O handlu USA z Polską

fot.Darek Delmanowicz/EPA

Mija 241 lat od zadeklarowania przez pierwsze 13 kolonii w Ameryce niepodległości od brytyjskiej korony. Wystarczyło 100, może niecałe 150 lat wolności i nowe, niepodległe Stany Zjednoczone stały się potęgą nadającą gospodarczy i polityczny ton całemu światu. To głównie dzięki USA globalna produkcja dóbr i usług w jednym tylko XX wieku wyniosła 55 proc. tego, co wyprodukował cały świat od pierwszego roku naszej ery. Czy wiek XXI okaże się pod względem rozwoju gospodarczego dla USA i reszty globu jeszcze lepszy? Wychodzenie z recesji z r. 2008 okazało się długie i anemiczne pod względem stopy wzrostu gospodarczego. Ale jest szansa, że w oparciu o własne źródła energii, postęp technologiczny i lepszą politykę ekonomiczną Stany Zjednoczone ponownie staną się wiodącą potęgą, stwarzając też możliwości dla innych.

Takich możliwości rozwoju jest sporo, chociażby w odniesieniu do handlu pomiędzy USA a Polską. Dynamika, z jaką w ostatnich latach rozwijał się handel pomiędzy obydwoma krajami, napawa optymizmem. Według danych US Census Bureau w roku 2016 obroty handlowe USA z Polską wyniosły 9,61 mld dol. To rekordowy wynik, aż o 38 proc. większy niż w r. 2010. Jednak 9,61 mld w porównaniu z rozmiarami obrotów z wieloma innymi partnerami obu państw to ciągle niewiele. Dla przykładu w 2016 r. obroty handlowe między USA a Meksykiem wyniosły prawie 180 mld dol. W tym samym roku obroty handlowe między Polską a Niemcami wyniosły ponad 90 mld euro.

Zupełnie naturalnie, że dla USA i Polski największymi partnerami handlowymi są kraje sąsiadujące. Tylko około 2,5 procent całkowitej wartości eksportu Polski dociera na rynek amerykański i tylko około 2 procent eksportu USA trafia na rynek Polski. Stosunkowo niewielki jeszcze poziom obrotów handlowych między Polską a USA oznacza jednak, że potencjał w stosunkach handlowych dla obu krajów jest ciągle daleki od dostatecznego wykorzystania i można przypuszczać, że będzie jednym z głównych tematów rozmów, do których dojdzie podczas wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie w dwa dni po amerykańskim Dniu Niepodległości.

Przygotowując się do swojej drugiej zagranicznej podróży, amerykański prezydent na pewno też zwróci lub zwrócił już uwagę na niekorzystny od co najmniej 2010 r. negatywny bilans dla USA w wymianie handlowej z Polską. Z końcem roku 2016 deficyt USA w handlu z Polską wyniósł 2,3 mld dol. Dane z pierwszych miesięcy roku 2017 pokazują tendencję wzrostową deficytu. Redukcja lub nawet wyeliminowanie deficytu w amerykańskim obrocie handlowym z zagranicą była jedną z głównych obietnic kandydata Trumpa podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Można się więc spodziewać, że podczas rozmów w Polsce będzie jednym z najważniejszych, a może nawet najważniejszym celem i tematem rozmów dla strony amerykańskiej.

Produktem, którego eksport z USA do Polski może przyczynić się do redukcji amerykańskiego deficytu, jest niewątpliwie LNG, czyli skroplony gaz ziemny. Dzięki rewolucji w metodach wydobycia Stany Zjednoczone posiadają obecnie olbrzymie zasoby LNG. Stronę Polską z kolei nadal zapewne interesuje dywersyfikacja kierunków dostaw gazu, a nowo otwarty terminal LNG w Świnoujściu realnie daje taką możliwość.

Jeszcze niedawno nadzieje powiększenia obrotów handlowych pomiędzy Polską a USA dla wielu były związane z negocjowaną do ubiegłego roku umową o wolnym handlu między USA a Unią Europejską – TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Jednak podczas prezydenckiej kampanii wyborczej Trump okazał się zdecydowanym przeciwnikiem multilateralnych umów o wolnym handlu ze względu na niekorzystne z jego punktu widzenia warunki takich umów dla strony amerykańskiej. Jako prezydent Trump może jednak zechcieć zademonstrować swoje doświadczenie i ekspertyzę w prowadzeniu negocjacji i zaproponować Polsce rozpoczęcie rozmów na temat możliwości zawarcia dwustronnej umowy o wolnym handlu pomiędzy Polską a USA.

Taki Polish American Free Trade Agreement (PAFTA) mógłby nie tylko przyczynić się do jeszcze większej dynamiki i lepszej struktury w handlu między obydwoma krajami, ale też pomógłby prezydentowi Trumpowi w realizacji obietnic wyborczych dotyczących redukcji regulacji i obciążeń biurokratycznych w biznesie.

Bogdan Pukszta

PACC POLECA:

Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i ciągłe pogłębianie wiedzy to kluczowe elementy rozwoju firmy i/lub kariery. W najbliższych dniach i tygodniach tego roku PACC poleca następujące okazje:

Make City Pitch Event (Impreza promująca małą przedsiębiorczość dla osób, które poszukują okazji do zaprezentowania swojego pomysłu na biznes)

piątek, 30 czerwca – termin składania podań, by móc zostać wybranym do prezentacji finalistów 5 października

ICNC, 320 N. Damen Ave., Chicago, IL
Rejestracja i dodatkowe informacje na stronie: www.industrialcouncil.com/groupon

How to Start Your Business: Venture Series (Bezpłatna seria warsztatów dla zainteresowanych podstawami zakładania i rozwoju własnej firmy)

10-13 lipca, godz.18.00
SBDC at UIC office, 815 W. Van Buren, Ste. 400, Chicago, IL 60607
Rejestracja i dodatkowe informacje: tesbdc@uic.edu

How to Build and Strengthen Your Brand Recognition (Bezpłatna sesja informacyjna dla zainteresowanych promocją i budowaniem wizerunku firmy)

piątek, 14 lipca, w godz. 9.30 – 11.00
121 N. LaSalle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL
Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org

How to Obtain a Mobile Food Dispenser/Preparer License (Bezpłatna sesja informacyjna dla zainteresowanych uzyskaniem licencji na prowadzenie mobilnej restauracji w mieście Chicago)

środa, 19 lipca, w godz. 15.00 – 16.30
121 N. LaSalle St., City Hall – Room 805, Chicago, IL
Rejestracja i dodatkowe informacje: tel. 312-744-2086 lub outreach@cityofchicago.org

European Business Networking Event (Spotkanie networkingowe współorganizowane przez działające w Chicago europejskie izby gospodarcze; opłata –10 dol. członkowie, 20 dol. pozostali)

środa, 19 lipca, w godz.17.30 – 19.30

Ivy Hotel Rooftop Terrace, 233 East Ontario, Chicago, IL
Dodatkowe informacje: tel. 773-205-1998 lub info@polishamericanchamber.org

Categories: PACC
Tags: handel, PACC, polska, USA

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*