Obama i Hollande dla prasy: USA i Francję łączy odnowiony sojusz

Obama i Hollande dla prasy: USA i Francję łączy odnowiony sojusz

Wyzwania zglobalizowanego świata wymagają coraz głębszej współpracy wielu państw. Przykładem takiego współdziałania jest odnowiony sojusz łączący USA i Francję – oceniają w czwartek prezydenci obu krajów Barack Obama i Francois Hollande.

Prezydent USA Barack Obama (z lewej) i Francji Francois Hollande (z prawej) fot.Ian Langsdon/PAP/EPA

Prezydent USA Barack Obama (z lewej) i Francji Francois Hollande (z prawej) fot.Ian Langsdon/PAP/EPA

W poniedziałek rozpoczęła się wizyta Hollande’a w Stanach Zjednoczonych.

W artykule, który ukazał się w poniedziałek we francuskim „Le Monde” i amerykańskim „Washington Post”, przywódcy przekonują, że współpraca ich państw w licznych kwestiach o globalnym znaczeniu, takich jak konflikt syryjski, program nuklearny Iranu i bezpieczeństwo w Afryce, zaowocowała „modelowym partnerstwem” Francji i USA.

„Pogłębiające się partnerstwo naszych krajów, zakorzenione w ponaddwustuletniej przyjaźni, to przykład międzynarodowej współpracy” – piszą prezydenci, dodając, że „jeden naród nie może stawić czoła ponadnarodowym wyzwaniom i więcej państw musi wystąpić z szeregu, by podzielić ciężar i koszt przywództwa”.

„Jeszcze 10 lat temu niewielu wyobrażało sobie tak bliską współpracę naszych krajów na tak wielu płaszczyznach, a mimo to w ostatnich latach (…) nasze stosunki weszły na nowy poziom dzięki zbieżności interesów i wartości” – podkreślili Obama i Hollande.

Jak piszą, współpraca Francji i USA jest najbardziej widoczna w Afryce, m.in. w Mali i innych państwach Sahelu zagrożonych działalnością islamistycznych bojowników czy w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie wojska francuskie i afrykańskie przy wsparciu USA działają na rzecz zażegnania konfliktu i rozpoczęcia dialogu między stronami konfliktu. Wspominają też o wspólnym działaniu na rzecz demokratyzacji, modernizacji rolnictwa, elektryfikacji, a także o wspólnej walce z ubóstwem, głodem i chorobami takimi jak AIDS, gruźlica czy malaria.

W artykule Obama i Hollande apelują też do innych krajów o zaangażowanie na rzecz „ambitnego i otwartego dla wszystkich globalnego porozumienia” w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez „konkretne działania” na konferencji klimatycznej, która odbędzie się pod egidą ONZ w Paryżu w 2015 roku.

Apelują o redukcję emisji zanieczyszczeń i udział w projektach produkcji czystej energii, które będą przyczyniały się do rozwijania gospodarki w sposób przyjazny środowisku, a także o wsparcie krajów rozwijających się w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz walce ze skutkami globalnego ocieplenia.

Obama i Hollande podkreślają, że ich kraje pracują nad pogłębieniem łączących je stosunków także w sferze gospodarki, oświaty i badań. „Francja już teraz jest dla USA jednym z największych rynków eksportowych, a USA największym spoza UE odbiorcą francuskich towarów; wymiana gospodarcza daje pracę blisko milionowi osób w obu krajach” – przypominają.

„Przez ponad dwa stulecia narody USA i Francji stawały ramię w ramię w obronie wolności. Teraz odpowiadamy nie tylko przed sobą, ale przed światem, który jest bezpieczniejszy dzięki temu, że nasz trwały sojusz się odnawia” – piszą Barack Obama i Francois Hollande. (PAP)

Categories: Ameryka, Polityka, Polityka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*