Cary Caparelli: zadbam o modernizację infrastruktury wodnej

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Cary Caparelli, kandydat do zarządu Wydziału Gospodarki Wodnej Metropolii Chicago podczas spotkania z prezesem ANP i KPA Frankiem Spulą i skarbnikiem ZNP Marianem Grabowskim. fot.Alicja Otap

Biznesman R. Cary Caparelli stara się o nominację Partii Demokratycznej do zarządu Wydziału Gospodarki Wodnej Metropolii Chicago (Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, MWRDGC). Zapewnia, że dzięki swojej niezależności politycznej będzie najlepiej reprezentował interesy mieszkańców w instytucji gospodarującej zasobami wodnymi.

Alicja Otap: Startuje Pan jako kandydat spoza machiny politycznej?

Cary Caparelli: Nie jestem popierany przez Partię Demokratyczną, a właściwie przez machinę polityczną, która kontroluję politykę w Chicago. Pragę podkreślić, że jestem jedynym niezależnym kandydatem do demokratycznej nominacji w wyścigu o miejsce w zarządzie MWRDGC. Pozostali kandydaci są bezpośrednio lub pośrednio popierani przez Partię Demokratyczną. Niestety od około 40 lat MWRDGC kontrolowany jest przez machinę polityczną, która członkom zarządu dyktuje, co mają robić, dlatego w tej instytucji jest wiele nieprawidłowości.

O jakie nieprawidłowości chodzi?

− Złe gospodarowanie funduszami i brak odpowiedzialności finansowej oraz po prostu złe zarządzanie. Wykonanie projektów ciągle ulega zwłoce. Myślę, że po czterech dekadach takich rządów przyszedł czas na zmiany.

Jakie zmiany chciałby Pan wprowadzić?

− Moim priorytetem będzie rozwiązanie problemu podtopień i powodzi na przedmieściach, a szczególnie w północno-zachodnich rejonach metropolii. Jest to problem, z którym od dawna borykają się mieszkańcy tych okolic, a któremu niestety nie poświęcają należytej uwagi członkowie zarządu MWRDGC, m.in. dlatego, że przedmieścia nie są w tym zarządzie odpowiednio reprezentowane. Będę się też starał o modernizację infrastruktury. Uważam, że musimy podjąć to wyzwanie i przebudować wszystko gruntownie w okresie najbliższych 25-40 lat. Potrzebne będą na ten cel fundusze od władz federalnych i stanowych.

Czy zasobom wodnym w Chicago i okolicach grozi takie skażenie, do jakiego doszło we Flint w stanie Michigan?

− Myślę, że wszystko jest możliwe, ponieważ mamy starą, zniszczoną infrastrukturę. Niewykluczone, że rury zaczną pękać i ołów przedostanie się do wody. Jak już powiedziałem, infrastruktura wodociągowa wymaga gruntownej przebudowy i modernizacji. Można naprawić infrastrukturę albo ją budować od nowa. Myślę, że w naszym przypadku powinna być zbudowana od nowa. To bardzo kosztowny projekt, którego realizacja zajmie wiele lat.

Co odróżnia Pana od innych kandydatów w tym wyścigu?

− Mam bardzo unikatowe, specjalistyczne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. Posiadam stopień magistra geografii i wkrótce będę miał też stopień doktora w tej dziedzinie. Gospodarka wodna to dziedzina blisko związana z geografią. Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, to pracowałem kiedyś dla Wydziału Gospodarki Wodnej Metropolii Chicago. Robiłem dla niego promocyjną pracę w dziedzinie usuwania niebezpiecznych odpadów z terenu posesji mieszkalnych. Kierowałem tym programem przez około dziesięć lat. Obecnie jestem właścicielem dwóch firm. Moją główną działalnością biznesową jest prowadzenie firmy marketingowej. Jestem chyba jedynym kandydatem do zarządu MWRDGC, który aktualnie nie pracuje w sektorze uspołecznionym. Wszyscy pozostali mają jakieś posady w sektorze publicznym. Uważam, że w MWRDGC nie powinni pracować tylko i wyłącznie ludzie mający doświadczenie w pracy dla lokalnych władz, ale również osoby z doświadczeniem w prowadzeniu własnych prywatnych firm.

Dlaczego wyborcy powinni na Pana głosować?

− Myślę, że wyborcy powinni przede wszystkim docenić moje kwalifikacje i niezależność polityczną. Politycy związani z establishmentem niestety zawiedli społeczeństwo. Tylko dzięki kandydatom niezależnym politycznie struktury rządowe ulegną przeobrażeniu i będą prawidłowo funkcjonować. Powinno nam na tym zależeć szczególnie w przypadku instytucji, która gospodaruje naszym najcenniejszym bogactwem naturalnym, naszymi zasobami wodnymi.

Dziękuję za rozmowę.

a.otap@zwiazkowy. com

Cary Caparelli, właściciel firmy marketingowej. Absolwent uniwersytetów Drake, Northwestern i Northeastern. Finalizuje pracę doktorską w dziedzinie geografii na Uniwersytecie Londyńskim. Zanim został biznesmenem i doktorantem pracował m.in. w Wydziale Gospodarki Wodnej Metropolii Chicagowskiej oraz zasiadał w stanowych radach doradczych ds. bankowości, marketingu i bezpieczeństwa kraju. Więcej informacji o kandydacie można znaleźć na jego witrynie internetowej pod adresem: www.rcarycapparelli.com

Caparelli złożył niedawno wizytę w Zwiazku Narodowym Polskim, gdzie spotkał się z przedstawicielami organizacji − prezesem Frankiem Spulą i skarbnikiem Marianem Grabowskim.

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*