Jak skutecznie i bezpiecznie szukać pracy?

Jak skutecznie i bezpiecznie szukać pracy?

Założone w 1922 Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie(ZAP) jest niedochodową agencją pomocy socjalnej oferującą wachlarz usług dla Polonii oraz wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Świadczenia oferowane są w językach polskim i angielskim z pełnym uwzględnieniem istniejących różnic kulturowych.
W szerokiej ofercie agencji są programy edukacyjne dla dorosłych, usługi z zakresu pośrednictwa pracy, kompleksowe poradnictwo psychologiczne i leczenie uzależnień oraz usługi imigracyjne. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (Polish American Association, PAA) działa również na rzecz obrony praw imigrantów. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.polish.org albo w jednej z dwóch placówek zrzeszenia w Chicago mieszczących się przy 3834 N. Cicero Avenue, tel. (773) 282-8206 oraz 6276 W. Archer Avenue, tel. (773) 767-7773.

Rubryka ZAP (PAA) będzie się ukazywała na łamach ,,Dziennika Związkowego” co miesiąc prezentując kolejne usługi, jakie agencja świadczy polonijnej (i nie tylko) społeczności.

Powody, dla których szuka się pracy są różne. Ktoś szuka pracy, ponieważ ją stracił, albo pragnie nowych wyzwań i nowych możliwości zawodowych lub pracy zgodnej z nowo zdobytym wykształceniem. Wielu kandydatów do zatrudnienia zadaje sobie pytanie, jak szukać, aby znaleźć pracę swoich marzeń, albo jeżeli nie znają języka angielskiego, czy nie posiadają historii pracy; nie wiedzą, jak zabrać się do poszukiwań i jakiej metody użyć. A metod jest wiele. Każda ma swoje mocniejsze i słabsze strony, jest mniej lub bardziej skuteczna. Aby zwiększyć swoje szanse, możemy, a nawet powinniśmy, użyć kombinacji kilku metod.

Można przeglądać ogłoszenia w lokalnej prasie i na Internecie, czy zarejestrować się na job boards lub career websites, brać udział w targach pracy czy po prostu odwiedzać sekcje employment/careers na stronach internetowych zakładów pracy. Można też wykonać telefon do firmy, w której chcielibyśmy pracować z zapytaniem o aktualne możliwości zatrudnienia. Ta metoda szukania pracy zwana cold calling będzie wymagać od nas sporego zaangażowania. Nie chodzi bowiem tylko o wykonanie telefonu, ale o skontaktowanie się z odpowiednią osobą, a także przygotowanie swojej wypowiedzi, aby przedstawić powody, dla których kontaktujmy się właśnie z tym konkretnym miejscem. Jeżeli mamy przygotowany tzw. elevator pitch będzie o wiele łatwiej taką rozmowę telefoniczną rozpocząć. Elevator pitch jest to krótkie 30-60 sekundowe „przemówienie”, w trakcie którego opowiemy o sobie pod kątem swoich umiejętności, doświadczeń czy planów zawodowych i które wykorzystamy w rozmowie np. telefonicznej lub z nowo poznanymi osobami czy w kontaktach z pracodawcami np. na targach pracy.

Możemy też skorzystać z profesjonalnych platform internetowych np. LinkedIn, pomocy agencji pracy czy pomocy rekrutera.

LinkedIn to portal społecznościowy dla profesjonalistów i biznesów. Jest to miejsce, w którym profesjonaliści kontaktują się z obecnymi i dawnymi współpracownikami, tworzą nowe i podtrzymują obecne kontakty biznesowe, aby np. dyskutować o pomysłach na biznes, szukać pracy i szukać nowych pracowników. Zakładając konto na LinkedIn tworzony jest profesjonalny, podobny do resume profil, przedstawiający edukację, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania, przynależność do grup czy organizacji. Po utworzeniu swojego konta można dodawać innych użytkowników do swojej sieci. W przeciwieństwie do innych sieci społecznościowych, w których można „zaprzyjaźnić się” ze wszystkimi, LinkedIn polega na budowaniu strategicznych relacji. Tak więc rodzaj kontaktów jest o wiele bardziej istotny niż ich liczba.

