Polsko-amerykańska turystyka

fot.Pixabay.com

Już od lat, chociaż handel USA z Polską stale wzrasta, w bilansie mamy do czynienia z wyraźnym deficytem po stronie amerykańskiej. Jednak nie jest tak we wszystkich sektorach gospodarki. Okazuje się, że jedną z branż, w której bilans w handlu z Polską jest dla USA dodatni, to… turystyka. A to dlatego, że mimo iż aktualnie mniej turystów z Polski odwiedza Stany Zjednoczone niż turystów amerykańskich Polskę – całkowite wydatki podróżnych z Polski podczas pobytu w USA są większe niż wydatki Amerykanów w Polsce.

Według raportu, którego źródłem są dane opracowane przez Tourism Economics, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych oraz US Travel Association, w roku 2015 USA odwiedziło 169 tys. podróżnych z Polski. Szacowane na 571 milionów dol. wydatki polskich turystów w tym samym roku klasyfikowane są jako wpływy z eksportu w amerykańskim PKB. Chociaż to tylko 9,3 proc. całkowitej wartości, turystyka z Polski jest drugim po sprzęcie transportowym największym sektorem czy kategorią, jeśli chodzi o wpływy z amerykańskiego eksportu do Polski.

Dane z tego samego 2015 r. wykazują, że amerykańscy turyści wydali w Polsce około 450 milionów dol. Wydatki te w amerykańskim PKB klasyfikuje się jako import. W rezultacie związany z turystyką bilans handlu z Polską był w 2015 r. dla USA dodatni i wyniósł około 121 milionów dol., pomimo że liczba amerykańskich turystów w Polsce (ok. 556 tys. według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki) była ponad dwukrotnie większa niż polskich turystów w USA.

Z amerykańskiego punktu widzenia gospodarcze korzyści, które mogą być związane z jeszcze większą liczbą polskich turystów, są ewidentne i powinny być głównym argumentem przemawiającym za tym, by w końcu włączyć Polskę do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP). Na podstawie doświadczeń wynikających z włączenia do tego programu innych państw można racjonalnie założyć, że po włączaniu do VWP do USA wybrałoby się o 10–20 proc. więcej turystów z Polski. Co za tym idzie, amerykańskie wpływy z turystyki byłyby jeszcze większe, a dodatni bilans w wymianie z Polską jeszcze wyższy.

Warto dodać, iż obecnie wyjazdy do USA stanowią 17,4 proc. wszystkich wyjazdów dalekiego zasięgu z Polski. Mimo że plasuje to USA na drugim miejscu po Egipcie (21,4 proc.), procent ten jest dużo mniejszy niż 28 proc. w r. 2002. Możliwe, że ten stosunkowo mniejszy udział Polski w turystycznym rynku amerykańskim spowodowany jest preferencją polskiego turysty do odwiedzania innych, mniejszych rynków bez potrzeby ubiegania się o wizę i płatności za podanie wizowe.

Z punktu widzenia polskiego PKB deficyt w turystycznym handlu z USA można obniżyć poprzez zabiegi o zwiększenie liczby amerykańskich podróżnych odwiedzających Polskę. Dodatkowe połączenia polskich linii lotniczych LOT pomiędzy Los Angeles i Warszawą oraz pomiędzy Chicago i Krakowem zapewne będą w tym pomocne.

Jednak bardziej pomocne byłoby spowodowanie, by pobyt przeciętnego turysty amerykańskiego w Polsce trwał dłużej niż 1–3 dni, a procent korzystających z bazy noclegowej był wyższy niż niecałe 60 proc. (dane z 2015 r.). Ponieważ spory procent amerykańskich turystów korzysta z usług i rad pośredników, jedną ze skutecznych strategii promotorów Polski jako miejsca docelowego powinno być dotarcie do agentów, doradców i tzw. tour operatorów w USA oraz współpraca z nimi, bo to oni mają wpływ na programy pobytu, w tym ich długość. Jak twierdzi reprezentujący kierownictwo agencji Adam Travel, firmy członkowskiej Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (PACC), Greg Sarwa: – Obserwując w ciągu ostatnich kilku lat wydarzenia w Europie Zachodniej, którą po Kanadzie i Meksyku tradycyjnie odwiedza największa liczba Amerykanów, wydaje się, że Polska naprawdę ma realną szansę na poprawę swojej pozycji jako celu podróży amerykańskich turystów. Możemy zaistnieć jako alternatywa przynajmniej dla tej części z nich, która z różnych powodów do tej pory nie była zainteresowana wycieczkami na wschód od Odry.

Sawa dodaje, że wprawdzie polska baza turystyczna nie jest doskonała, ale jest w stanie ciągłego rozwoju i posiada w swoim zestawie oferty skierowane do różnorodnego odbiorcy, od nastawionego na spokojny wypoczynek, do skrajnie aktywnego typu turysty, który ani przez minutę nie może usiedzieć w jednym miejscu, oraz wszystko co jest pomiędzy.

– Jeżeli chodzi o fundament, to wygląda na to, że idziemy w dobrym kierunku i z pewnością jakość obsługi turystów zagranicznych w Polsce będzie wzrastała z biegiem czasu. Jednak samo posiadanie wysokiej klasy bazy turystycznej nie wystarczy. Potrzebna jest odpowiednia reklama. Nie chodzi tutaj tylko o płatne spoty komercyjne w mediach, raczej o szeroko rozumianą akcję uświadamiającą potencjalnych odbiorców, o zaproponowanie im czegoś, co spowoduje, że poziom ich zainteresowania wzrośnie na tyle, iż będą skłonni zastanowić się, że może warto spróbować. W tej dziedzinie mamy ogromną pracę do wykonania i niestety nie jest to praca, która przyniesie natychmiastowe efekty. Aby osiągnąć cel, potrzebne jest zaangażowanie, cierpliwość i współpraca między polskimi oraz amerykańskimi organizacjami i na pewno trochę szczęścia, jak we wszystkim – dodaje.

Polecamy oczywiście współpracę z organizacjami takimi jak PACC. Większość amerykańskich izb tradycyjnie od lat jest źródłem lokalnej informacji turystycznej i coraz częściej zdarza się, że planujący podróż do Polski Amerykanie kontaktują się z PACC z prośbą o informacje i porady.

Bogdan Pukszta

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku PACC poleca następujące okazje:

Equity Crowdfunding Basics (Sesja informacyjna na temat pozyskiwania funduszy inwestycyjnych na założenie lub rozwój biznesu metodą crowfundingową)

środa, 26 lipca, 16.00 – 17.30

ICNC, 320 N. Damen Ave., Chicago, IL
Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-421-3941

West Irving Park SBIF District Rollout & Meeting (Spotkanie inaugurujące okres składania podań o zwrot kosztów remontu biznesów zlokalizowanych w dystrykcie West Irving Park)

czwartek, 27 lipca, 12.00
Bistro 6050, 6050 W. Irving Park Rd., Chicago, IL
Dodatkowe informacje na stronie: http://somercor.com/sbif/districts/

European Business Networking Event (Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata – 10 dol. członkowie, 20 dol. pozostali)

środa, 16 sierpnia, 17.30 – 19.30
Ivy Hotel Rooftop Terrace, 233 East Ontario, Chicago, IL
Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

Annual PACC Boat Outing (Doroczny rejs Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej po rzece Chicago i wzdłuż wybrzeża jez. Michigan; opłata – 125 dol.)

20 sierpnia, 10.30

Na pokładzie „Summer of George”
Rejestracja i dodatkowe informacje: 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

Categories: PACC

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*