Źródła pomocy w rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej w Chicago

Źródła pomocy w rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej w Chicago
Członkowie PACC i RABC w dyskusji podczas City of Chicago Panel: Permits, Zoning, Section 8 10-ego maja br.

Członkowie PACC i RABC w dyskusji podczas City of Chicago Panel: Permits, Zoning, Section 8 10-ego maja br.

Mimo ciągłych obietnic politków i kandydatów na polityczne stanowiska, warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym stanie wciąż nie należą do łatwych. Założenie i rozwój firmy wiążą się z wieloma wyzwaniami, które co mniej wytrwałych biznesmanów mogą zniechęcić do działania. PACC podpowiada jakie organizacje i agencje mogą przyjść przedsiębiorcom z pomocą.

Dużo zależy od zespołu wspomagającego przedsiębiorcę. Wszystkim przyszłym i już działającym przedsiębiorcom w okolicy Chicago, Polsko Amerykańska Izba Handlowa (PACC) proponuje wziąć pod uwagę następujące źródła ekspertyzy i wsparcia na drodze do sukcesu (proponujemy odwiedzić strony internetowe wymienionych agencji i organizacji):

Struktura firmy: odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru struktury firmy można uzyskać w agencjach takich jak: SCORE, The Law Project oraz Women’s Business Development Center.

Pomoc prawna: The Law Project udziela indywidualnych porad dotyczących prawnych usług transakcyjnych, usług klinik prawnych i szkoleń.

Licencje i zezwolenia: funkcjonujący w Urzędzie Miasta Department of Business Affairs and Consumer Protection (BACP) i Small Business Center, to miejsca, gdzie każdy mieszkaniec Chicago może otrzymać informacje i pomoc w zdobyciu odpowiednich zezwoleń.

Zoning: najlepszym miejscem do uzyskania pomocy związanej z rejonizacją (zoning) jest BACP lub też lokalne biuro radnego miejskiego.

Kredyt: Small Business Opportunity Centers (SBOCs) oferują usługi w zakresie przygotowania właściciela firmy do uzyskania kredytu, skojarzenie właściciela biznesu z odpowiednim źródłem kredytu oraz udzielenia indywidualnych porad związanych z finansowaniem firmy.

Mikropożyczki: instytucja o nazwie the Chicago Microlending Institute (CMI) oferuje pożyczki w wysokości od 500 do 50 tys. dol. poprzez trzy agencje udzielające pożyczek – Accion Chicago, Women’s Business Development Center oraz Chicago Neighborhood Initiatives.

Crowdfunding: kuratorem kampanii związanych z pozyskiwaniem finansowania w Chicago jest innowacyjny program o nazwie Seed Chicago, który funkcjonuje w oparciu o internetowa platformę crowdfundingowa Kickstarter.

SBIF (Small Business Improvement Fund): miejskie granty SBIF oparte są na wpływach z lokalnych stref podatkowych i można je uzyskać na zasadzie zwrotu kosztów remontu lub odnowy pomieszczeń firmy w danym dystrykcie.

Rozwój klienteli: sporo możliwości pomocy w tym zakresie posiadają Neighborhood Development Centers, takie jak chociażby PACC i inne lokalne izby gospodarcze (pełna lista na stronie cityofchicago.org).

Poszukiwanie lokalizacji: Site Selector to darmowy program internetowy, którego właścicielem jest organizacja o nazwie World Business Chicago. Program może być bardzo pomocny w znalezieniu miejsca na biuro, sklep lub pod działalność produkcyjną w całym Chicago. Adres: www.siteselector.worldbusinesschicago.com

Innowacja i rozwój: to inkubatory biznesu, akceleratory i pomieszczenia wspólnego użytku, które oferują wsparcie w rozwoju młodej firmy, pomoc prawna, księgowość, dostęp do kapitału, marketing, itp. Listę takich miejsc można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.worldbusinesschicago.com/innovation

Poszukiwanie nowych pracowników: dobrym łącznikiem pracodawców i poszukujących pracy jest Chicago/Cook Workforce Partnership.

Kontakty: najlepszym sposobem na zdobycie większej rozpoznawalności, pozyskanie nowych kontaktów w biznesie czy obecności w mediach społecznościowych jest udział w życiu organizacyjnym izb gospodarczych i innych instytucji z otoczenia biznesu.

Jeśli dostęp do informacji na temat wyżej wymienionych agencji i organizacji jest niemożliwy lub okaże się niewystarczający, zachęcamy do kontaktu z biurem PACC, tel. (773) 205 1998 lub email: info@polishamericanchamber.org.

(BP)

(L to R): Kate Ludwig (CHA), Benet Haller (Urban Design and Housing), Matt Beaudet (Dept. of Buildings), Thomas Pikarski (Gordon & Pikarski), Ioana Salajanu (RABC) podczas panelu informacyjnego 10 maja br. zorganizowanego przez PACC wspólnie z RABC

(L to R): Kate Ludwig (CHA), Benet Haller (Urban Design and Housing), Matt Beaudet (Dept. of Buildings), Thomas Pikarski (Gordon & Pikarski), Ioana Salajanu (RABC) podczas panelu informacyjnego 10 maja br. zorganizowanego przez PACC wspólnie z RABC

 

PACC POLECA:
Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku, PACC poleca następujące wydarzenia:

Polish Museum of America Annual Summer Gala (Letnia Gala Muzeum Polskiego w Ameryce)
Piątek, 3 czerwca
Café La Cave, Des Plaines, IL
Dodatkowe informacje i rezerwacje: Mary Jane Robles, tel. (773) 782 2603, email: mary-jane-robles@prcua.org, lub w sprawie sponsoringu i reklamy w książce pamiątkowej: Sharon Orlowski, tel. (847) 767 2757.

Access to Capital, Helping Your Business Grow (bezpłatna sesja informacyjna dla przedsiębiorców na temat tradycyjnych i nietradycyjnych źródeł finansowania)
Środa, 8 czerwca, 15.00-16:30
City of Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection, 121 N. LaSalle St., R. 805, Chicago, IL
Dodatkowe informacje: tel. (312) 744 2086 lub email: BACPoutreach@cityofchicago.org

Spotlight on the Art Deco Wola Apartments and Chicago Motives and Connections (sesja informacyjna dla przedsiębiorców współorganizowana przez PACC, Terra Casa S.A. oraz Warsaw Committee of Chicago Sister Cities International)
Środa, 15 czerwca, 16.00-17.30
Ivy Boutique Hotel (South Ballroom), 233 E. Ontario, Chicago, IL
Wymagana rezerwacja uczestnictwa. Dodatkowe informacje: tel. (773) 205 1998 lub email: info@polishamericanchamber.org

European Professionals Networking (spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze)
Środa, 15 czerwca, 17.30-19.30
Ivy Boutique Hotel (Rooftop Terrace), 233 E. Ontario, Chicago, IL
Dodatkowe informacje: tel. (773) 205 1998 lub email: info@polishamericanchamber.org

Categories: PACC

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*