Jeżeli nie chcemy skorzystać z internetowych portali, aby szukać pracy możemy stworzyć własny network poprzez nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji, które mogą prowadzić do otrzymania oferty pracy, zatrudnienia i możliwości rozwoju kariery zawodowej. Jeżeli jednak zdecydujemy się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy w poszukiwaniu pracy musimy upewnić się, jakie usługi są oferowane i jaką pomoc otrzymamy, istotne jest, aby dowiedzieć się czy będzie to pośrednictwo pracy czy doradztwo zawodowe. Usługi doradcze pomagają ludziom w wyznaczaniu kierunków kariery i podejmowaniu decyzji. Mogą oferować usługi takie, jak identyfikacja i analiza umiejętności, pisanie cover letters (listów intencyjnych) i resume (CV), zapoznają z rodzajami i technikami rozmów kwalifikacyjnych o pracę czy ogólnie informują o firmach lub organizacjach w określonej okolicy czy dziedzinie pracy. Zatrudnienie jednak nie jest gwarantowane, a opłaty za usługę mogą wynosić setki a nawet tysiące dolarów.

Agencje pośrednictwa pracy specjalizują się w łączeniu miejsc pracy z wykwalifikowanymi pracownikami. Osoby poszukujące pracy rejestrują się w wybranej przez siebie agencji i przekazują informacje o swojej historii pracy, edukacji, kwalifikacjach, umiejętnościach i oczekiwaniach zawodowych a następnie agencja szuka odpowiednich zgłoszeń w swojej bazie ofert pracy. Niektóre agencje specjalizują się w określonej branży, inne zajmują się różnymi dziedzinami. Korzystając z usług agencji pośrednictwa pracy należy upewnić się, czy jest koszt za usługę i kto go ponosi – osoba poszukującą pracy czy pracodawca.

Niezależnie, jaką metodę szukania pracy wybierzemy ważne jest, aby wykazać się ostrożnością w odpowiedzi na niektóre oferty pracy szczególnie te, które wydają się „ zbyt dobre, aby były prawdziwe”, te które oferują atrakcyjną i dobrze płatną pracę a wymagają od kandydata niewielu umiejętności czy kwalifikacji lub wymagają uiszczenia opłaty czy zakupu towaru. Uważajmy też na otrzymane wiadomości elektroniczne z ofertami pracy, zwłaszcza gdy nigdy nie kontaktowaliśmy się z danym pracodawcą, od którego otrzymaliśmy ofertę. Tego typu oferty pracy będą wymagać od nas podania personalnych danych, aby zrobić np. pre-employment check a w rzeczywistości jest to próba zdobycia naszej daty urodzenie czy numeru Social Security i numerów naszych kont. Tego typu oferty należy po prostu ignorować, nie otwierać linków zawartych w wiadomości a samą wiadomość po prostu usunąć. Fikcyjne oferty pracy znajdziemy również w mediach społecznościowych. Zanim odpowiemy na ogłoszenie znalezione na Facebook czy Twitter upewnijmy się, że dane konto należy do prawowitego pracodawcy czy rekrutera.

Uwaga: jeżeli znajdziemy się w sytuacji, gdy pracodawca obiecuje nam pracę, ale wymaga, aby za ofertę pracy zapłacić lub zakupić jakiś towar, albo pośrednik pracy gwarantuje nam, że pracę otrzymamy, gdy tylko uiścimy opłatę, lub ktoś obiecuje nam pracę rządową, oferuje za opłatą sekret do znalezienia pracy czy obiecuje wysokie zarobki za pracę z domu to mamy najprawdopodobniej do czynienia z oszustwem. Jeżeli zostaliśmy ofiarą oszustwa związanego z szukaniem pracy, należy się zgłosić do odpowiedniej instytucji np. Federal Trade Commission, https://www.ftccomplaintassistant.gov lub Better Business Bureau https://www.bbb.org

Programy Pośrednictwa Pracy Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego służą pomocą w zakresie poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego. Oferujemy usługi dla poszukujących pracy i pracodawców. Programy fundowane są przez Chicago Department of Family and Support Services i Chicago Cook Workforce Partnership. Nasza pomoc dla poszukujących pracy jest bezpłatna, jednak aby z niej skorzystać, należy spełnić pewne wymagania i przedstawić odpowiednie dokumenty:

– Prawo jazdy lub stanowy dokument tożsamości z adresem w Chicago lub Cook County
– Oryginał karty Social Security
– Dokument stwierdzający prawo do pracy
– Dokumenty przedstawiające dochód rodziny za ostatnie 6 miesięcy
– Mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1959 roku, muszą okazać dowód rejestracji wojskowej-Selective Service Registration
Pierwszy krok to wzięcie udziału w tzw. Program Orientation, czyli spotkaniu informacyjnym o programie. Podczas spotkania każda osoba otrzyma informacje na temat programu i etapów, z jakich program się składa, możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, innych programów i usług dostępnych w Zrzeszeniu Amerykańsko Polskim.

