Chicagowskie obchody powstania Solidarności 

Chicagowskie obchody powstania Solidarności 

Uroczystą mszą w kościele Trójcy Świętej chicagowskie koło Solidarności uczciło 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 2 września w kościele Trójcy Świętej w Chicago mszę św. koncelebrowaną odprawili ksiądz proboszcz Andrzej Totzke SChr i ksiądz Tomasz Sielicki SChr – były przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego.
Podczas uroczystości modlono się w intencji dziękczynnej za twórców Solidarności, którzy ,,upominali się o prawa do godnego i wolnego życia” oraz o Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny.
Uroczysta Eucharystia została poprzedzona wprowadzeniem historycznym Bogdana Strumińskiego, organizatora wydarzenia, prezesa chicagowskiego Koła Solidarności i wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydziału na stan Illinois.
Prezes Strumiński w patriotycznym wystąpieniu odwołał się również do słynnych słów, wtedy jeszcze papieża, a obecnie św. Jana Pawła II, wypowiedzianych w 1979 r., podczas  mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie: ”Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, przypominając, że były one wezwaniem do walki z komunizmem i choć zmieniły oblicze Polski, dzieło Solidarności jest nadal kontynuowane.
Ksiądz proboszcz Andrzej Totzke SChr serdecznie powitał wiernych i gości uroczystej mszy św.: m.in. konsula RP w Chicago Piotra Janickiego, Michaela Niedzińskiego – prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydziału na stan Illinois oraz przedstawicieli polonijnych organizacji i grup.
Przy ołtarzu obok sztandaru Koła Solidarności Chicago stanęły poczty góralskie: Wydziału Podhalanek im. Heleny Marusarz, Koła nr 19 im. Ducha Knapczyka, Koła nr 29 Nowy Targ im. Władysława Orkana i Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki. Ksiądz proboszcz Totzke SChr w kontekście celebrowanych jubileuszy mówił o dziękczynieniu za wolność i odwadze tych, którzy o nią walczyli, a także o odpowiedzialności narodu za obecny i przyszły kształt państwa.
– W tym szczególnym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych chcemy podziękować Bogu i Bożej Opatrzności za wolność. Wspominamy wszystkich, którzy mieli odwagę sprzeciwiać się niesprawiedliwości, mówił ks. Totzke.
Przestrzegał również, że „wolność nie jest dana nam raz na zawsze, dlatego nieustannie musimy się o nią troszczyć, (…) każdy zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami.”
W uroczystości wzięli udział świadkowie wydarzeń sprzed 38 lat. Marcin Wyrzykowski, strajkujący wówczas stoczniowiec ze Stoczni Szczecińskiej, nagrywał podpisywane porozumienia i pomimo upływu kilkudziesięciu lat był poruszony wspomnieniami epokowych wydarzeń. – Pamiętam ten dzień. Byłem wtedy strajkującym stoczniowcem i wspominam ten czas jako wielkie wydarzenie w życiu. To był przełom, który potem pociągnął za sobą wiele konsekwencji – opowiadał Wyrzykowski.
Konsekwencje dotyczyły nie tylko przemian w kraju, dotknęły także strajkujących, również  Marcina Wyrzykowskiego. – Potem działalność w podziemiu, broniłem Solidarności do końca, tak jak nakazywało mi serce i później Stany Zjednoczone. Musiałem wyjechać z Polski, bo byłem prześladowany – opowiadał Wyrzykowski.
Wyrzykowski mówił o powszechnej euforii, jaka wybuchła w kraju w związku z wolnościowymi wydarzeniami roku 1980. – To była wielka radość, że zrobiliśmy coś w Polsce. Czułem, że to jest początek wolnej Polski – wspomninał Marcin Wyrzykowski, były stoczniowiec dumnie trzymający sztandar Koła Solidarności Chicago podczas uroczystości w kościele św. Trójcy.
Jak pisze ,,Kronika Polski”, w dniach 30 sierpnia – 3 września 1980 roku zawarto porozumienia sierpniowe. Strona rządowa podpisała porozumienia z komitetami strajkującymi w Szczecinie (30 sierpnia), Gdańsku (31 sierpnia) oraz Jastrzębiu (3 września), w których zaakceptowała właściwie wszystkie postulaty strajkujących, włącznie z utworzeniem niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Władze PRL po raz pierwszy zostały zmuszone do tak dużych politycznych ustępstw. W strajkach sierpniowych wzięło udział około 750 tys. osób z ponad 700 zakładów pracy.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 • DAR_3042
 • DAR_3045
 • DAR_3047
 • DAR_3049
 • DAR_3051
 • DAR_3054
 • DAR_3055
 • DAR_3058
 • DAR_3059
 • DAR_3060
 • DAR_3064
 • DAR_3066
 • DAR_3067
 • DAR_3069
 • DAR_3070
 • DAR_3071
 • DAR_3076
 • DAR_3079
 • DAR_3081
 • DAR_3084
 • DAR_3088
 • DAR_3091
 • DAR_3097
 • DAR_3099
 • DAR_3100
 • DAR_3107
 • DAR_3109
 • DAR_3114
 • DAR_3122
 • DAR_3135
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*