Ekspertka: w 2016 r. trzeba zacząć prace nad ustawą dot. cyberbezpieczeństwa

fot. Flickr.com/photosteve101

fot. Flickr.com/photosteve101

W 2016 r. należy rozpocząć prace nad ustawą dot. bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzeni – powiedziała PAP ekspertka Instytutu Kościuszki ds. bezpieczeństwa cybernetycznego Joanna Świątkowska. Dodała, że trzeba wskazać podmioty odpowiedzialne za te kwestie.

Świątkowska odniosła się do opracowanych przez Instytut Kościuszki 10 postulatów dla polskiego rządu w zakresie budowania cyberbezpieczeństwa kraju w nadchodzącym roku.

Ekspertka, która jest też dyrektorem programowym Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa (CYBERSEC), przypomniała, że nowa minister cyfryzacji Anna Streżyńska „uznała cyberbezpieczeństwo za jeden ze swoich priorytetów”. W związku z tym jest dobry moment na potraktowanie tego tematu „na poważnie i z należytą dozą staranności i strategicznego namysłu”.

„Kluczowe jest, aby w sposób jasny i klarowny określić role i odpowiedzialności poszczególnych graczy i interesariuszy, którzy chcą i powinni być odpowiedzialni za kwestie cyberbezpieczeństwa – czyli jasne określenie co do kogo należy: jakie działania, jakie kompetencje i jakie odpowiedzialności” – wyjaśniła Świątkowska. Podkreśliła, że konieczna jest „inwentaryzacja stanu rzeczy związanego z legislacją”. Jak dodała, na podstawie tych działań będzie można opracować procedury realizacji konkretnych zadań.

Świątkowska zwróciła także uwagę, że w związku z odbywającym się w 2016 roku w Warszawie szczytem NATO władze powinny podjąć wysiłek w celu włączenia do agendy rozmów zagadnień związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Instytut Kościuszki w swoich postulatach wymienia też konieczność „opracowania nowej strategii cyberbezpieczeństwa RP”. Apeluje o „rzetelną implementację Dyrektywy NIS (Dyrektywa Bezpieczeństwa Sieci i Informacji)” i konieczność rozpoczęcia prac nad ustawą regulującą najważniejsze kwestie w dziedzinie bezpieczeństwa państwa w cyberprzestrzni.

Instytut apeluje do władz o większą aktywność „na arenie międzynarodowej w najważniejszych debatach odnoszących się do cyberbezpieczeństwa”.

W rekomendacjach wymieniono też konieczność kształcenia większej liczby specjalistów. „Przygotowujemy się do realizacji projektu, który będzie się nazywał +Hub Edukacyjny dla Cyberbezpieczeństwa+ (CYBERSEC EDU HUB). To duża inicjatywa, którą będziemy realizować, mam nadzieję, od 2016 roku, w zakresie wykształcenia cybertalentów, czyli specjalistów posiadających kompetencje zarówno technologiczne jak i miękkie, mogących zasilić administracje publiczną i realizować zadania związane z polityką cyberbezpieczeństwa Polski” – poinformowała PAP Świątkowska.

„Większej liczby cyberspecjalistów potrzebuje nie tylko sektor publiczny, ale i prywatny. Nasze działania mają na celu wypełnić ciągle rosnącą lukę zatrudnienia w sektorze cyberbezpieczeństwa i szerzej sektorze IT” – wyjaśniła dyrektor programowa Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa (CYBERSEC).

Instytut Kościuszki postuluje też do rządu o rozbudowę „niezależnych, narodowych zdolności w obszarze cyberbepieczeństwa” oraz o zaprojektowanie „mechanizmów dobrze funkcjonującej współpracy prywatno-publicznej”. Na koniec Instytut zwraca uwagę, że „warunkiem niezbędnym do budowania cyberbezpieczeństwa Polski będzie przeznaczenie na nie znacznych nakładów finansowych”.

Postulaty Instytutu Kościuszki do nowego rządu to propozycja „przygotowana na podstawie prowadzonej analizy aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa w Polsce i pojawiąjących się wyzwań” – tłumaczyła PAP Świątkowska. Jej zdaniem wybrane zostały „najważniejsze rekomendacje, które powinny zostać priorytetowo wcielone w życie”.(PAP)

 

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Categories: Internet, Na bieżąco

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*