Po dokonaniu formalności rejestracyjnych osoba szukająca pracy będzie współpracować z case managerem (doradcą klienta) aby stworzyć Individual Employment Plan (IEP) czyli odpowiedni plan edukacyjny i plan zatrudnienia. Gdy plan zostanie utworzony case manager i job developer będą współpracować z klientem w celu osiągnięcia ustalonych celów prowadzących do zatrudnienia i zapewnienia samowystarczalności.

Klienci potrzebujący porady zawodowej spotkają się z doradcą zawodowym, aby zdobyć informacje między innymi na temat amerykańskiego systemu edukacyjnego, możliwości kształcenia i finansowania edukacji, licencji zawodowych czy strategii poszukiwania pracy.

Jeżeli osoba potrzebuje podnieść swoje kwalifikacje rozpoczniemy proces prowadzący do uzyskania dofinansowania do szkolenia zawodowego. Dofinansowanie można otrzymać na szkolenia w tzw. 40 target occupations, czyli 40 zawodach w kierunku: administracji biurowej, medycznym, handlowym, hotelowym, informatycznym, fabrycznym, transportowym, budowlanym. Sprawa wyboru kierunku i szkoły jest decyzją klienta, musi być jednak zgodna z wcześniej ustalonym planem. Fundusze na kursy zawodowe są jednorazowe a po ukończeniu konieczne jest podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie, więc istotne jest aby decyzja o podjęciu szkolenia zawodowego była decyzją przemyślaną i świadomą. Aby pomóc w podjęciu decyzji klienci otrzymują Target Occupational Profiles, czyli raporty, które dostarczą informacji o wymaganiach edukacyjnych i umiejętnościach, obowiązkach zawodowych czy aktualnej i przewidywanej liczbie miejsc pracy w wybranej branży. Klienci będą również zobowiązani do odwiedzenia 2- 3 szkól i zapoznania się z ich ofertą szkoleniową aby być pewnym swojej decyzji w wyborze kierunku szkolenia i szkoły. Przed rozpoczęciem kursu zostanie wystawiony Voucher (bon na szkolenie) na pokrycie kosztów nauki.

W momencie gdy osoba jest gotowa do poszukiwania pracy skupimy się na dopasowaniu ofert pracy do kwalifikacji osoby szukającej pracy a następnie kontaktujemy się z pracodawcą, aby przedstawić potencjalnego kandydata i ustalić termin rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkich potrzebujących pomocy w przygotowaniu swojego resume i przygotowaniu się do rozmowy o pracę zapraszamy do wzięcia udziału w Job Readiness Workshop czyli warsztatu przygotowującego do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę i pisania resume. Podczas każdego warsztatu omawiane są następujące tematy: przygotowanie resume, instrukcje dotyczące wypełniania podania o pracę, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (pytania, techniki, zachowanie podczas rozmowy, list z podziękowaniem), informacje na temat rynku pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Współpracujemy z wieloma pracodawcami oraz nawiązujemy kontakty z nowymi miejscami pracy i każdego miesiąca otrzymujemy 40-50 nowych ofert pracy. Osoby korzystające z naszego programu otrzymują oferty odpowiednie do swoich kwalifikacji i wybierają te, które spełniają ich oczekiwania.

Nasza współpraca z klientem nie kończy się w momencie rozpoczęcia pracy. Do roku czasu utrzymujemy regularny kontakt, aby upewnić się, że w pracy wszystko jest w porządku, udzielić porady i pomocy jeżeli zaistnieje potrzeba.

Dla pracodawców oferujemy bezpłatne usługi dopasowane do ich potrzeb między innymi: pomoc przy naborze pracowników, organizowanie giełd pracy, tłumaczenia pisemne i ustne, możliwość szkoleń na stanowisku pracy- On the Job Training.

Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z usług Działu Pośrednictwa Pracy prosimy dzwonić pod numer telefonu 773 282-1122 wew. 412 lub przyjść osobiście pod adres 3819 N. Cicero Ave.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – czwartek: 9 do 17

Piątek: 9 do 15

Sobota i niedziela: nieczynne

Program Orientation (spotkanie informacyjne o programie pracy): każdy wtorek o godzinie 11-tej w języku polskim i 13-tej w języku angielskim.

Job Readiness Workshop (warsztat przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę i pisania resume): każdy wtorek o godzinie 12-tej w języku polskim i 14-tej w języku angielskim.

Zapraszamy.

Bianka Kamińska

Workforce Development Services Supervisor

 

fot.arch. PAA

Categories: PAA

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*