ZNP wspiera finansowo polonijne szkoły

ZNP wspiera finansowo polonijne szkoły

“Zaprosiliśmy Państwa, ponieważ są Państwo przedstawicielami szkół, z którymi Związek Narodowy Polski współpracuje od ponad 30 lat. Mamy długą i owocną historię współpracy, pięknie zaczętą i kontynuowaną” – przywitała dyrektorów szkół polonijnych Alicja Kuklińska, sekretarz krajowy Związku Narodowego Polskiego, wraz z Marią Środoń, koordynator programów członkowskich i Jolantą Walaszek, manager ds. sprzedaży.

We wtorek, 17 września w siedzibie Związku Narodowego Polskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu ZNP-PNA z dyrektorami szkół polonijnych współpracujących z organizacją. Spotkanie poświęcone było nowemu planowi dofinansowywania szkół uczących języka polskiego, który przyjęty został podczas 48 Sejmu ZNP-PNA, odbywającego się w sierpniu w Phoenix w stanie Arizona.

Dzieci z zespołu „Lajkonik”.
fot. Alicja Kuklińska

ZNP-PNA dysponuje budżetem 100 tys. dolarów przeznaczonym na wspieranie szkół polonijnych. Kolejnych 200 tys. dolarów organizacja przeznacza na stypendia dla uczniów i studentów, którzy są członkami PNA oraz dodatkowe 50 tys. dolarów dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich. Jak w latach poprzednich, tak i obecnie ZNP-PNA dysponuje sumą około 500 tys. dolarów na różne programy dla swoich członków.
ZNP-PNA współpracuje z 21 szkołami polonijnymi i ponad 57 zespołami tanecznymi i chóralnymi na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Obecnie szkoły otrzymują od ZNP-PNA po 27 dolarów na ucznia będącego członkiem organizacji każdego roku szkolnego. Ponieważ misją PNA jest wspomaganie osób polskiego pochodzenia oraz promowanie języka polskiego i kultury kraju przodków, część funduszy organizacji trafia z powrotem do jej członków w formie specjalnych programów i bogatej oferty stypendialnej dla polonijnych uczniów i studentów.

Aby zarówno szkoły, jak i członkowie PNA mający dzieci uczące się w szkołach polonijnych, mogli być beneficjentami programów wspomagających oświatę polonijną, 48 Sejm, zatwierdzając budżet na kolejne cztery lata działalności, podjął decyzję dotyczącą subsydiowania szkół. Decyzją Sejmu od następnego roku szkolnego zmieni się forma współpracy ze szkołami. Z dofinansowania ze strony PNA będą mogli skorzystać bezpośrednio rodzice uczniów w postaci zniżki lub zwrotu za czesne, przy czym współpracująca szkoła nadal będzie mogła otrzymywać znaczące wsparcie finansowe na konkursy i inne inicjatywy edukacyjne kształcące język polski, uczące historii i promujące kulturę polską.

Placówki edukacyjne współpracujące z PNA mogą liczyć na wsparcie finansowe. PNA oferuje sponsorowanie konkursów i innych inicjatyw edukacyjnych, środki uzyskane na tel cel nie będą uzależnione od liczby uczniów, ale od potrzeb szkoły. Szkoły powinny zwrócić się do PNA z prośbą o współpracę oraz przedstawić pomysły dotyczące inicjatyw edukacyjnych i konkursów w celu uzyskania środków finansowych na ich realizację.

Anna Rosa

Na zdjęciu głównym: Pasowanie na ucznia w Polskiej Szkole im. gen. Kazimierza Pułaskiego

fot. Dariusz Piłka

 

Categories: PNA, Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*