PACC silnym partnerem

Na spotkaniu w PACC, członek legislatury Stanu Illinois, Robert Martwick (niebieska koszula w środku)

Na spotkaniu w PACC, członek legislatury Stanu Illinois, Robert Martwick (niebieska koszula w środku)

Podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami polonijnych organizacji kandydat na prezydenta USA Donald Trump sporo uwagi w swoim wystąpieniu poświęcił tematyce dotyczącej zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego i wyjścia naprzeciw potrzebom polonijnych przedsiębiorców. Być może nie zrobiłby tego, gdyby wśród uczestników spotkania nie było przedstawiciela Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, prezesa organizacji Anny Morzy. Ta właśnie sytuacja jest znakomitą ilustracją tego, jak ważną i potrzebną rolę w odniesieniu do rozwoju gospodarczego ogólnie, a w szczególności polonijnej przedsiębiorczości, odgrywa już od ponad 20 lat Polsko-Amerykańska Izba Handlowa (PACC) w Chicago.

W wielu miejscach na świecie, także w Europie, przynależność firm do izb gospodarczych jest wymogiem prawnym. Jednak w państwach anglojęzycznych, takich jak Stany Zjednoczone, chamber of commerce (czyli izba handlowa lub gospodarcza) przeważnie jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą przedsiębiorców i przedstawicieli biznesów na zasadzie czysto wolontaryjnej. Firmy i osoby indywidualne zapisują się do izb, ponieważ daje im to dodatkowe możliwości promocji, nawiązywania bezpośrednich kontaktów, poszerzania wiedzy i zdobywania praktycznych informacji. Poprzez swoją codzienną działalność izby przyczyniają się do rozwoju firm członkowskich i ich środowiskowej integracji. Tradycyjnie są też partnerem dla polityków wszelkiego stopnia oraz agencji i instytucji w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i potrzeb małej, i średniej przedsiębiorczości.

Bogdan Pukszta, Anna Morzy, Mario Bobowski, Alderman Walter Burnett, Jr. (27th Ward) na spotkaniu networkingowym PACC

Bogdan Pukszta, Anna Morzy, Mario Bobowski, Alderman Walter Burnett, Jr. (27th Ward) na spotkaniu networkingowym PACC

„Sporo problemów i wyzwań, z którymi na co dzień mają do czynienia polonijni przedsiębiorcy zrzeszeni w PACC, jest podobnych do tych, z którymi mają do czynienia wszystkie biznesy prowadzące swoją działalność w okolicy Chicago i całym stanie Illinois. Ale skupiając się na potrzebach ludzi biznesu polskiej grupy etnicznej i na realiach polonijnej niszy rynkowej, jesteśmy pomocni w wyrównywaniu szans i możliwości dotarcia do środków i informacji chociażby na przykład na temat miejskich, stanowych i federalnych programów wsparcia dla biznesu” – twierdzi Anna Morzy.

Możliwości PACC w tym zakresie wzrosły po tym, jak kilka lat temu izba otrzymała grant miasta Chicago, w ramach którego stała się jedną z kilkudziesięciu agencji w ramach tzw. Neighborhood Business Development Centers (NBDC). Grant nie jest duży, ale sprawia, że pracownicy izby mają łatwy dostęp do informacji i środków wsparcia lokalnego biznesu oferowanych przez Urząd Miasta. Co być może ważniejsze, grant sprawił, że PACC jako organizacja uwiarygodniła się w oczach innych działających w mieście stowarzyszeń o podobnym charakterze, a także postrzegana jest coraz częściej jako partner dla agencji i polityków w zakresie tematów związanych z rozwojem gospodarczym i potrzebami biznesu.

Congressman Robert Dold (pierwszy z lewej) w rozmowie z członkami PACC podczas Taste of Polonia

Congressman Robert Dold (pierwszy z lewej) w rozmowie z członkami PACC podczas Taste of Polonia

Na niemal każdym spotkaniu networkingowym lub innej imprezie organizowanej przez PACC spotkać można lokalnych polityków różnego szczebla. Sami dość często kontaktują się z izbą, zabiegając o spotkania w mniejszym gronie, by porozmawiać o problemach i potrzebach polonijnego biznesu. W tym kontekście bardzo sensowna wydaje się być polityczna niezależność izby. Jak jednak zauważa Anna Morzy: „Najczęściej politykom zależy na takich spotkaniach w okresie wyborczym, albo tym, którzy wygrywają swoją nową pozycję po raz pierwszy, zaraz po wyborach”. Z punktu widzenia potrzeb biznesu dobrze, że wybory odbywają się względnie często. Być może byłoby jeszcze lepiej, gdyby wyniki doprowadzały do zmian urzędujących częściej, niż to bywa chociażby w Illinois.

Bogdan Pukszta

Sławek Wysocki (PACC) i Alderman Gilbert Villegas (36th Ward)

Sławek Wysocki (PACC) i Alderman Gilbert Villegas (36th Ward)

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku PACC poleca następujące okazje:

Small Business Expo (bezpłatna impreza informacyjna ze stoiskami instytucji i agencji wspierających biznes i przedsiębiorczość w Chicago)

 • sobota, 29 października, 10.00 – 13.00

 • Copernicus Center, 5216 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

 • Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail info@polishamericanchamber.org

What You Need to Know Before You Press GO! (bezpłatna sesja informacyjna nt. kroków, które należy podjąć, otwierając nowy biznes dotyczący opieki nad dziećmi [child care])

 • środa, 9 listopada, 15.00 – 16.30
 • 121 N. La Salle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL
 • Dodatkowe informacje i rejestracja: BACPOutreach@cityofchicago.org lub tel. 312-744-2086

NW Side Multi-Chamber Networking Event (bezpłatne spotkanie networkingowe współorganizowane przez PACC i inne działające w północno-zachodnich dzielnicach Chicago izby gospodarcze)

 • środa, 9 listopada, 16.00 – 19.00
 • Copernicus Center Annex, 5214 W. Lawrence Ave., Chicago, IL

 • Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail info@polishamericanchamber.org

European Professionals Networking (spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata – 10 dol. członkowie, 20 dol. pozostali)

 • środa, 16 listopada, 17.30 – 19.30

 • Highline Bar & Lounge, 169 W. Kinzie, Chicago, IL

 • Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub e-mail info@polishamericanchamber.org
Categories: PACC

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*