Anna Anders bliska chicagowskiej Polonii

Anna Maria Anders fot.Dariusz Lachowski

Anna Maria Anders fot.Dariusz Lachowski

 

Anna Maria Anders-Costa cieszy się ogromnym uznaniem wśród chicagowskiej Polonii nie tylko dlatego, że jest córką bohatera narodowego gen. Władysława Andersa, ale też ze względu na swoje zaangażowanie w sprawy kombatantów i młodzieży. Działaczkę polonijną, a od kilku miesięcy polityk RP, łączą bliskie więzy z polską szkołą w Chicago, noszącą imię jej ojca, gdzie jest częstym gościem, podobnie jak w organizacjach weteranów.

Niestety tym razem nie przyjedzie do Chicago na majowe uroczystości. Nie pozwala jej na to wyjazd służbowy oraz napięty harmonogram zajęć, wynikający z nowych obowiązków parlamentarnych i ministerialnych.

Anna Maria Anders-Costa została w styczniu tego roku powołana na przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i na urząd nowego pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego w randze sekretarza stanu. Od marca sprawuje również urząd senatora IX kadencji (z okręgu nr 59 obejmującego część województwa podlaskiego). Zanim objęła wymienione funkcje, uzyskała poparcie Polonii w wyborach do Senatu RP w 2015 roku.

Polakom po obu stronach oceanu znana jest przede wszystkim jako córka gen. Władysława Andersa – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej, dowódcy II Korpusu, który zdobył Monte Cassino. Kierowana przez nią Fundacja im. gen. Wł. Andersa pomaga Polonii i Polakom przebywającym za granicą, a także udziela stypendiów na naukę.

Jak informuje witryna premier RP Beaty Szydło, do priorytetów Anny Marii Anders należy otoczenie opieką Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino, gdzie pochowani są jej ojciec gen. Anders i matka, Irena Anders. „Dbanie o pamięć ojca i byłych żołnierzy jest bardzo istotne w moim życiu” − stwierdziła Anders-Costa w komunikacie prasowym na stronie premier RP.

Anna Maria Anders urodziła się w Londynie 22 listopada 1950 roku. W jej domu rodzinnym pielęgnowano polski język, tradycje i zwyczaje. Później, gdy mieszkała w Bostonie, jako żona amerykańskiego generała Roberta Costy i matka Roberta Władysława, obchodziła święta w duchu polskiej tradycji, o czym opowiadała naszej gazecie w ubiegłym roku. − W moim domu amerykańskim starałam się łączyć to, co wyniosłam z dzieciństwa, z oczekiwaniami mego męża w taki sposób, by nasz syn znał i kochał polskie tradycje i obyczaje, ale także umiał je przeżywać wspólnie z krewnymi i przyjaciółmi, którzy nie mają polskich korzeni.

Anna Maria Anders-Costa posiada świetne wykształcenie i historię zawodową. Na brytyjskim Uniwersytecie w Bristolu ukończyła filologię romańską, a na amerykańskim Uniwersytecie w Bostonie uzyskała tytuł magistra biznesu i administracji. Pracowała m.in. w UNESCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie naftowym. Posiada obywatelstwo brytyjskie, amerykańskie i polskie.

Jest laureatką nagród i wyróżnień, m.in. w 2014 r. otrzymała od prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz polskich środowisk kombatanckich w Wielkiej Brytanii i za popularyzowanie dokonań II Korpusu.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Parada 3 Maja

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*