TK znów w centrum uwagi

fot.Rafał Guz/EPA

fot.Rafał Guz/EPA

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wycofał z Trybunału Konstytucyjnego krytyczną wobec noweli ustawy o TK autorstwa PiS opinię swego poprzednika Andrzeja Seremeta; wniósł też o odroczenie posiedzenia TK ws. noweli. TK rozpozna wniosek we wtorek.

W poniedziałek ujawniono, że w piątek Ziobro wycofał z TK opinię Seremeta i złożył wniosek o odroczenie posiedzenia TK o 14 dni. Uzasadnił to „czasem potrzebnym do zajęcia stanowiska w tej sprawie”.

Rzepliński powiedział PAP, że jako przewodniczący rozprawy podjął decyzję o jej nieodraczaniu. Nie podał szczegółów. Podało je później biuro TK precyzując, że wniosek o odroczenie TK rozpozna na wtorkowej rozprawie. TK ma się zebrać w składzie 12 sędziów.

„Jest pytanie, w jaki sposób się to posiedzenie odbędzie” – powiedział prezydent Andrzej Duda. Powołując się na zapis konstytucji, że „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”, zadał pytanie „czy TK ma zamiar zastosować się do obowiązującego prawa”.

„Jeśli powie, że nie stosuje obowiązującej ustawy – co moim zdaniem jest ogromnie kontrowersyjne i powiedziałbym, że w sensie państwowym szkodliwe – czy będzie w takim razie stosował konstytucję w pełnym tego słowa znaczeniu, a przypominam, że w konstytucji jest napisane, że sędziów w Trybunale Konstytucyjnym jest 15 – mówił Duda. „Ponieważ nie ma tam mowy o tym, w jakim składzie, iluosobowym, TK powinien w tych sprawach orzekać, zakładam, że TK będzie orzekać w składzie 15-osobowym, tak jak to stanowi konstytucja” – oświadczył prezydent.

Według prezesa TK brak pisemnych stanowisk w tej sprawie Sejmu i Rady Ministrów (uczestników postępowania przed TK – PAP) niczego nie zmienia. „TK bardzo żałuje, że ich nie ma, ale to nie wstrzymuje rozpoznania sprawy” – dodał.

W piątek marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował TK, że przedstawiciel Sejmu nie weźmie udziału w rozprawie. Stanowisko to uzasadnił m.in. tym, że TK wyznaczył sprawę „wbrew normie” z noweli ustawy o TK stanowiącej o rozpoznawaniu spraw według kolejności wpływu, jak również, że wyznaczony pełny skład sędziowski nie jest pełnym, 13-osobowym składem w jej rozumieniu. „Sejm nie weźmie udziału w tak ukształtowanym postępowaniu” – napisał Kuchciński.

Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj uważa, że nieobecność przedstawiciela Sejmu bądź Prokuratora Generalnego w TK nie wpłynie na rozpoznanie sprawy.

W poniedziałek europoseł PiS Kazimierz Michał Ujazdowski zaproponował kompromis ws. TK: dopuszczenie do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu ub.r. przez obecny Sejm i zadeklarowanie przez strony konfliktu, że trzech sędziów, wybranych w październiku ub.r. przez poprzedni Sejm, obejmuje wakaty po tych, którzy kończą kadencję w najbliższym czasie. Poinformował, że przedstawił już tę propozycję prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu i ma wrażenie, że prezes PiS „też myśli o rozwiązaniu kompromisowym i ma dobrą wolę”.

Prezydent Duda uważa, że opozycja odrzuca wszelkie propozycje kompromisu ws. TK. „Opozycja się tym sporem wokół Trybunału żywi” – ocenił.

Kluby parlamentarne sceptycznie oceniają propozycję Ujazdowskiego. Zdaniem PiS przeczy ona obecnemu stanowi prawnemu. Według PO, Nowoczesnej i PSL jest niezgodna z konstytucją. Kukiz’15 uważa, że proponowane przez nich rozwiązanie jest lepsze (według ich projektu, wygaszone mają zostać kadencje wszystkich sędziów TK, a nowi wybrani zostaną na zasadach określonych m.in. w konstytucji, po dokonaniu w niej proponowanych zmian).

Rzepliński odmówił skomentowania tej propozycji. „Nawet gdybym o tym słyszał, to też bym nie komentował” – powiedział. „Jest konstytucja, jest wyrok TK z grudnia ub.r. w sprawie K 34/15 (z 3 grudnia, ws. ustawy o TK – PAP) i mamy państwo prawa” – dodał.

3 grudnia ub.r. TK uznał za zgodne z konstytucją przepisy regulujące wybór trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. przez poprzedni Sejm. TK uznał też wtedy, że głowa państwa ma obowiązek „niezwłocznego” odebrania ślubowania od każdego nowo wybranego sędziego. PO i część prawników mówiła, że prezydent musi zaprzysiąc trzech „październikowych” sędziów.

Rzepliński zapowiedział wówczas, że nie będzie wyznaczał do orzekania wybranych w grudniu i zaprzysiężonych przez prezydenta Dudę pięciu sędziów TK – dopóki nie wyjaśni się sprawa zaprzysiężenia trzech sędziów „październikowych” (po umorzeniu przez TK sprawy uchwał Sejmu m.in. o wyborze w grudniu 5 sędziów TK, w styczniu Rzepliński włączył do grupy sędziów orzekających dwoje sędziów „grudniowych” – Julię Przyłębską i Piotra Pszczółkowskiego).

Konstytucja mówi jasno, że sędziów w TK jest 15; zaprzysiężenie jeszcze trzech to złamanie konstytucji – mówił prezydent Duda. Jak dodawał, obecnie „w tej sprawie wszystko w zasadzie” zależy od parlamentu; ocenił, że opozycji nie zależy na kompromisie.

We wtorek i środę TK ma badać nowelizację ustawy o TK z grudnia 2015 r. autorstwa PiS – zaskarżoną przez posłów PO, PSL i Nowoczesnej, I prezes Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajową Radę Sądownictwa.

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm – przy sprzeciwie opozycji – 22 grudnia ub.r. Senat nie wniósł do niej poprawek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 28 grudnia 2015 r. Jeszcze tego samego dnia ustawę opublikowano i – z uwagi na brak vacatio legis – weszła ona w życie. Stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjności aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej dziewięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie – jak wcześniej – zwykłą. W składzie 7 sędziów będą badane skargi konstytucyjne, pytania prawne sądów oraz sprawy zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawy. Terminy rozpatrywania wniosków mają być wyznaczane w TK według kolejności wpływu. (PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Na bieżąco

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*