35-lecie Polskiej Szkoły im. gen. Wł. Andersa

Polskiej Szkole im. gen. Władysława Andersa „strzeliło” 35 lat. Całoroczne przygotowania do Jubileuszu 35-lecia zostały uwieńczone bankietem poprzedzonym uroczystą mszą św. odprawioną przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Andrzeja Wypycha, w której uczestniczyli dostojni goście: córka Generała – Anna Maria Anders-Costa, konsul RP Paula Kapuścińska, ministrowie z Polski: Jan Ciechanowski i Jan Sroka, zawsze niezawodni weterani oraz cała społeczność szkolna – dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. 

Grono pedagogiczne i przyjaciele Polskiej Szkoły im. gen. Wł. Andersa

Grono pedagogiczne i przyjaciele Polskiej Szkoły im. gen. Wł. Andersa

Wieczorem w pięknie przystrojonej sali bankietowej „White Eagles” nastąpił ciąg dalszy świętowania Jubileuszu naszej wspaniałej szkoły. Uroczystość uświetnili znakomici goście, którzy wcześniej uczestniczyli we mszy św.: konsul Konrad Zieliński, przedstawiciele ZNP z prezesem Franciszkiem Spulą, reprezentanci ZPRKA z prezesem Josephem Drobotem oraz liczne grono przyjaciół szkoły.

Bankiet rozpoczął się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnów państwowych i szkolnego przez absolwentki szkoły: Katarzynę Skórkę i Katarzynę Kozikowski.

Polonez w wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego pod kier. Wiesławy Dziedzic otworzył część artystyczną. Młodzież przedstawiła piękny, patriotyczny program artystyczny „53-lecie Polskiej Szkoły im. generała Władysława Andersa”, który przygotowała Jadwiga Cisowska. O oprawę multimedialną zadbała Anna Jaszczyk, a akompaniował Janusz Pliwko. „Krakowiak” brawurowo wykonany przez młodych tancerzy zakończył część artystyczną.

Po występach młodzieży nastąpiła prezentacja gości przez Annę Barauskas – konferansjerkę i Wandę Penar – dyrektorkę szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich minister Jan Ciechanowski, który odznaczył medalami „Pro Patria” byłą kierowniczkę szkoły Marię Serafin i obecną dyrektor Wandę Penar.

Inwokacja ks. bp. Andrzeja Wypycha dała sygnał do rozpoczęcia uroczystej kolacji, a po niej miały miejsce dalsze wystąpienia honorowych gości, odznaczenia, wyróżnienia dla nauczycieli i komitetu szkolnego, kwiaty, zdjęcia – wszystko w nastroju podniosłym, ale i pełnym radości. Goście mogli również obejrzeć niezwykle interesującą wystawę prac uczniowskich związanych z Jubileuszem oraz dokumentację zdjęciową pracy szkoły.

Uroczystość zakończyła zabawa taneczna, a nauczyciele i uczniowie mieli okazję wyrazić swą dumę z faktu, że pracują w szkole z 35-letnią tradycją i tak zasłużonym dla Polski i świata Patronem.

Opracowała:

Anna Kubiczek

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*