Delegacja z Lublina spotkała się z Polonią w Chicago

Delegacja z Lublina spotkała się z Polonią w Chicago

Uczestnicy delegacji Lublina w Milwaukee (Wisconsin) wysoko ocenili rezultaty drugiej amerykańskiej podróży biznesowej podczas spotkania z Polonią w parafii św. Ferdynanda.

W poniedziałek 17 czerwca, na spotkaniu koordynowanym przez Małgorzatę Tys, odbywającym się w parafii św. Ferdynanda w Chicago, można było uzyskać szczegółowe informacje na temat polsko-amerykańskiej współpracy regionalnej oraz zapewnienia warunków do kontynuowania projektu dot. ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego w USA.

Refleksjami o celach i sukcesie amerykańskiej wizyty podzielili się: Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski, Marek Konieczny – prezes zarządu Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Inwestycji oraz Innowacji w Biznesie, jak również zarządu firmy KO–MED Centra Kliniczne, a także dr hab. Jacek Gołębiowski – dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podczas chicagowskiego spotkania obecni też byli: Stanisław Pisarski, Mieczysław Ryba, Marcin Mazur, Agata Grula, Ryszard Woś i Bartosz Pisarski.

Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski, podsumowując udaną wizytę, mówił „o tożsamości i konieczności pokazania w sposób naukowy dziedzictwa kulturowego Polski w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Wisconsin, gdzie 20 proc. społeczeństwa jest pochodzenia polskiego, z czego ogromna większość nie mówi po polsku, ale z wielkim sercem przyznaje się do pochodzenia polskiego”.

Zdaniem wojewody lubelskiego, „pokazanie Polakom w Stanach Zjednoczonych, jak wiele mają ze swoich przodków, wzmacnia wzajemne relacje. Umożliwia rozwój i społeczeństwa polskiego, żyjącego w USA,  w Wisconsin czy Illinois oraz relacji polsko-amerykańskich, które są niezwykle ważne”.

Podczas spotkania wojewoda lubelski opowiadał o projekcie dr. hab. Jacka Gołębiowskiego, poświęconym ratowaniu polskiego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, w którym także uczestniczył dr hab. Mieczysław Ryba.

Mówił też o nawiązaniu współpracy w dziedzinie medycyny przez firmę KO–MED, reprezentowaną przez Marka Koniecznego i Stanisława Pisarskiego, dzięki rozmowom prowadzonym na uniwersytecie medycznym i w centrum medycznym w Milwaukee, z perspektywą uruchomienia własnego biura w Milwaukee, a także wymiany naukowej i doświadczeń w leczeniu raka.

Kolejny ważny aspekt wizyty dotyczył perspektyw rozwoju firmy pn. Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka  podczas „doskonałej rozmowy z Randy’m Romanskim,  zastępcą sekretarza Departamentu Rolnictwa, Handlu i Ochrony Konsumentów Wisconsin”, która zaowocowała deklaracją wejścia na rynek amerykański lubelskich produktów, m.in. koncentratu jabłkowego.

Wojewoda Przemysław Czarnek mówił o sukcesie wizyty w Wisconsin. Z jej przebiegu i rezultatów zadowolony był również prezes Marek Konieczny. – Celem delegacji było zacieśnienie współpracy i rozwoju gospodarczego pomiędzy stanem Wisconsin a województwem lubelskim i ten cel został spełniony – podkreślił.

W sektorze medycznym zostały nawiązane konkretne relacje i kontakty z Medical School of Wisconsin, co już wkrótce ma przypieczętować podpisanie umowy z KO–MED Centra Kliniczne. Placówka jest zainteresowana, aby najnowocześniejsze metody leczenia były sprowadzone do Polski.

Drugim elementem obok biznesu, którym zajmuje się Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Inwestycji oraz Innowacji w Biznesie jest wspieranie ochrony kulturowego dziedzictwa polsko-amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych, stąd poparcie – również finansowe – dla zespołu pod kierownictwem dr hab. Jacka Gołębiowskiego. Od trzech lat zajmuje się on badaniami nad dziedzictwem polskim w Stanach Zjednoczonych.

Zespół, którym kieruje, realizuje duży projekt utrwalania wiedzy o parafiach i kościołach polskich w USA. Prace polegają na szczegółowej inwentaryzacji, badaniu i opracowywaniu naukowym zebranych informacji. Naukowcy już ukończyli katalogowanie wszystkich 21 polonijnych katedr w Chicago oraz kontynuowali swoje badania na terenie Detroit, Pittsburgha, Cleveland i Buffalo. Jak poinformował dr hab. Jacek Gołębiowski, 3 lipca rozpoczną trzeci i ostatni etap badań nad polonijnymi katedrami. Efektem prac ma być leksykon polskich katedr w językach polskim i angielskim, w wersji elektronicznej, z załączonymi źródłami do badań.

Dr hab. Jacek Gołębiowski nie chciałby, aby został rozwiązany znakomity zespół naukowy, który z trudem udało mu się skompletować i pragnie kontynuować prace na terenie Stanów Zjednoczonych, opisać kolejną kategorię polskich sanktuariów w Stanach Zjednoczonych oraz dokończyć w Chicago opisywanie historii najstarszych polskich parafii.

Na opracowanie i realizację projektu udało się otrzymać grant ministra nauki oraz mniejszy grant od ministra kultury na sfotografowanie. Jednak były to zbyt małe nakłady, aby sprostać wymaganiom projektu. Dobrze, że znalazła się grupa związana z wojewodą lubelskim, dr. hab. Przemysławem Czarkiem, która po wizycie i sprawdzeniu, czym jest polskie dziedzictwo w Chicago, doszła do przekonania, iż tak prestiżowy projekt wymaga wsparcia.

Dlatego – jak podkreślił Gołębiowski – została powołana Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Inwestycji oraz Innowacji w Biznesie, której celem działalności jest połączenie działalności biznesowo-gospodarczej z finansowaniem nauki i kultury.

Po powrocie do Polski prezes Marek Konieczny chciałby zainteresować projektem Ministerstwo Kultury i prezydenta Andrzeja Dudę, aby objął patronat nad projektem.

Prezes Konieczny wyraził nadzieję, że ,,każdy mieszkający w Stanach Zjednoczonych Polak będzie czuł się częścią polonijnej historii i będzie chciał zaangażować się we wspólną realizację projektu”.

Polacy zainteresowani wsparciem finansowym projektu, mogą wpłacać datki na konto Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Inwestycji oraz Innowacji w Biznesie albo – jeśli darczyńcy bylibyw zainteresowani uzyskaniem odpisów podatkowych – na konto Tatra Mountain Cultural Foundation (Fundacji Kultury Tatrzańskiej), z którą zostało zawarte porozumienie.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

  • DAR_0553
  • DAR_0560
  • DAR_0562
  • DAR_0572
  • DAR_0574
  • DAR_0585
  • DAR_0590
  • DAR_0600
  • DAR_0603
  • DAR_0608
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*