PACC przedstawia: Kurt Summers, skarbnik miasta Chicago

Kurt Summers (z prawej) na Taste of Polonia fot.PACC

Kurt Summers (z prawej) na Taste of Polonia fot.PACC

Skarbnik miasta Chicago zarządza zasobami finansowymi miasta, funduszami emerytalnymi pracowników miejskich, w tym szkolnictwa, i innymi sprawami dotyczącymi gospodarki i polityki finansowej Wietrznego Miasta. Do jego zadań należy też zarządzanie programami promocji i rozwoju gospodarczego w całym mieście. Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać ze skarbnikiem.

PACC: Kiedy spotkaliśmy się we wrześniu podczas Taste of Polonia, mieliśmy przyjemność zauważyć Pana zainteresowanie polską społecznością biznesową w Chicago. Czy to jest oznaka zainteresowania osobistego, czy jest to związane z Pana pracą i funkcją skarbnika?

Kurt Summers: Dzięki społecznościom etnicznym Chicago jest wielkim, żywym i kwitnącym ośrodkiem kulturalnym Środkowego Zachodu. Duża polska społeczność miasta ma tu głębokie korzenie i jest bardzo gościnna. Ciągłe zaangażowanie, kontakty z Polonią i wspieranie wydarzeń takich jak Taste of Polonia jest dla mnie ważne nie tylko jako skarbnika, ale też jako rzecznika wszystkich naszych grup etnicznych.

Dla mnie, jako jednego z zaledwie trzech wybranych urzędników miejskich, kontakty ze wszystkimi dzielnicami miasta to sprawa kluczowa. Ponieważ to mieszkańcy dzielnic znają najlepiej swoje potrzeby i problemy, poznanie ich i spotkania z nimi są dla mnie priorytetem. Już wkrótce po wyborze na urząd skarbnika udało mi się odwiedzić wszystkie 77 dzielnic w ciągu 77 dni w celu omówienia lokalnych możliwości inwestycyjnych i sposobów, w jakie biuro skarbnika miasta może jak najlepiej służyć wszystkim mieszkańcom.

We wszystkich dzielnicach, które odwiedziłem, założyliśmy lokalne think tanki, które kontynuują rozpoczęte dialogi i utrzymują otwartą linię komunikacji z moim biurem. Mieszkańcy dzielnic uczestniczą w miesięcznych i kwartalnych spotkaniach, zabiegając o interesy i potrzeby swoich społeczności. Posiadanie przy stole mieszkańców miasta daje mi jeszcze lepsze zrozumienie całej metropolii, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje na szczeblu lokalnym, jak i na dłuższą metę.

PACC: Większość naszych firm członkowskich to tzw. małe firmy w Chicago i okolicach. Czy są jakieś programy lub środki, które szczególnie polecałby Pan w odniesieniu do ich rozwoju?

– Ponieważ małe przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki i napędem witalności chicagowskich dzielnic, musimy wyjść naprzeciw ich potrzebom. W moim biurze robimy co możemy, aby sprostać wymogom i potrzebom firm, ale w tym procesie wszyscy powinni być dobrymi partnerami, również nasze banki.

Nie tylko powinniśmy inwestować w nasze małe firmy, by tworzyły nowe miejsca pracy i pobudzały całą gospodarkę, musimy również upewnić się, że nasze banki inwestują w dzielnicach, gdzie są zlokalizowane. Już od roku pracuję nad nową inicjatywą, której celem jest zapewnienie, że banki korzystające z pieniędzy podatników są rozliczane przez mieszkańców Chicago i inwestują w dzielnicach ich zamieszkania.

W chwili obecnej banki, które robią interesy z miastem, posiadają na swych kontach w sumie od 500 milionów do miliarda dolarów pochodzących z kieszeni podatników. Po raz pierwszy w historii, na podst. tzw. Community Reinvestment Act, moje biuro gromadzi dane dotyczące tego, gdzie dokładnie i w jaki sposób pieniądze te są inwestowane. W najbliższych miesiącach podamy to do publicznej wiadomości, tak by każdy podatnik mógł sprawdzić, czy ich lokalny bank inwestuje w swoim własnym otoczeniu.

