Wizy zostają…

DSC_1348Nie spada odsetek odmownie załatwianych podań o przyznanie wizy do USA. W ostatnim roku amerykańskie konsulaty w Polsce odrzucały co siódmy wniosek. Wysoki wskaźnik odmów zamyka drogę do zniesienia wiz przez co najmniej rok.

Jeszcze kilka lat temu co czwarty Polak występujący o amerykańską wizę spotykał się z odmową. W roku 2008 odsetek ten spadł do 13,8%. Gdyby w tym roku wskaźnik odmów wizowych wyniósł mniej niż 10%, spełnilibyśmy jedno z kryteriów włączenia do Programu Ruchu Bezwizowego. Jednak według danych amerykańskiego Departamentu Stanu, w zakończonym 1 października roku budżetowym wskaźnik ten wyniósł dla Polski 13,5%.

Dwa lata temu Kongres USA złagodził kryteria, uprawniające do wejścia do Programu Ruchu Bezwizowego, dopuszczając 10-procentowy odsetek odmów. Dzięki temu zniesiono wizy dla obywateli Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie stworzył jednak wymaganego przez ustawę elektronicznego rejestru podróżnych i w czerwcu tego roku wymagany próg dla krajów, które chciałyby przystąpić do programu bezwizowego, powrócił do poziomu 3%.

Władze USA twierdzą, że pracują nad stworzeniem rejestru podróżnych, co przywróciłoby próg 10%. Jednak dla Polski nie będzie to mieć żadnego znaczenia, ponieważ nasz wskaźnik odmów wizowych jest i tak zbyt wysoki.

Categories: Polityka