Imigranci powinni dostać szansę na legalny pobyt

Siedmiu na dziesięciu Amerykanów uważa, że nielegalni imigranci powinni dostać szansę na pozostanie w USA. Jednak nie wszyscy są gotowi rozdawać szczodrą ręką amerykańskie obywatelstwo.

fot. Sasha Y. Kimel via Flickr/ Ostatnie sondaże pokazują, że Amerykanie są bardziej przychylni przyznaniu legalnego statusu nieudokumentowanym imigrantom

fot. Sasha Y. Kimel via Flickr/ Ostatnie sondaże pokazują, że Amerykanie są bardziej przychylni przyznaniu legalnego statusu nieudokumentowanym imigrantom

Nowe badanie Pew Research Center pokazuje, że znaczna część Amerykanów (71 proc.) przychyla się do przyznania imigrantom pewnej formy legalnego statusu. 43 procent badanych uważa, że powinno się im zezwolić na ubieganie się o obywatelstwo. Natomiast 24 procent respondentów opowiada się za nadaniem im jedynie statusu stałego rezydenta.

Ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) oświadczyła, że nieudokumentowanym imigrantom nie należy się legalny pobyt, a 2 proc. nie miało zdania w sprawie.

Jednocześnie różnice w podejściu do samych imigrantów wciąż się utrzymują. Ciężką pracę i talent przybyszów z zagranicy docenia połowa amerykańskiego społeczeństwa. Zaś 41 procent badanych wciąż jest przekonanych, że imigranci są dla kraju ciężarem, pozbawiają obywateli pracy, opieki medycznej i mieszkań.

Badanie Pew jest już kolejnym, które wykazuje poparcie dla przyznania legalnego statusu imigrantom. 21 marca Public Religion Research Institute i Brookings Institute opublikowały dane mówiące o tym, że za obywatelstwem dla nielegalnych opowiada się 63 proc. Amerykanów, a 14 proc. za statusem rezydenta. Podobnie 5 lutego Gallup podał, iż 72 proc. społeczeństwa przychyla się zalegalizowaniu statusu imigrantów, o ile spełnią pewne warunki.

as

 

Categories: Polecamy, Społeczeństwo

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*