„Być dobrym jak chleb”. Spotkania ks. Isakowicza- Zaleskiego z Polonią

„Być dobrym jak chleb”. Spotkania ks. Isakowicza- Zaleskiego z Polonią

Po wizycie w Kanadzie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski rozpoczął od niedzieli 30 listopada cykl spotkań z Polonią amerykańską. Seria autorskich spotkań połączona jest z promocją najnowszych książek księdza i kwestą na rzecz Fundacji im. Brata Alberta. Do 7 grudnia duchowny dwukrotnie odwiedzi Chicago oraz Nowy Jork i Filadelfię. 

Ksiądz Isakowicz-Zaleski spotkał się z wiernymi na Jackowie, a nieco później był gościem parafii Świętej Trójcy w Chicago. Tematami tych spotkań były: sytuacja Polonii na Ukrainie i działalność Fundacji im. Brata Alberta; na zakończenie można było kupić książki księdza: „Nie zapominaj o kresach”, „Personalnik subiektywny” oraz książkę „Chodzi mi tylko o prawdę” – zapis rozmowy duchownego z Tomaszem Terlikowskim. Dochód ze sprzedaży książek był przeznaczony na potrzeby fundacji.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski to postać wielowymiarowa.

Jest duchownym katolickim i jednocześnie birytualistą, czyli kapłanem mogącym sprawować sakramenty i nabożeństwa w dwóch obrządkach: rzymskokatolickim, w którym przyjął święcenia i ormiańskokatolickim.

Jego matka, Teresa z Isakowiczów Zaleska była Ormianką. Dlatego on sam zarówno z potrzeby serca, jak i z powodu rodzinnych koligacji i wyniesionych z domu tradycji zajmuje się popularyzacją wiedzy o historii i kulturze Ormian. Często nazywany jest polskim Ormianinem.

W latach 1980-1989 zaangażował się aktywnie w działalność NSZZ „Solidarność”, za co był wielokrotnie represjonowany przez służbę bezpieczeństwa.

Jest współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta. Zorganizował wiele konwojów humanitarnych i osobiście w nich uczestniczył.

Zajmuje się upowszechnianiem faktów o zbrodniach ludobójstwa dokonanych na Polakach przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Na co dzień jest proboszczem parafii dla Ormian katolików, podlega kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi i archidiecezji krakowskiej, a jego kościół parafialny znajduje się w Gliwicach.

Jest także historykiem Kościoła, publicystą i poetą.

Sytuacja Polaków na Ukrainie

Prelekcja obejmowała zagadnienia dotyczące Kresów Wschodnich, ludobójstwa polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego w latach 1943-44 oraz innych wydarzeń bieżących.

Rozpoczęła ją dokładna analiza map: geopolitycznej po ustaleniach konferencji jałtańskiej oraz mapy pokazującej stosunki narodowościowe w Polsce w okresie międzywojennym, z zaznaczonym miejscem dokonanego przez UPA ludobójstwa.

Na zdjęciach Kresów można było zobaczyć: Krościatyn – nieistniejącą już, rodzinną miejscowość dziadków księdza; Kuty – założone przez Polaków i Ormian, położone na ziemi stanisławowskiej czy biedne chaty na żyznym i urodzajnym Wołyniu. Wstrząsający cykl zdjęć obrazował napady na wsie, płonące drewniane kościoły, w których Polacy zazwyczaj szukali schronienia.

Zdjęcia i komentarze dotyczyły również wydarzeń bieżących: obchodów 70-lecia krwawej niedzieli na Wołyniu, marszu pamięci na ulicach Warszawy, rajdu katyńskiego prowadzonego przez Wiktora Węgrzyna z Chicago.

Według duchownego sytuacja Polaków na Ukrainie nadal jest trudna. Nie tylko w kontekście tamtejszej mniejszości narodowej, ale również z powodu skomplikowanej sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Ukraina. Przestrzegał przed odradzającymi się ruchami nacjonalistycznymi, zwracał uwagę na potrzebę rozważnej oceny wszelkich ruchów demokratycznych i udzielanego im poparcia. Zachęcał do wszelkiego rodzaju inicjatyw oddolnych – do kontaktu z lokalnymi polskimi parafiami, które są dobrze zorientowane, jakiej pomocy Polacy potrzebują najbardziej.

Fundacja im. Brata Alberta „Być dobrym jak chleb”

Fundacja im. Brata Alberta niesie pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Została założona przez śp. Zofię Tetelowską, Stanisława Pruszyńskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, obecnego jej prezesa, w 1987 roku.

Oprócz placówki macierzystej w Radwanowicach fundacja ma 31 placówek w całej Polsce. W pomoc fundacji są zaangażowane osoby z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa, zwanych popularnie „Muminkami”. Działalność fundacji polega między innymi na: budowaniu domów dla niepełnosprawnych będących sierotami biologicznymi lub społecznymi, organizowaniu dla nich świetlic terapeutycznych czy prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej.

W czasie warsztatów podopieczni zdobywają kolejne, nowe dla siebie umiejętności, przysposabiające ich do większej samodzielności w codziennym życiu lub zdobycia zawodu. Zajęcia odbywają się m.in. w pracowniach: tkacko-krawieckiej, stolarsko-modelarskiej, ogrodniczej i rzemiosł artystycznych.

Wśród osób wspierających fundację są Polacy rozpoznawani na całym świecie: tenisistki Agnieszka i Urszula Radwańskie oraz koszykarz Marcin Gortat.

Rokrocznie w podziękowaniu za pomoc i współpracę fundacja przyznaje Medal Świętego Brata Alberta. Wśród odznaczonych są m.in.: ks. kardynał Franciszek Macharski, prof. Zbigniew Brzeziński, Otylia Jędrzejczak – mistrzyni olimpijska w pływaniu, Ewa Błaszczyk – aktorka prowadząca fundację „Akogo?”, działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych, Anna Dymna – aktorka oraz założycielka i prezes fundacji „Mimo Wszystko”.

Z ks. Isakowiczem-Zaleskim będzie można spotkać się w Chicago ponownie w dniach 6 i 7 grudnia.

 

Tekst: Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Piłka

 • DAR_5315
 • DAR_5316
 • DAR_5317
 • DAR_5319
 • DAR_5322
 • DAR_5323
 • DAR_5326
 • DAR_5327
 • DAR_5328
 • DAR_5333
 • DAR_5335
 • DAR_5337
 • DAR_5342
 • DAR_5343
 • DAR_5345
 • DAR_5346
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*