Silny dolar to tańsze zakupy w Polsce

 

fot.NikolayF/pixabay.com

fot.NikolayF/pixabay.com

Dane z amerykańskiego departamentu pracy za sierpień zmniejszą szansę podniesienia stóp procentowych już we wrześniu. Przewodnicząca Rezerwy Federalnej może jednak dać wskazówki co do ewentualnej możliwości zmian poziomu stóp w grudniu. W Polsce zagrożenie cięciem ratingu kraju negatywnie wpływa na wartość złotego.

Sytuacja gospodarcza USA poprawiła się na tyle, aby Rezerwa Federalna (FED) podniosła stopy procentowe w grudniu 2015 r. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że była to pierwsza podwyżka stóp procentowych od 6 lat. W komunikatach towarzyszących posiedzeniom można było wyczytać gotowość do kolejnych podwyżek stóp procentowych, gdyby tylko warunki do tego okazały się zasadne. Obecnie nie jest to zatem kwestia „czy” podwyższą, ale raczej „kiedy” to zrobią.

Mylą się nawet wielcy

Trudność przewidzenia ruchów FED-u obrazuje przykład Goldman Sachs, który po wspomnianej wcześniej grudniowej podwyżce przewidywał aż cztery podwyżki stóp w 2016 r. Choć ogólny trend, jeżeli chodzi o rynek pracy i dane z gospodarki, jest pozytywny, pojawiające się dane dotyczące głównie rynku pracy, przemysłu i usług sprawiają, że FED odkładał podwyżkę stóp już na dwóch posiedzeniach w tym roku. Przewodnicząca rezerwy federalnej Janet Yellen postępuje bardzo ostrożnie i chce mieć wyraźne potwierdzenie płynące z gospodarki co do słuszności podwyżki stóp.

Pod koniec września odbędzie się już szóste posiedzenie banku centralnego w tym roku, które jednak po raz kolejny może przynieść ten sam efekt co poprzednie. Podstawą do takiego obrotu wydarzeń mogą być ostatnie słabsze od oczekiwań dane na temat rynku pracy. W sierpniu wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniósł zaledwie 151 tys. miejsc pracy przy odczytach z poprzednich dwóch miesięcy na poziomie 271 tys. i 275 tys. i oczekiwaniach na poziomie 180 tysięcy. Nie pomogły również dane dotyczące przemysłu i sektora usług, które w jednym i drugim przypadku były znacznie poniżej oczekiwań oraz wartości z poprzedniego miesiąca.

Zatem szansa na podwyżkę stóp już teraz we wrześniu w zasadniczy sposób zmalała. Można przypuszczać, że na ostatnim grudniowym posiedzeniu Janet Yellen znajdzie się w dosyć trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę oczekiwania rynku co do podnoszenia stóp. W podjęciu decyzji mogą jej pomóc lepsze dane, które napłyną z gospodarki. W ujęciu historycznym sierpniowe dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym zawodziły. Począwszy od września powinny jednak się poprawić, a tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale również nie powinno zawieść. Inwestorzy będą bacznie przyglądać się wypowiedzi Janet Yellen, doszukując się wskazówek co do tego, jak postąpi Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) na koniec roku. Najprawdopodobniej jednak szefowa FED-u nie będzie mówiła już o płynących z zewnątrz zagrożeniach dla amerykańskiej gospodarki.

Na Boże Narodzenie otrzymamy więcej złotówek za jednego dolara

Ryzyko obniżenia oceny wiarygodności kredytowej Polski najprawdopodobniej wpływać będzie negatywnie w najbliższym czasie na wycenę złotego w stosunku do większości walut. Ostatnie dane o tempie wzrostu polskiej gospodarki są wyraźnie poniżej oczekiwań rządu (3,1 proc. w ujęciu rocznym i 0,9 proc. w ujęciu kwartalnym). Słabe tempo wzrostu w połączeniu z deflacją (inflacją na ujemnym poziomie, obecnie -0,9 proc.), oznacza, że zdecydowanie maleją szanse na podwyżkę stóp procentowych, a prawdopodobieństwo ich obniżenia rośnie. To negatywny sygnał dla złotego.

Choć obecny kurs złotego do dolara jest na analogicznym poziomie, porównując do okresu Bożego Narodzenia w 2015 r. (3,87 vs. 3,85 obecnie), przez większą część br. znajdował się powyżej tej wartości. Oczekiwanie na grudniowe posiedzenie FOMC najprawdopodobniej będzie osłabiało złotego do tego okresu ze względu na spodziewaną podwyżkę stóp procentowych. Ich podniesienie w grudniu powinno wzmocnić dolara.

Ryzyko obniżenia ratingu Polski, brak realnego scenariusza podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a także słabe odczyty tempa wzrostu PKB Polski będą wywierały negatywną presję na złotówkę, pogarszając jej wycenę w stosunku do większości walut. Z drugiej strony mamy umacniającego się dolara w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu. Oba efekty znacznie zwiększają szanse na kurs powyżej 4 zł za dolara w grudniu. Realny jest również scenariusz, w którym za dolara trzeba będzie zapłacić aż 4,15 zł, gdyby opisane zależności spowodowały gwałtowniejsze przepływy globalnego kapitału.

Bartosz Grejner, analityk Cinkciarz.pl

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku PACC poleca następujące okazje:

How to Start Your Business: Venture Workshops (bezpłatne sesje informacyjne dla przedsiębiorców na temat podejmowania pierwszych kroków przy zakładaniu i w finansowaniu nowego biznesu)

 • czwartki, 8–29 września, 18.00–20.00

 • Illinois SBDC at UIC, Lincoln Hall Room 107, 707 South Morgan Street, Chicago, IL

 • Informacje/rejestracja: bit.do/ILSBDCUIC-Workshops; tel. (312) 996-4057

How to Write a Business Plan – What You Need to Know! (bezpłatna sesja informacyjna na temat przygotowania i opracowania planu biznesowego)

 • piątek, 9 września, 9.30–11.00

 • City of Chicago Department of Business Affairs and Consumer Protection, 121 N. LaSalle St., R. 805, Chicago, IL

 • Dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub e-mail BACPoutreach@cityofchicago.org

Business After Hours (otwarte spotkanie networkingowe organizowane wspólnie przez PACC i Niles Chamber of Commerce)

 • czwartek, 15 września, 19.00–21.00

 • Royal Kitchen & Bath Cabinets, 7727 N. Milwaukee Ave., Niles, IL

 • Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail info@polishamericanchamber.org

European Professionals Networking (spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata: 10 dol. – członkowie, 20 dol. – pozostali))

 • środa, 21 września, 17.30–19.30

 • Ivy Boutique Hotel (Rooftop Terrace), 233 E. Ontario, Chicago, IL

 • Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail info@polishamericanchamber.org

Poland Business Forum (sesja informacyjna i dyskusja na temat aktualnej sytuacji Polski pod względem politycznym i gospodarczym oraz nowych możliwości inwestycyjnych; opłata: 35 dol. – członkowie Chicagoland Chamber of Commerce i Polish American Chamber of Commerce; 70 dol. – pozostali)

 • czwartek, 29 września, 8.30–11.30

 • The Ritz-Carlton Chicago,1160 East Pearson Street, Chicago, IL

 • Dodatkowe informacje/rejestracja: Kim Rodgers, tel. 312-744-2086 lub e-mail krodgers@chicagolandchamber.org

Categories: PACC

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*