Działalność ofiarnością i sercem znaczona

dsc_5819

Klubowi Pojawian w Chicago stuknęło 100 lat. Tę piękną rocznicę pojawianie świętowali podczas jubileuszowej mszy świętej odprawionej 25 września w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz bankietu z udziałem 200 osób wydanym 1 października w sali bankietowej Allegra.

Wiedza i świadomość pochodzenia z danej ziemi budzi w człowieku dumę i miłość do miejsca swoich urodzin, spędzonej młodości, czy też spełnionego życia. Każda mała ojczyzna i każdy region mają swoją oryginalną historię, tradycję i duszę. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i ich pracy na emigracji. W ślad za naszymi przodkami, którzy w 1916 roku powołali do życia Klub Pojawian, staraliśmy się promować na emigracji kulturę naszych ojców i nieść pomoc rodakom w rodzinnej wsi – powiedziała do uczestników bankietu prezes Władysława Nowosad.

O skali klubowej pomocy w czasie dwóch minionych dekad najlepiej świadczą słowa uczestniczącego w obchodach sołtysa z Pojawia Władysława Mądrzyka, który przyznał, że praktycznie nie było projektu, w którym klub z Wietrznego Miasta by nie uczestniczył. – Wiele zawdzięczamy rodakom z Chicago. Chociażby pomoc przy gazyfikacji i wodociągowaniu wsi, pomoc kierowaną do ochronki w Zaborowie i kościoła parafialnego. Oczkiem w głowie była działalność na rzecz straży pożarnej. Sporo środków nadesłanych z Chicago pochłonęła rozbudowa i wyposażenie remizy, wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespołu pieśni i tańca. Przed laty wielkim wyzwaniem była budowa Domu Ludowego, który teraz przy waszej współpracy został powiększony o salę balową i wyposażony w nowoczesne zaplecze kuchenne oraz monitoring. Członkowie klubu zarówno dawniej, jak i dziś zapisują się złotymi zgłoskami w historii naszej wsi. Za to wszystko należą się serdeczne i z głębi duszy płynące podziękowania – powiedział sołtys Mądrzyk, wręczając prezes Władysławie Nowosad list gratulacyjny od sołectwa.

Do gratulacji i podziękowań ze strony sołtysa dołączył wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski, który w imieniu podległej mu jednostki organizacyjnej dziękował za zaangażowanie i pomoc niesioną nie tylko rodzinnej wiosce, ale także ościennym sołectwom. Wójt również przekazał prezes Władysławie Nowosad list gratulacyjny. Okolicznościową plakietę z dedykacją na ręce szefowej klubu przekazał prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć oraz skarbnik Związku Narodowego Polskiego Marian Grabowski. Życzenia od radnego Ariela Reboyrasa wręczył Juan Morado.

Gospodarze dyplomami uhonorowali prezesów zaprzyjaźnionych klubów i organizacji oraz liczną grupę klubowych wolontariuszy, którzy nie szczędzą czasu i pieniędzy, by działalność charytatywna organizacji przynosiła jak najlepsze efekty. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił zgromadzonym kapelan ZKP ks. Ryszard Miłek, który był również celebransem mszy świętej odprawionej w intencji zmarłych i żyjących członków organizacji.

Bankiet prowadzili Hanna Kapica i Jerzy Kaniewski. Wartę honorową podczas nabożeństwa i bankietu trzymali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ułanów im. Tadeusza Kościuszki. Hymny śpiewała Natalia Ptaszek ze szkoły św. Błażeja. W części artystycznej wystąpił zespół taneczny Wesoły Lud. Wiersz „Ojczyzna” recytowała Hanna Kapica, a Alina Szymczyk i Jan Zbroja zaśpiewali utwór „Tęsknota”. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił Casablanca Band. Z okazji jubileuszu pod kierownictwem Edwarda Miki wydany został bogato ilustrowany pamiętnik ukazujący najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia klubu.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak

Pomoc charytatywną dla Pojawia, niesioną przez zamieszkujących w Chicago mieszkańców tej wioski, datuje się od 1916 r. Początkowo działalność ta prowadzona była wspólnie z mieszkańcami Zaborowa. 9 lat później powołane zostało Towarzystwo Oświatowe Pojawia. Inicjatorami powstania organizacji byli między innymi: Jan Walczak, Wojciech Kramarz, Walenty Mika, Kazimierz Micek, Paweł Mika i Aniela Ptasiński. W 1941 roku zmieniono nazwę na Klub Pojawian z prezesem Franciszkiem Puckiem, który kierował organizacją do 1963 r. Przez kolejnych sześć lat na jej czele stał Władysław Majka. Od 1970 roku prezesami byli: Jan Rębacz, Stanisław Pawula, Edward Mika, który kierował klubem przez 20 lat, oraz Władysław Majka i Władysława Nowosad, która jako pierwsza kobieta w historii została wybrana na stanowisko prezesa i kieruje organizacją od 2008 roku.

 • dsc_5751
 • dsc_5753
 • dsc_5764
 • dsc_5771
 • dsc_5776
 • dsc_5806
 • dsc_5819
 • dsc_6929
 • dsc_6958
 • dsc_6966
 • dsc_6982
 • dsc_6995
 • dsc_6999
 • dsc_7000
 • dsc_7006
 • dsc_7030
 • dsc_7037
 • dsc_7039
 • dsc_7049
 • dsc_7113
 • dsc_7136
 • dsc_7148
 • dsc_7159
 • dsc_7174
 • dsc_7189
 • dsc_7201
 • dsc_7205
 • dsc_7209
 • dsc_7214
 • dsc_7219
 • dsc_7224
 • dsc_7228
 • dsc_7241
 • dsc_7271
 • dsc_7311
 • dsc_7327
 • dsc_7342
 • dsc_7345
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*