Hej kolęda, kolęda… u górali

Hej kolęda, kolęda… u górali

W sobotę, 6 stycznia chicagowscy górale spotkali się w Domu Podhalan na swoim uroczystym, tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, aby wspólnie kolędować i złożyć sobie wzajemnie życzenia.

Uroczystość jak zwykle rozpoczęła się wejściem zarządu głównego, gości honorowych i kapeli góralskiej z gwiazdą. „Wśród nocnej ciszy” zaintonował prezes Józef Cikowski, a cała sala zawtórowała. – Na nowy rok chciałem wam złożyć najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, radości na każdy dzień, zgody i miłości w waszych rodzinach. Dobrej współpracy w naszej związkowej organizacji, aby przynosiła sukcesy dla dobra przyszłych pokoleń. Życzę także wspaniałej współpracy z naszymi bratnimi organizacjami polonijnymi. Ten 2018 rok, który rozpoczęliśmy, jest rokiem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji Polonia amerykańska będzie organizować wiele wspaniałych imprez i uroczystości. My jako Związek Podhalan będziemy także czynnie uczestniczyć w tych obchodach – zakończył Cikowski.

Wiceprezes do spraw gospodarczych Stanisław Sarna suto „podsuł” owsem po wszystkich zebranych: „Na scynście, na zdrowie! Coby się Wom darzyło, mnożyło!”. A ponieważ 6 stycznia to święto Trzech Króli, nie zabrakło kolędy „Mędrcy świata, monarchowie”, a także wielu innych.

Następnie głos zabrała Helena Studencka, prowadząca spotkanie, rozpoczynając wierszem Franciszka Łojasa-Kośli: „Z niebiańskiej idom dziedziny/ w odzionku góralskim Chłopcuś/ od razu ś Nim święty Józef/ i święto idzie Matuś./ Dziecię pokój niesie/ Matusia przygarście Dobroci,/ syćka Im ludzie kolędom/ powychodzili naprociw./ Kozdy Ich wzion za swoich/ przygarnon z wielkom radościom/ bo ONI – znacy – MIŁOŚĆ/ Są Miłości miłością”. Helena Studencka przypomniała, że okres świąt Bożego Narodzenia to czas ogromnej radości i wzajemnej życzliwości, ale też czas, kiedy myśli nasze uciekają do tych, którzy już odeszli, bo wtedy ich nieobecność najbardziej boli – to dla nich zostawiamy puste miejsce przy stole.

Po tej refleksji powitała zgromadzonych, m.in.: biskupa Andrzeja Wypycha, kapelana ZPPA o. Jacka Palicę, wicekapelanów, konsula RP Piotra Semeniuka z małżonką i córką, przedstawicieli Kongresu Polonii Amerykańskiej z prezesem Mirosławem Niedzińskim, Związek Klubów Polskich z prezesem Janem Kopciem, Związek Ślązaków z prezesem Józefem Więckiem, przedstawicielki Zrzeszenia Nauczycieli Polskich i PNA oraz burmistrza Justice Krzysztofa Wąsowicza – górala z Białki Tatrzańskiej.

Wspólnie z zarządem kolędowali także: królowa Karolina Nowobilska, Zbójnik Roku Krystian Nowak i kandydatka na królową Elżbieta Stękała. Zaszczyciła nas również swoją obecnością królowa Parady Trzeciego Maja 2017 – Julia Szumny. Serdecznie witaliśmy też wszystkich prezesów i członków kół ZPPA z honorowym prezesem Józefem Gilem.

Okolicznościowe życzenia złożyli goście honorowi. Na podsumowanie głos zabrał ks. biskup Andrzej Wypych, nawiązując do znaczenia tradycji bożonarodzeniowych tak pieczołowicie pielęgnowanych przez górali w Chicago. Poświęcił także opłatki, którymi wszyscy się połamali, składając sobie wzajemnie życzenia.

Przepiękne jasełka przedstawiły dzieci ze Szkółki Pieśni i Tańca przy Zarządzie Głównym ZPPA pod kierownictwem Bożeny Mąki, w otoczeniu prześlicznych aniołków i owieczek. Zaś swoimi przepięknymi głosami uradowali nas członkowie zespołu reprezentacyjnego Siumni kierowanego przez Karolinę Walkosz-Strzelec, którzy wykonali góralskie kolędy przy akompaniamencie kapeli góralskiej pod batutą Jana Różałowskiego.

Po poczęstunku rozpoczęła się zabawa karnawałowa z zespołem Mańcorz-Zubek Band, która trwała do późnych godzin nocnych. W trakcie zabawy odbyło się losowanie kolejnego skutera, ufundowanego przez Zofię i Józefa Ligasów. Dochód z loterii przeznaczony jest w całości na spłatę pożyczki Domu Podhalan.

Dziękując wszystkim za wspólne kolędowanie, życzę szczęśliwego 2018 roku!

Helena Studencka

fot.Edward Helegda

  • OP-387
  • OP-400
  • OP-586
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*