Negatywne hipoteki – kolejny kamień milowy w świecie bez oprocentowania

Negatywne hipoteki – kolejny kamień milowy w świecie bez oprocentowania

Światowa pogoń za zerowymi lub ujemnymi stopami procentowymi osiągnęła kolejny kamień milowy: Nabywcy nieruchomości w Danii otrzymują zachęty finansowe mające ich skłonić do zaciągania 10-letnich kredytów hipotecznych. Jyske Bank A/S, trzeci co do wielkości kredytodawca w Danii, ogłosił na początku sierpnia stopę procentową kredytu hipotecznego w wysokości -0,5 proc., przed opłatami. Tymczasem Nordea Bank Abp oferuje 30-letnie kredyty hipoteczne o rocznym oprocentowaniu 0,5 proc. i 20-letnie kredyty o zerowym oprocentowaniu.

Lata łagodzenia przez banki centralne standardów kredytowych doprowadziły do obniżenia stóp procentowych na całym świecie, zniekształcając tradycyjną ekonomię udzielania i zaciągania kredytów. Jest to najbardziej widoczne w Europie, gdzie mieszane oprocentowanie kredytów krajowych w strefie euro spadło w czerwcu do 1,65 proc. do najniższego poziomu od początku 2000 roku. Podczas gdy niektóre regiony oparły się tej tendencji, koszty finansowania zewnętrznego na wielu głównych rynkach światowych osiągnęły najniższy możliwy poziom lub są bardzo bliskie osiągnięcia tego poziomu. Spowodowało to wzrost popytu ze strony nabywców nieruchomości i pobudziło silną konkurencję między kredytodawcami o ich działalność.
Oto informacje podsumowujące stopy procentowe kredytów hipotecznych na całym świecie:

Stany Zjednoczone
Średnie amerykańskie 30-letnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosi 3,6 proc., najniższe od listopada 2016 roku. Wynikający z tego gwałtowny wzrost popytu na domy spowodował, że w drugim kwartale łączna wartość zadłużenia hipotecznego wyniosła 9,41 tryliona dol., przewyższając poziom szczytowy osiągnięty podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Pośrednicy kredytowi również spieszą się, aby nadążyć za popytem na refinansowanie: liczba wniosków osiągnęła najwyższy poziom od trzech lat. Niemniej jednak korzyści dla kupujących są stonowane w miastach takich jak Nowy Jork i San Francisco, ponieważ boom doprowadził do niedoboru przystępnych cenowo nieruchomości.

Francja
Według danych Banku Francji francuskie stopy procentowe kredytów hipotecznych osiągnęły w sierpniu średnio 1,39 proc. Krajowy sektor bankowy jest niezwykle konkurencyjny: wielu kredytodawców zwabiło klientów tańszymi ofertami.

Niemcy
Niemieckie stopy procentowe kredytów hipotecznych również osiągnęły w tym roku historycznie niski poziom, a średnie oprocentowanie 10-letniego kredytu wynosi obecnie poniżej 1 proc. Jak podaje porównywarka Interhyp, niektórzy kredytodawcy oferują stopy procentowe na poziomie około 0,5 proc. Perspektywa dalszego spadku referencyjnych kosztów kredytu mogłaby sprowadzić wiele stóp procentowych kredytów hipotecznych do zera. Może to jednak mieć ograniczony wpływ na rynek realnościowy – tylko 46 proc. Niemców jest właścicielami domów, podczas gdy średnia w UE wynosi 69 proc.

Wielka Brytania
Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii pozostało w tym roku niemal na niezmienionym poziomie, pomimo spadku całkowitych kosztów kredytu w warunkach pogarszających się perspektyw gospodarczych. W okresie od stycznia do lipca stopa procentowa dwuletnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu spadła jedynie o 8 punktów bazowych, podczas gdy w przypadku dwuletnich swapów nastąpił spadek o 38 punktów bazowych. Zdaniem Marka Gilberta z Bloomberg Opinion, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że organ regulacyjny Banku Anglii zniechęcił kredytodawców do próby zdobycia udziału w rynku poprzez złagodzenie standardów, ponieważ obawia się o ich siłę finansową.

