Chicago: wybory władz Kongresu Polonii Amerykańskiej

fot.arch. DZ

fot.arch. DZ

W dniach 15–17 września w Rosemont k. Chicago odbywa się trzydniowa konwencja Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ma ona charakter sprawozdawczo-wyborczy. W zjeździe bierze udział kilkudziesięciu członków rady dyrektorów KPA. Konwencję sfinalizuje zaprzysiężenie nowego zarządu największej polonijnej organizacji. O ponowny wybór na prezesa KPA ubiega się Frank Spula.

W pierwszym dniu obrad w czwartek, 15 września, przedstawione zostały raporty z prac poszczególnych komisji: ds. polskich, ds. budżetu i finansowych, ds. fundacji charytatywnej, ds. rozwoju, ds. członkostwa, ds. kulturalnych. Po części sprawozdawczej z przemówieniem wystąpił kongresman Bob Dold reprezentujący 10. okręg na północnych przedmieściach Chicago i współpracujący z wieloma organizacjami oraz środowiskami amerykańsko-polskimi.

Najważniejszym punktem drugiego dnia konwencji, w piątek, 16 września będą wybory zarządu KPA i ogłoszenie ich wyników. Przedstawione też zostaną raporty pozostałych komisji: ds. amerykańskich, ds. kontaktów zewnętrznych i ds. statutowych. Na forum zjazdu wystąpią też wysłannicy kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ostatnim dniu konwencji, w sobotę, 17 września, odbędzie się m.in. zaprzysiężenie nowego zarządu KPA.

O ponowny wybór na urząd prezesa ubiega się Frank Spula stojący na czele KPA od 2005 roku. Dotychczasowy preses KPA nie ma kontrkandydata. O reelekcję stara się też wiceprezes ds. polskich Maria Szonert-Binienda urzędująca od 2014 roku. Jej kontrkandydatką jest Bożena Kamińska.

Konwencja KPA odbywa się w dniach 15–17 września w hotelu Embassy Suites w Rosemont koło Chicago. Kongres Polonii Amerykańskiej został założony w 1944 r., by reprezentować interesy Amerykanów polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. KPA jest federacją, do której należy ponad trzy tysiące polonijnych organizacji, klubów i ugrupowań weteranów. Idee, cele, zadania oraz informacje dotyczące historii i bieżącej działalność KPA można znaleźć na witrynie organizacji pod adresem: http://www.pac1944.org/.

(Inf. wł.)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*