Dzień polskiej kultury na chicagowskim Uniwersytecie Northeastern Illinois

(Od lewej) Krystyna Ciecierski, Lucyna Migała, Michalina Maliszewska i Ewa Jabłońska

Rada Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia) już po raz dwudziesty obchodziła święto polskiej kultury na chicagowskim Northeastern Illinois University (NEIU). Z tej okazji wręczyła doroczne wyróżnienia zasłużonym działaczom i przyznała stypendia wybitnym studentom. Uczelnia, na której studiuje m.in. młodzież z Polski oraz polskiego pochodzenia, rokrocznie wspiera obchody polonijnego święta.

Aulę Student Union-Alumni Hall na NEIU wypełnił 3 listopada tłum gości, składający się z kilku pokoleń społeczności polonijnej – młodzieży akademickiej i licealnej, przedstawicieli różnych środowisk i organizacji, lokalnych władz, Konsulatu Generalnego RP, kościoła oraz sympatyków polskiej grupy etnicznej. Zebranych powitała profesor Lidia Filus, szef katedry matematyki na NEIU, a zarazem prezes RNP.

Uroczystość dedykowana była Tadeuszowi Kościuszce, którego historię przedstawiła mistrzyni ceremonii Lucyna Migała. W Roku Kościuszkowskim do sylwetki wielkiego Polaka nawiązywał temat wypracowania w dorocznym konkursie na stypendium dla studentów uczelni wyższych: „Wyjaśnij, dlaczego Tadeusz Kościuszko jest bohaterem dwóch narodów – Polski i Stanów Zjednoczonych”. Stypendia w wysokości od pięciuset do tysiąca dolarów, sponsorowane przez darczyńców, otrzymało ośmioro studentów, autorów najlepszych wypracowań. Byli to: Karolina Koziarski, Izabela Liszewski, Ewelina Gazda, Veronica Materna, Mateusz Orlinski, Natalia Ann Sopiarz, Karolina Kinga Jekielek i Marek Podowski.

Doroczne wyróżnienia Rady Nauczycieli Polonijnych za działalność społeczną i edukacyjną odebrały cztery działaczki: profesor ekonomii na NEIU Krystyna Ciecierski, dziennikarka, założycielka Lira Singers Lucyna Migała, pracownica administracyjna NEIU Michalina Maliszewska oraz Ewa Jabłońska, nauczycielka matematyki w chicagowskim liceum Roosevelt High School, której gratulował obecny na uroczystości dyrektor tejże placówki dr Eric Steinmiller.

Gratulacje laureatom i stypendystom oraz RNP z okazji owocnej działalności złożył p.o. rektora NEIU Richard Helldobler oraz Liesl Downey, wiceprezes NEIU ds. rozwoju i dyrektor NEIU Foundation. W swych wystąpieniach podkreślali rolę edukacji, historii i kultury w wychowaniu młodego pokolenia oraz przypomnieli długoletnią współpracę NEIU z uczelniami w Polsce. Wicekonsul RP Piotr Semeniuk odczytał list gratulacyjny od konsula generalnego Piotra Janickiego. W części artystycznej wystąpił z koncertem kwartet Lira Singers.

Uroczystość zakończyły spotkania i rozmowy towarzyskie przy poczęstunku sponsorowanym przez polonijne firmy.

Przypomnijmy, że NEIU jest uczelnią stanową i współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, a głównie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, a także ze Szkołą Główną  Handlową, Politechniką Częstochowską i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Rada Nauczycieli Polonijnych działa od 1930 r. i jest najstarszą edukacyjną organizacją charytatywną w Illinois.

Tekst i zdjęcia: Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

 • 1
 • 2
 • SAM_6519
 • SAM_6520
 • SAM_6521
 • SAM_6524
 • SAM_6525
 • SAM_6526
 • SAM_6527
 • SAM_6529
 • SAM_6530
 • SAM_6540
 • SAM_6542
 • SAM_6543
 • SAM_6547
 • SAM_6556
 • SAM_6560
 • SAM_6561
 • SAM_6570
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*