Węgry
Koszty kredytu hipotecznego na Węgrzech są dość wysokie, ponieważ organy regulacyjne zniechęciły prawie wszystkich kredytobiorców do tańszych (ale mniej bezpiecznych) kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Stopa procentowa 10-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wynosi obecnie około 5 proc., w porównaniu do oprocentowania na rynku pieniężnym bliskiemu zeru. Atrakcyjność bezpieczeństwa zwiększyło wspomnienie o modzie na kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich przed kryzysem finansowym. Późniejszy spadek forinta w stosunku do franka uderzył po kieszeniach aż miliona Węgrów.

Grecja
Stopy procentowe kredytów hipotecznych w Grecji faktycznie wzrosły, obciążone długiem państwowym i korporacyjnym. Średnia zmienna stopa procentowa kredytu mieszkaniowego wyniosła w czerwcu 3,08 proc., co oznacza wzrost o 11 punktów bazowych w stosunku do poprzedniego roku. Ogromna liczba niespłaconych kredytów zaciągniętych w greckich bankach powoduje, że niechętnie udzielają one nowych kredytów, nawet jeśli są one zabezpieczone nieruchomością.

Hongkong
Również w Hongkongu rośnie oprocentowanie kredytów hipotecznych, ponieważ kryzys polityczny osłabia apetyt na kredyty. Według Bloomberg Intelligence zarówno HSBC Holdings Plc, jak i Standard Chartered Plc podniosły w lipcu efektywne stopy procentowe o 10 punktów bazowych do 2,48 proc.

Japonia
Polityka negatywnego oprocentowania Banku Japonii sprawiła, że kredyty hipoteczne stały się przystępne cenowo. 10-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu może być oprocentowany na poziomie około 0,65 proc., a Sumitomo Mitsui Trust Bank oferuje stopę procentową na poziomie 0,53 proc. Spowodowało to wzrost zakupów nieruchomości i cen w większych miastach, pomagając w odwrotnych latach spadku po pęknięciu bańki rynkowej w 1991 roku. Ceny gruntów pod zabudowę realnościową w większym obszarze Tokio wzrosły w zeszłym roku o 1,3 proc., podczas gdy ceny poza głównymi obszarami miejskimi wzrosły o 0,2 proc., co stanowi pierwsze od 27 lat odbicie. Jednak jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogólnokrajowe ceny kształtują się jednak na poziomie zaledwie 38 proc. ich poziomów z 1991 r.

Australia
Stopy procentowe dla kredytów hipotecznych spadły o około 40 punktów bazowych w następstwie obniżek stóp procentowych australijskiego banku centralnego w czerwcu i lipcu. Średnia standardowa zmienna stopa procentowa w przypadku czterech dużych krajowych kredytodawców wynosi obecnie 4,94 proc. Spadek stóp procentowych kredytów hipotecznych, wraz ze złagodzeniem zasad udzielania kredytów i ponownym wyborem centroprawicowego rządu, rozpaliły australijski rynek realnościowy. Po dwuletnim spadku, ceny nieruchomości w Sydney wzrosły w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Południowa Afryka
Koszt kredytu hipotecznego w Republice Południowej Afryki pozostaje stosunkowo wysoki. Najlepsze oprocentowanie kredytów bankowych wynosi około 10 proc., a kredytobiorcy hipoteczni mogą spodziewać się płatności od dwóch punktów procentowych poniżej tej stopy do pięciu punktów powyżej niej. Podczas gdy banki zaczynają udzielać więcej kredytów, aby konkurować o udział w rynku, stopy procentowe kredytów hipotecznych prawdopodobnie znacznie nie spadną. Inflacja jest ogólnie wysoka, a bank centralny utrzymuje stopę referencyjną powyżej 6 proc. od 2015 roku.

Tom Dudzinski

broker zarządzający, sprzedaje nieruchomości od 1990 roku, własne biuro prowadzi od 2001 roku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, autor licznych publikacji, autor cotygodniowego radiowego magazynu Posiadłość, członek Chicago Association of REALTORS®, Illinois Association of REALTORS® oraz National Association of REALTORS®.

dudzinski

 

fot.Pexels.com

Categories: Nieruchomości

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*