Będzie strategia nauczania języka polskiego za granicą

fot.Wikipedia

fot.Wikipedia

Międzyresortowy zespół ds. Polonii i Polaków za granicą opracowuje strategię rozwoju nauczania języka polskiego za granicą – poinformował w poniedziałek Wojciech Tyciński, wiceszef departamentu ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą w MSZ.

Tyciński zapowiedział, że w najbliższych dniach MSZ ogłosi konkursy na realizację wartych ok. 1,5 mln zł projektów na rzecz szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie.

Inicjatywa opracowania strategii rozwoju nauczania języka polskiego wyszła z resortu spraw zagranicznych, który koordynuje problematykę polonijną w rządzie. Jak podkreślił Tyciński, kwestia tej strategii jest jednak przedmiotem zainteresowania innych resortów, w tym w szczególności MEN i MNiSW.

„Jest to temat istotny nie tylko z punktu widzenia polonijnego. Nauka języków i promocja języków przez różne państwa jest traktowana również jako ważny instrument promocji danego kraju, jego kultury, jego tradycji” – wskazał.

Pytany o założenia strategii Tyciński podkreślił, że jej głównym celem jest, żeby działania polskiego państwa na rzecz krzewienia języka polskiego były bardziej efektywne i docierały „do jak największej liczby potencjalnych odbiorców – zarówno Polaków i osób polskiego pochodzenia, jak i cudzoziemców”. W dalszej konsekwencji skutkiem strategii ma być m.in. zwiększenie zainteresowania Polską, polską kulturą, przyjazdami do Polski i kontaktami gospodarczymi.

Tyciński był też dopytywany przez dziennikarzy o to, jaki jest etap prac nad strategią. „To jest proces, który dopiero niedawno się zaczął, i z całą pewnością trochę potrwa, (…) to zagadnienie bardzo rozległe” – odpowiedział.

Tyciński mówił o pracach nad strategią podczas posiedzenia senackiej komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą poświęconego sytuacji polskiej oświaty na Wschodzie.

Na komisji Tyciński ogłosił, że MSZ przekaże ze swoich środków łącznie 1,5 mln zł na projekty edukacyjne na Litwie i Łotwie. 1 mln zł ma zostać przeznaczony na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów polskich placówek na Litwie, co ma „zachęcić rodzin polskich (…) do tego, aby polskie dzieci chodziły do szkół polskich”.

Jak wyjaśnił Tyciński, ponad 70 istniejących na Litwie polskich szkół znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż „władze litewskie czynią wiele, aby przyciągnąć tę młodzież polskiego pochodzenia do szkół litewskich, co skutkowałoby oczywiście zerwaniem więzi z językiem polskim”.

500 tys. zł z ministerialnych projektów miałoby z kolei pokryć koszty modernizacji budynków polskich szkół na Łotwie. Konkurs na zrealizowanie obu zadań ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach – zapowiedział wicedyrektor departamentu ds. współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

W poniedziałkowym posiedzeniu udział wzięli działacze oświatowi i przedstawiciele organizacji Polaków z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy, przedstawiciele MEN, MSZ i polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz Polaków na Wschodzie – w tym wykonujących działania zlecone na rzecz polskiego rządu.

Przedstawiciele Polaków ze Wschodu przekazywali senatorom uwagi na temat sytuacji polskiej oświaty w ich krajach oraz jej najważniejszych problemach. Mówili też o swoich oczekiwaniach w stosunku do polskich władz.

Wśród tych spraw podnoszonych pojawiły się m.in. kwestie barier politycznych dla rozwoju polskiego szkolnictwa (m.in. w Rosji i Białorusi), problemów dot. komunikacji z polskimi władzami lub organizacjami wykonujących działania na ich rzecz, niedoboru wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, podręczników i środków na wyjazdy dla młodzieży.

Poniedziałkowe posiedzenie było związane z niedawnym przejęciem przez Senat obowiązków związanych z opieką nad Polonią. Wyższa izba parlamentu sprawowała pieczę nad Polonią od 1989 r., ale w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

W ub. tygodniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że w izbie trwają prace nad opracowaniem priorytetów wsparcia dla Polonii i Polaków za granicą. Zgodnie z przyjętą pod koniec kwietnia senacką uchwałą zmieniającą regulamin izby, komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą ma konsultować budżet Senatu w zakresie opieki nad Polonią. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*