W nowym roku moje biuro będzie również koncentrować się na lokalnych inicjatywach inwestycyjnych i ponowimy kontakty z izbami handlowymi, aby upewnić się, że właściciele małych firm mają dostęp do środków potrzebnych w rozwoju.

Które z think tanków skarbnika poleciłby Pan szczególnie członkom PACC?

– Nasze think tanki organizowane są w poszczególnych dzielnicach przez właścicieli biznesów, lokalnych liderów i zwykłych mieszkańców, którym zależy na kontaktach z miastem. Jednym z najciekawszych programów, które niejako wyrosły z think tanków, jest inicjatywa Siostrzanych Dzielnic (Sister Neighborhoods).

Poprzez Siostrzane Dzielnice udało nam się połączyć wszystkie 77 chicagowskich dzielnic, by się wzajemnie wspierały i wymieniały najlepszymi praktykami. Chicago jest pełne talentów, a mieszkańcom zależy na tym, by się poznawać i wymieniać pomysłami z pożytkiem dla wszystkich.

To dzięki naszej inicjatywie Małgorzata Ptaszyńska, chicagowianka polskiego pochodzenia i dyrektor wykonawczy Izby Handlowej dzielnicy Avondale (Greater Avondale Chamber of Commerce), a zarazem lider Avondale Think Tank, poznała Glenna Fultona, dyrektora wykonawczego Greater Englewood Community Development Center. Dzięki tej unikalnej współpracy Margaret i Glenn mogli wskazać biznesowi z Avondale możliwość rozwoju, która aktualnie istnieje w dzielnicy Englewood. Bez tej naszej nowej inicjatywy mogłoby do tego nigdy nie dojść.

W biurze skarbnika uważamy, że nikt nie ma monopolu na dobre pomysły, a inicjatywa Siostrzanych Dzielnic jest prostym sposobem, aby wspomóc mieszkańców Chicago we wspólnym rozwiązywaniu problemów i w ulepszaniu miasta dla przyszłych pokoleń.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych miejscem przy stole, aby przyłączyli się do jednego z naszych think tanków, odwiedzając naszą stronę internetową pod adresem www.chicagocitytreasurer.com.

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. Oprócz zapowiadanych tydzień temu warsztatów, które oferuje Departament Biznesu i Ochrony Konsumenta Miasta Chicago (Business Affairs & Consumer Protection – BACP), PACC poleca następujące dodatkowe okazje w styczniu 2016:

20 stycznia: Europejski networking biznesowy w godz. 17.30 do 19.30 w hotelu Drake w Chicago

Event jest współorganizowany przez PACC i 8 innych europejskich izb posiadających swoją siedzibą w Chicago (opłata 10 dol. – członkowie izb, 20 dol. – pozostali).

26 stycznia: E-mail marketing w godz. 18.00 do 19.30

Przedstawi Norbert Barszczewski z JP NetQuest w biurze PACC (wstęp wolny dla członków PACC; 20 dol. – pozostali)

27 stycznia: International Business Roundtable w godz. 16.00 do 18.00

Przedstawi Chicagoland Chamber of Commerce (członkowie izby – 25 dol., pozostali – 40 dol.)

Aby zarejestrować się lub uzyskać dodatkowe informacje, prosimy kontaktować się bezpośrednio z organizatorami lub z biurem PACC, tel. (773) 205-1998 lub e-mail: info@polishamericanchamber.org.

Trochę o świętach – statystycznie

Chociaż poziom radości z prezentów, które niedawno znaleźliśmy pod choinką, niekoniecznie bywał proporcjonalny do ceny, z punktu widzenia punktów sprzedaży im więcej wydawaliśmy na ich zakup, tym lepiej. Z dokładniejszym oszacowaniem wpływów i zysków sektora detalicznego podczas tegorocznego okresu świątecznego trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać. Ale wiemy, jaki budżet na świąteczne prezenty był w planach konsumentów. Oto ciekawe porównawcze dane (w USD) sporządzone na podstawie sondażu przeprowadzonego w wybranych krajach przez statystyczny portal Statista:

Tegoroczny budżet przeciętnego konsumenta w USA – 830 dolarów. To więcej niż 720 dol. w roku 2014, ale to jeszcze mniej niż 866 dol. w roku 2007…

Categories: PACC
Tags: biznes, PACC

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*