Szansa dla Kongresu

Według opublikowanego w dniu 5 września oświadczenia Koalicji ds. Imigracji Biznesowej w Illinois (the Illinois Business Immigration Coalition, IBIC), decyzja prezydenta Trumpa o wycofaniu programu DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), czyli tzw. Dreamersów, spowoduje stratę około 2,3 mld USD w stanowym PKB w ciągu następnych dziesięciu lat. To w sumie względnie niewiele z makroekonomicznego punku widzenia, a także z punktu widzenia wielu stanów, w których mieszka niewielka ilość imigrantów. Ważniejszym argumentem za dopatrzeniem tego, by Dreamersi mogli w USA pełnoprawnie żyć i realizować swe amerykańskie marzenia są względy humanitarne i zwykłe ludzkie współczucie.

Podobnie jednak jak chociażby w przypadku politycznych prób włączenia Polski do Visa Waiver Program (programu o ruchu bezwizowym), potrzeba reformy amerykańskiego prawa imigracyjnego od wielu lat jest dla ustawodawców okazją, by o tym w okresie przedwyborczym debatować i robić wyborcze obietnice. Ale propozycje ustaw, jeśli nawet dochodzi do ich sformułowania, przepadają przeważnie już na poziomie komisji. Częściowo wiąże się to z tym, że polityka imigracyjna jest bardzo skomplikowana. Do aspektów ekonomicznych dochodzi bezpieczeństwo granic, polityka zagraniczna, no i względy humanitarne.

Rozporządzenie wykonawcze prezydenta Obamy z czerwca 2012 r., które dało około 800 tys. Dreamersów możliwość legalizacji pobytu, było bardzo cynicznym i politycznie wyrachowanym posunięciem. Jego głównym celem było wzmocnienie bazy wyborczej prezydenta na kilka miesięcy przed wyborami. Wiadomo też było, że jakakolwiek krytyka tak humanitarnego dekretu ze strony republikanów nie byłaby dobrze przyjęta przez opinię społeczną. Ponieważ wg konstytucji to Kongres ustala amerykańskie prawo imigracyjne, od samego początku można było spodziewać się tymczasowego charakteru rozporządzenia.

Już od miesięcy coraz częściej słychać było coraz głośniejsze zapowiedzi wytoczenia procesów sądowych przez stanowych prokuratorów, grożących zniesieniem dekretu i nagłego wygaśnięcia programu DACA jako niekonstytucyjnego. W tym kontekście, decyzja prezydenta Trumpa o daniu Kongresowi sześciomiesięcznej szansy na sformułowanie i uchwalenia korzystnego dla Dreamersów permanentnego prawa wydaje się, chociaż przez wielu źle przyjęta, jednak nie najgorszą decyzją.

W kongresowych archiwach są już projekty stosownych ustaw sprzed kilku lat, które można wykorzystać w procesie legislacyjnym bez potrzeby rozpoczynania pracy nad tekstem ustawy od samego początku. Jak zwykle, najtrudniejsze będzie osiągnięcie politycznego kompromisu. Wypowiedzi przewodniczącego Izby Reprezentantów Paula Ryana i lidera senackiej mniejszości Chucka Shumera z 6 września brzmią jednak względnie optymistyczne. Obaj, wskazując na moralne obligacje Kongresu, wyrazili potrzebę i chęć znalezienia rozwiązania i ochrony prawnej Dreamersów.

Chociaż moralne i humanitarne względy są najważniejsze i będą zapewne główną motywacją Kongresu w tym, by jeszcze tego roku uchwalić stosowną ustawę, trudno nie przyłączyć się do opinii IBIC, że ustawa miałaby też pozytywny wpływ ekonomiczny. W Illinois mieszka ponad 42 tys. osób, które skorzystały z programu DACA. Ponad 36 tys. z nich pracuje. Nagła utrata przez nich prawa do pracy spowodowałaby duże straty i problemy dla sporej ilości pracodawców, dla których i tak podaż na rynku pracy jest już zbyt ograniczona.

Bogdan Pukszta

Na zdjęciu: manifestujący w Waszyngtonie trzymają zdjęcia osób, które skorzystały z programu DACA fot.Michael Reynolds/EPA

Opinie i poglądy wyrażone w materiałach PACC nie zawsze odzwierciedlają stanowisko „Dziennika Związkowego” i są tylko poglądami autorów tych materiałów.

PACC podczas festiwalu Taste of Polonia
fot.Artur Partyka

 

Quickbooks 101 (Bezpłatna sesja informacyjna dla przedsiębiorców na temat poprawnego ewidencjowania finansów firmy przy użyciu QuickBooks Online)

piątek, 8 września, 9.30 – 11.00
City of Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection, 121 N. LaSalle St., R. 805, Chicago
Dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub em BACPoutreach@cityofchicago.org

Joint PACC and Copernicus Center Golf Outing (Impreza dla golfistów każdego szczebla)

piątek, 15 września, 8.30

Sportsman’s Golf Course, Northbrook

Dodatkowe informacje: 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

City of Chicago’s Small Business Center on the Road (Bezplatne spotkanie informacyjno-networkingowe dla przedsiębiorców z udziałem miejskich i innych agencji wspierających rozwój małych firm)

sobota, 16 września, 10.00 – 14.00
Wilbur Wright College, Events Building, 4300 N. Narragansett, Chicago
Dodatkowe informacje i rejestracja: ChiSmallBizExpo.com

European Business Networking Event (Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata 10 dol. członkowie, 20 dol. pozostali)

środa, 20 września, 17.30 – 19.30

Ivy Hotel Rooftop Terrace, 233 East Ontario, Chicago
Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub em info@polishamericanchamber.org

Everything You Need To Know About Business Insurance (Bezpłatna sesja informacyjna dla przedsiębiorców na temat rodzajów ubezpieczenia przydatnych i/lub wymaganych w biznesie. Dyskutowane też będą sposoby zabezpieczenia przed pozwami sądowymi oraz pytania, które dobrze zadać swemu agentowi)

piątek, 22 września, 9.30 – 11.00
City of Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection, 121 N. LaSalle St., R. 805, Chicago
Dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub em BACPoutreach@cityofchicago.org

Categories: PACC

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*