„Dziennik Związkowy” uczci kanonizację bł. Jana Pawła II

„Dziennik Związkowy” uczci kanonizację bł. Jana Pawła II

Zapraszamy, by za naszym pośrednictwem podzielić się radością z kanonizacji

Ojca Świętego Jana Pawła II.

Od organizacji, stowarzyszeń, klubów, firm oraz osób prywatnych przyjmujemy życzenia do 31 marca.

dodatek copy

Listy można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: dziennik@zwiazkowy.com

lub pocztową : „Dziennik Związkowy” 5711 N.Milwaukee Ave., Chicago IL 60646

tel. 773 763 3343773 763 3343

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*