250 tys. dolarów na stypendia dla polonijnych studentów, członków ZNP

fot.FreeImages.com

fot.FreeImages.com

 

Związek Narodowy Polski po raz kolejny przekazał ponad 250 tys. dolarów na stypendia dla studentów wyższych uczelni, członków organizacji. Skorzysta z nich wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy dbają także o podtrzymywanie swojej polskości.

ZNP posiada dwa odrębne fundusze przeznaczone dla studentów szkół wyższych (undergraduate) oraz dla studentów szkół podyplomowych (graduate). W tym roku z pomocy stypendialnej ZNP skorzystało 255 osób studiujących na uczelniach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Studenci otrzymali pomoc finansową w wysokości od 500 do 3,5 tys. dolarów.

Przy rozpatrywaniu aplikacji brane były pod uwagę, oprócz wyników w nauce, zaangażowanie społeczne oraz działalność w organizacji. Aplikanci, którzy w tym roku otrzymali stypendia ZNP, studiują na kierunkach medycznych, muzycznych i inżynieryjnych. Rozpiętość zainteresowań aplikantów jest imponująca. Niektórzy swoim dorobkiem naukowym oraz zaangażowaniem społecznym zasługują na najwyższe uznanie i są autentycznym powodem do dumy dla całej Polonii.

Program stypendialny ZNP zapoczątkowano w 1973 roku. 43 lata temu złożone zostały dwie aplikacje! W 1974 roku już sześciu studentów ubiegało się w Związku Narodowym Polskim o pomoc w dofinansowaniu studiów, a w roku następnym ich liczba wzrosła o 100 procent. Od tego czasu rosła zarówno liczba aplikantów jak i kwota przyznawanej pomocy finansowej.

O kwocie przeznaczanej corocznie na pomoc stypendialną decyduje obradujący co cztery lata Sejm ZNP. Stypendia dla studentów szkół podyplomowych przyznawane są z dochodu ze specjalnego inwestycyjnego funduszu edukacyjnego. Oprócz tych dwóch funduszy Związek Narodowy Polski oferuje swoim członkom program Tuition Rewards®, który skierowany jest do osób studiujących na uczelniach prywatnych w Stanach Zjednoczonych.

Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu lat Związek Narodowy Polski pomógł finansowo ok. 6,5 tys. studentów, przeznaczając na ten cel 2 650 000 dolarów!

Informacje dotyczące programów stypendialnych ZNP oraz programu Tuition Rewards znajdują się na stronie internetowej: www.pna-znp.org

Alicja Kuklińska

fot.arch. PNA

fot.arch. PNA

Categories: PNA ubezpieczenia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*