Cała Polonia czyta dzieciom

Cała Polonia czyta dzieciom

3 marca w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego w Prospect Heights odbyła się inauguracja cyklicznych spotkań „Cała Polonia czyta dzieciom z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości”. Jest to jeden z projektów Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago mający na celu uhonorowanie tej wspaniałej rocznicy.

Uroczystość inaugurująca cały cykl została przygotowana przez dyrekcję, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców szkoły. Galę rozpoczęła przedstawicielka rodziców, doktor Agnieszka Juścińska, która wykonała utwór Jana Pietrzaka pt. „Żeby Polska”, ilustrowany obrazami przypominającymi dzieje narodu polskiego od początków państwowości aż do czasów współczesnych.

Następnie wszystkich zebranych gości powitała pani dyrektor szkoły – Beata Pawłowski, przedstawiając cel i istotę spotkania, którym było czytanie fragmentów dzieł literackich pochodzących z okresu, kiedy Polska dążyła do odzyskania niepodległości.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna pt. „Polska na drodze Odzyskania Niepodległości”, przygotowana przez ucznia dziewiątej klasy Patryka Dąbrowskiego. Opis prezentacji przedstawiła Wioletta Bednarz – wychowawczyni klasy dziewiątej. W postać Ignacego Jana Paderewskiego, światowej sławy pianisty, kompozytora, a przede wszystkim wielkiego patrioty, wcielił się rodzic ucznia naszej szkoły, Arkadiusz Mazur. Odczytał on słynny 13. punkt odezwy prezydenta Wilsona, mówiący o powstaniu wolnego, niezależnego państwa polskiego.

W kolejnej części wszyscy uczniowie zostali zaangażowani w recytację wiersza Władysława Bełzy pt. „Kto Ty jesteś?”. Pod kierunkiem nauczyciela naszej szkoły, Renaty Mleczko „Katechizm polskiego dziecka” rozbrzmiał dumnie w całej sali. Piękne, chóralne odpowiedzi uczniów potwierdziły, że pomimo życia na obczyźnie wszyscy czujemy się Polakami.

Ewa Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, odczytała fragmenty utworu Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. Fragment noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Janko Muzykant” przeczytał przedstawiciel rodziców, Zbigniew Stryjecki. Helenka Łoza z klasy IV pięknie wykonała Polonez Ogińskiego pt. „Pożegnanie z Ojczyzną”, a uczeń klasy ósmej, Eryk Konarzewski wspaniale zagrał na skrzypcach „Preludium” D. Szostakowicza. Koordynator projektu, Bożena Buniowska przeczytała wszystkim zebranym gościom, a w szczególności dzieciom, streszczenie utworu Marii Konopnickiej pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.
Nasze szkolne Kółko Teatralne, pod kierunkiem Renaty Głowackiej, przygotowało na tę uroczystość wiersz Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł”. Dzieci i rodzice wcielili się w postacie narratora i głównych bohaterów. Całość uroczystości poprowadziła Ewelina Zielińska.
Na zakończenie uroczystości dyrektor Beata Pawłowski skierowała słowa podziękowania do gości, rodziców, uczniów, grona pedagogicznego oraz właścicieli szkoły – Moniki Nawrot i Krzysztofa Szczepańca. Wszystkim zaproszonym gościom w geście podziękowania uczniowie wręczyli laurki.
Po części oficjalnej zebrani goście udali się na wspaniały poczęstunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej szkolnej uroczystości.
Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w naszej szkole 17 marca w godz. 9.00 -13.00.

Renata Dąbrowska

  • 1
  • 2.2
  • 2
  • 3.1
  • 3
  • 4
  • 6
  • 1000
  • P1030942
  • P1030956
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*