40 lat minęło jak jeden dzień. Jubileusz Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Konopnickiej

40 lat minęło jak jeden dzień. Jubileusz Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marii Konopnickiej

Do zacnego grona szkół obchodzących piękne jubileusze dołączyła Szkoła im. Marii Konopnickiej w Chicago i Oak Lawn. Szkoła powstała czterdzieści lat temu, jak wszystkie inne poza Polską, z troski o przyszłość młodych Polaków na emigracji. Pod wieloma względami jest placówką o wyjątkowej przeszłości, o czym mógł się przekonać każdy uczestnik niezapomnianego bankietu, jaki odbył się 15 lutego.

Goście honorowi, dyrekcja, zarząd i nauczyciele Szkoły im. Marii Konopnickiej fot.Leon Królikowski

Goście honorowi, dyrekcja, zarząd i nauczyciele Szkoły im. Marii Konopnickiej fot.Leon Królikowski

Cała historia rozpoczęła się w 1974 roku, kiedy grupa rodziców postanowiła zadbać o wykształcenie swoich dzieci i założyła szkołę. Byli wśród nich państwo Kos, Rozwadowscy i Tarnaś. Pomocy udzielił im śp. biskup Alfred Abramowicz, proboszcz parafii Pięciu Braci Męczenników w Chicago, oferując bezpłatne udostępnianie pomieszczeń.

Pokonując wszelkie trudności jej twórcy rozwijali ją i starali się, aby stała się znaczącym elementem polonijnej oświaty. Temu między innymi służyło objęcie placówki patronatem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego. Jej rozwój był na tyle dynamiczny, że wkrótce stała się największą polską szkołą na południu Chicago. W szczytowym okresie liczba uczniów wynosiła prawie dziewięciuset. Wielkim wydarzeniem było spotkanie przedstawicieli szkoły z Janem Pawłem II podczas mszy papieskiej 35 lat temu, właśnie na terenie parafii Pięciu Braci Męczenników. Wraz z przemieszczaniem się polskiej ludności zaszła potrzeba otwarcia drugiej lokalizacji na przedmieściach. Obecnie nauka prowadzona jest w dwóch oddziałach, w Chicago i w Oak Lawn, oferując nauczanie od przedszkola do klasy maturalnej, wraz z religią i przygotowaniem do sakramentów świętych. W bieżącym roku szkolnym naukę pobiera prawie czterystu uczniów.

Bankiet czterdziestolecia szkoły został poprzedzony uroczystą mszą świętą 9 lutego, w kościele Pięciu Braci Męczenników, z udziałem konsula Roberta Rusieckiego, prezesa ZPRKA Josepha Drobota, rodziców, uczniów, nauczycieli, zarządu oraz dyrekcji szkoły.

Niespełna tydzień później odbyła się wspaniała jubileuszowa impreza, na której bawiło się ponad dwustu gości. W czasie jej trwania uczniowie przedstawili wspaniały program artystyczny, oparty na utworach Marii Konopnickiej, potraktowanych jednak z przymrużeniem oka. Po takiej dawce dobrego humoru zaproszeni wysłuchali przemówień gości honorowych. Jego ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Wypych i wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Anna Sokołowska w pięknych, wzruszających słowach mówili o konieczności nieustannej troski i dbania o wychowanie młodych Polaków w Ameryce.

Okoliczności powstania szkoły przybliżyli zebranym jej założyciele: Ludwika Kos i państwo Rozwadowscy. Na koniec głos zabrał dyrektor szkoły Stanisław Skubisz, dziękując wszystkim za ostatnie czterdzieści lat istnienia Szkoły im. Marii Konopnickiej. Następnie w porywającym występie zaprezentował się zespół tańca „Wesoły Lud”, w którym wielu tancerzy to byli lub obecni uczniowie dostojnej jubilatki. Po obiedzie nadszedł czas na wręczenie pamiątkowych upominków dla honorowych gości oraz byłych i obecnych nauczycieli. Wszyscy zaproszeni otrzymali również pięknie wydane szkolne pamiętniki, mogli też zapoznać się z historią szkoły, oglądając wystawione kroniki z dawnych lat oraz pokaz zdjęć podczas obiadu. Po części oficjalnej parkiet zapełnił się tańczącymi i rozpoczęła się szampańska zabawa.

Czego wypada życzyć Szkole im. Marii Konopnickej w tak wyjątkowej chwili? Z pewnością, parafrazując słowa piosenki, czterdziestu nowych lat. Tak jak dotychczas, fantastycznych uczniów oraz wiernych i oddanych rodziców. Państwo Rozwadowscy w swoim wystąpieniu mówili, że okres pracy dla szkoły to najlepsze lata ich życia. Takiego właśnie poczucia dobrze wykonanej pracy możemy się spodziewać po znakomitych nauczycielach i kierownictwie szkoły. Dyrektor Stanisław Skubisz i jego zastępca Teresa Kaczmarczyk zgodnie podkreślają, że sprawowanie urzędu w placówce o tak bogatej tradycji zobowiązuje do wierności ideałom jej założycieli. Prezes zarządu Sylwia McHenry dodaje natomiast, że mimo zmieniających się czasów musimy dołożyć wszelkich starań, aby kolejne pokolenia wychowanków Szkoły im. Marii Konopnickiej nie zatraciły kontaktu z kulturą, językiem i tradycją kraju swoich przodków. Nie będzie zatem przesady w zaproszeniu państwa już dziś na kolejne jubileusze Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej.

Tekst: Marek Adamczyk
nauczyciel Szkoły im. Marii Konopnickiej w Chicago – Oak Lawn

Zdjęcia: Leon Królikowski

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*