PAA: Jak zostać obywatelem USA

PAA: Jak zostać obywatelem USA

Założone w 1922 Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie(ZAP) jest niedochodową agencją pomocy socjalnej oferującą wachlarz usług dla Polonii oraz wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Świadczenia oferowane są w językach polskim i angielskim z pełnym uwzględnieniem istniejących różnic kulturowych.
W szerokiej ofercie agencji są programy edukacyjne dla dorosłych, usługi z zakresu pośrednictwa pracy, kompleksowe poradnictwo psychologiczne i leczenie uzależnień oraz usługi imigracyjne. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (Polish American Association, PAA) działa również na rzecz obrony praw imigrantów. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.polish.org albo w jednej z dwóch placówek zrzeszenia w Chicago mieszczących się przy 3834 N. Cicero Avenue, tel. (773) 282-8206 oraz 6276 W. Archer Avenue, tel. (773) 767-7773.

Rubryka ZAP (PAA) będzie się ukazywała na łamach ,,Dziennika Związkowego” co miesiąc prezentując kolejne usługi, jakie agencja świadczy polonijnej (i nie tylko) społeczności. Zaczynamy od działu imigracyjnego.

 

Posiadanie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych jest jednym z marzeń prawie każdego imigranta. Obywatel ma prawo do głosowania i wybierania swoich reprezentantów do władz lokalnych, stanowych i federalnych, ma prawo do uzyskania paszportu amerykańskiego, do korzystania z pomocy w konsulatach i ambasadach USA przebywając w innych krajach i do wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych i innych mu przysługujących.

Podanie o naturalizację mogą składać osoby mające zieloną kartę przez 4 lata i 9 miesięcy (2 lata i 9 miesięcy, jeśli uzyskały stały pobyt przez małżeństwo z obywatelem). Formularz liczy 20 stron, trzeba znać dane współmałżonków (obecnego i byłych), dzieci, dokładne daty swoich wyjazdów zagranicznych z ostatnich 5 lat, podać ewentualne dane dotyczące służby wojskowej. Osoby, które kiedykolwiek miały wykroczenia prawne, powinny przynieść dokumenty z rozpraw oraz tzw. Court Disposition. Reszta to pytania mające udowodnić uczciwość i tak zwany dobry charakter moralny ubiegającego się o obywatelstwo stałego rezydenta USA posiadającego zieloną kartę.

Stali rezydenci ubiegający się o obywatelstwo muszą wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przebywali większość czasu na terenie USA i nie wyjeżdżali na dłużej niż 180 dni w roku. Jeżeli ktoś z ubiegających się przebywał poza granicami USA ponad sześć miesięcy, aplikację będzie mógł składać dopiero po czterech latach i jednym dniu od powrotu po przedłużonym pobycie za granicą.

Obecna opłata USCIS za proces ubiegania się o obywatelstwo wynosi 725 dol. Osoby otrzymujące pomoc społeczną jak Medicaid lub SNAP, czyli kartę Link, mogą również składać podania o zniżkę lub zniesienie opłaty. Należy jednak pamiętać, że świadczenia te przysługują stałym rezydentom posiadającym zieloną kartą przynajmniej pięć lat. W ciągu miesiąca od złożenia aplikacji N-400 i aplikacji o zniesienie lub obniżenie opłaty powinna przyjść decyzja, czy urząd imigracyjny ją zatwierdził. Jeżeli tak, to powinno przyjść również potwierdzenie przyjęcia aplikacji albo zwrot z prośbą o dołączenie opłaty 725 dol., albo 640 dol. w przypadku osób mających 75 lat albo więcej. Następny list to zaproszenie do biura imigracyjnego na wykonanie zdjęcia i odcisków palców (miejsce jest wyznaczane w zależności od miejsca zamieszkania). Jeśli nie jest się obłożnie chorym, należy przyjść w oznaczonym czasie, gdyż przekładanie terminu jest kłopotliwe, spoczywa na głowie petenta i opóźnia cały proces.

Według obecnego czasu przypadającego na cały proces, jakieś 4-7 miesięcy później powinno nadejść następne zaproszenie, tym razem na tzw. interview, będącym hybrydą egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej (ale w łagodnej formie, w wersji „świadek”). Trwa to ok. 30 minut, na początku składa się przysięgę na prawdziwość odpowiedzi i zeznań i robione jest zdjęcie, następnie kilka pytań o personalia, potem egzamin. Osoby uprawnione do zadawania po polsku (wiek 55 lat i minimum 15 lat legalnego pobytu lub 50 lat i posiadanie zielonej karty przez 20 lat) zwolnione są z egzaminu pisemnego. Ustny egzamin to 10 pytań z historii i konstytucji w języku rodzimym (w przypadku Polaków po polsku) wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 6. Osoby, które mają 65 lat lub więcej i zieloną kartę od lat 20 muszą przygotować się tylko z 20 wyznaczonych pytań i zdają też w języku kraju pochodzenia.

Osoby, u których lekarze wykryli niezdolność nauczenia się wymaganego materiału z historii i konstytucji, mogą przedstawić wypełnione przez lekarzy formy N-648 i, jeżeli zostaną one przez urzędnika USCIS zaakceptowane, to osoby te mogą być zwolnione z egzaminu i będą odpowiadały na pytania oficera poprzez tłumacza.

