Amicus Poloniae od 25 lat w służbie Polonii

Frank Spula, prezes ZNP i KPA mówił z uznaniem o działalności poradni prawnej Amicus Poloniae, którą prowadzi Marek Dobrzycki (L) fot. A. Otap

Frank Spula, prezes ZNP i KPA mówił z uznaniem o działalności poradni prawnej Amicus Poloniae, którą prowadzi Marek Dobrzycki (z prawej)
fot. A. Otap

Już ćwierć wieku pomaga Polakom w Chicago społeczna poradnia prawna Amicus Poloniae, założona przez Związek Narodowy Polski i działająca pod jego egidą. Podczas uroczystych obchodów jubileuszu 3 listopada, podziękowania otrzymali adwokaci udzielający darmowych porad oraz asystujący im wolontariusze, którzy spełniają rolę tłumaczy, sekretarek i porządkowych podczas comiesięcznych spotkań z polonijną społecznością. Kilku wolontariuszy otrzymało wyróżnienia od ZNP w uznaniu za swoją pracę na rzecz placówki.

Pamiątkowe plakiety za działalność charytatywną trafiły do rąk adwokatów Alexa Fiedotjewa i Ziggy’ego Sokolnickiego oraz społeczników: Stanleya Domaradzkiego, Urszuli Matelski i Elżbiety Purol. Wręczając wyróżnienia prezes ZNP i KPA Frank Spula wyraził uhonorowanym wdzięczność za długoletnią działalność, która, jak podkreślił, odegrała kluczową rolę w życiu osób, które zwróciły się o pomoc do poradni. – Nierzadko są to osoby dotknięte tragedią życiową, na rozdrożu i zagubione w gąszczu biurokracji − dodał Spula.

Specjalne słowa podziękowania Frank Spula przekazał szefowi poradni Markowi Dobrzyckiemu, pod kierownictwem którego placówka rozwinęła się, powiększając wielokrotnie liczbę współpracowników i petentów. – Gdy osiem lat temu objąłem stanowisko, w pierwszej tzw. klinice prawnej udział wzięło trzech adwokatów i tylko dwóch interesantów, a w ostatniej około 20 adwokatów i 37 klientów. Idziemy też w teren i docieramy do różnych środowisk. Niedawno przy współpracy Biura ds. Imigracji Archidiecezji Chicagowskiej urządziliśmy spotkanie w jednej z polonijnych parafii. Nasza poradnia współpracuje także z innymi organizacjami środowiskowymi, z Konsulatem Generalnym RP, biurem kongresmana Mike’a Quigleya oraz z polonijnymi mediami − stwierdził Dobrzycki.

Jak podkreślił, w poradni, z której sług korzystają polscy imigranci, pracują nie tylko adwokaci polskiego pochodzenia, ale też innych narodowości, którzy chcą wyjść naprzeciw potrzebom naszej społeczności. − Jest to bardzo cenna pomoc, zwłaszcza, że tak wiele usług socjalnych zostało ostatnio obciętych, a na dodatek coraz trudniej jest uzyskać profesjonalną pomoc i rzetelne informacje − dodał Dobrzycki.

Prężność i skuteczność działania Amicus Poloniae chwalił Philip Mohr z Chicago Volunter Legal Services (CVLS), agencji zrzeszającej społeczne poradnie prawne. Jak podkreślił, polonijna placówka w ciągu 25 lat swego istnienia udzieliła pomocy 10 tys. petentów, około 300 w skali rocznej, najwięcej spośród wszystkich poradni społecznych zrzeszonych w CVLS.

Polonijny adwokat Robert Groszek, współprzewodniczący polonijnej poradni, zachęcał kolegów po fachu do działalności charytatywnej, namawiał także studentów prawa i wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Uznanie dla polonijnej inicjatywy wyraził senator stanowy John Mulroe (demokrata, 10. okręg), który zanim wygrał wybory do Senatu Illinois, udzielał porad prawnych pro bono w Amicus Poloniae. Mulroe przekazał okolicznościową rezolucję wystosowaną przez Senat z okazji jubileuszu. Z inicjatywy posła Roberta Martwicka (19. okręg) podobną rezoluję ma też wydać stanowa Izba Reprezentantów. Radny John Arena (45. okręg) odczytał rezolucję Rady Miasta Chicago, a Karolina Żaczek, przedstawicielka biura kongresmana Mike’a Quigleya przekazała gratulacje od polityka, które zostaną wpisane do archiwów Kongresu USA.

W uroczystości, która odbyła się w restauracji Lido wzięli udział adwokaci współpracujący z Amicus Poloniae oraz kilku sędziów sądu okręgowego powiatu Cook i kandydatów na sędziów, a także przedstawiciele polonijnych mediów.

Przypomnijmy, że spotkania w klinice bezpłatnych porad prawnych Amicus Poloniae odbywają się co miesiąc w siedzibie Polskiego Centrum Informacyjnego ZNP (Polish Information Center PNA) w Chicago pod adresem 5711 N. Milwaukee Ave. w Chicago.
Zapisy na darmowe konsultacje z adwokatami przyjmowane są pod nr. tel.: 773.763.8520.

Tekst i zdjęcia: Alicja Otap

a.otap@ zwiazkowy.com

  • IMG_20151103_183022306
  • IMG_20151103_180523038
  • IMG_20151103_203402397
  • IMG_20151103_180358080_TOP
  • IMG_20151103_203001167
  • IMG_20151103_203151175
  • IMG_20151103_202917524
  • IMG_20151103_201344447
  • IMG_20151103_184503109
  • IMG_20151103_183101626
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*