Trudności dla zdających po angielsku zaczynają się przy pytaniach z aplikacji. Osoby słabo znające język narażone są na pomyłki odpowiadając na dość skomplikowane pytania. W zależności od egzaminatora, może ich paść 5, 10 lub więcej. Dziesięć procent pracujących tam urzędników imigracyjnych to osoby, które nie chcą nikogo oblewać, ale jak wszędzie, jest też wielu młodych dopiero przeszkolonych i zatrudnionych urzędników, którzy traktują swoją pracę ogromnie serio nie mają za dużo litości dla osób starszych czy chorych, które nie są w stanie nauczyć się języka w stopniu pozwalającym na swobodną konwersację. Zawsze może się nam udać przy drugiej próbie, na którą zostaniemy wezwani po dwóch lub trzech miesiącach. Zakładając jednak że wszystko poszło dobrze, petent otrzymuje list aprobujący aplikację i zdany egzamin (lub czasem stwierdzający że „decyzja zostanie podjęta później”) lub, że nie został zaaprobowany z takich czy innych powodów.

Ostatni list przychodzi kilka miesięcy później z zaproszeniem na ceremonię zaprzysiężenia i przyznania obywatelstwa USA. Trzeba koniecznie przyjść, gdyż obywatelem zostaję się dopiero podczas tej ceremonii, a przekładanie terminu nie jest mile widziane i wielce uciążliwe. Ceremonia jest stosunkowo krótka, ale bardzo podniosła. Większość czasu zabiera usadzanie ok. 150 osób w odpowiedniej kolejności i rozdawanie certyfikatów. Dwie godziny później można już z nostalgią popatrzeć na gmach urzędu imigracyjnego i westchnąć „żegnajcie na zawsze”. Choć… nigdy nie mów nigdy.

Wyjątek to zgubienie certyfikatu lub znalezienie na nim poniewczasie błędów. Świeżo upieczony obywatel USA powinien zrobić kopię swojego certyfikatu i wystąpić w uprawnionym do tego urzędzie pocztowym o amerykański paszport. Oryginał i kopia certyfikatu są konieczne przy wyrabianiu pierwszego paszportu. Cały proces naturalizacji trwa aktualnie od 7 do 18 miesięcy.

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie jest organizacją akredytowaną przez Departament Sprawiedliwości (Department of Justice, DOJ) i zaprasza do uczestniczenia w bezpłatnych kursach oferowanych przez PAA, przygotowujących do egzaminu i rozmowy kwalifikującej w urzędzie imigracyjnym USCIS. Po rejestrację proszę dzwonić do Janiny Malewicz pod numer (773)282-8206 wewn. 400.

Dział Imigracyjny PAA sprawdzi Państwa kwalifikacje, wypełni aplikację i będzie pomagać i nadzorować cały proces naturalizacji. Po informacje czy umówienie proszę dzwonić (773)282-8206 wewn. 340, 341, 342, 353.
W ogromnym skrócie to tyle, jeśli chodzi o niekontrowersyjne aplikacje. Niestety, w przypadku aresztowania sprawy ogromnie się komplikują i, co gorsza, nie ma prostych zasad. Starsi czytelnicy powinni przypomnieć sobie ludową zasadę „dajcie człowieka, paragraf się znajdzie” a hasła typu „give me your tired, your poor.” należy traktować podobnie jak hasło „każdemu według potrzeb, od każdego według jego możliwości”. Kiedyś na Placu Czerwonym rozdawali samochody. Wszystko prawda tylko nie samochody a rowery, i nie rozdawali a kradli. Ale to temat na osobną opowieść.

Grażyna Zajączkowska

dyrektor ds. imigracyjnych ZAP (PAA)

UWAGA! Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie zaprasza na specjalne warsztaty w czasie, których grupa pracowników PAA i kilku innych organizacji służących imigrantom będzie pomagać w składaniu aplikacji o obywatelstwo USA. W czasie warsztatów adwokaci i osoby do tego przeszkolone i upoważnione będą sprawdzać czy osoba ubiegająca się: kwalifikuje się i czy nie ma jakiś przeszkód, które by uniemożliwiły jej otrzymanie obywatelstwa USA.

Warsztaty PAA/NAI (zbiorowe wypełnianie aplikacji o obywatelstwo USA,
odbędą się w sobotę 6 kwietnia adres 5033 N. Elston, Chicago IL
Rejestracja na miejscu od 9 do 10 rano rano,
Konieczna wcześniejsza rejestracja w PAA, (773)282-8206, wew. 341.

fot.EUGENE GARCIA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Podziękowanie w ostatki

We wtorek 5 marca, czyli w ostatki, Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (ZAP) zaprosiło na tradycyjne pączki swoich współpracowników, partnerów i sponsorów, by podziękować za dotychczasowe wsparcie i promowanie działalności tej polonijnej agencji socjalnej. Goście reprezentujący różne środowiska polskie i amerykańskie chwalili smakowite  pączki domowego wypieku słuchając  krótkiego wystąpienia szefowej ZAP Magdaleny Dolas. Na zdjęciu M. Dolas z z upominkiem od naszej gazety w postaci certyfikatu na gratisową reklamę.

Zdjęcia:  Grzegorz Dziedzic

  • DZW_2383
  • DZW_2385
  • DZW_2386
  • DZW_2389
  • DZW_2394
  • DZW_2397
  • DZW_2400
  • DZW_2401
  • DZW_2403
  • DZW_2405
Categories: PAA

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*