Konieczność ubezpieczenia samochodu

fot.123RF Stock Photos

Konieczność ubezpieczania samochodu jest kontrolowana przez przepisy stanowe. Większość stanów, w tym Illinois, wprowadziła obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich użytkowników dróg publicznych.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Obowiązkiem każdego kierowcy jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ang. liability), które obejmuje szkody przez niego wyrządzone. Gdy samochód kupiony jest na raty, instytucja udzielająca pożyczki wymaga wykupienia pełnego ubezpieczenia samochodu.

W stanie Illinois prawo zobowiązuje wszystkich kierowców do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na następujące minimalne kwoty:
– 20 tys. dol. w razie uszkodzenia ciała lub śmierci jednej osoby na skutek wypadku;
– 40 tys. dol. w razie uszkodzenia ciała lub śmierci więcej niż jednej osoby w wypadku;
– 15 tys. dol. w razie uszkodzenia cudzej własności.

Firmy ubezpieczeniowe wydają specjalne karty będące dowodem posiadania ubezpieczenia samochodowego, które każdy kierowca zobowiązany jest okazać na żądanie policjanta. Jeżeli kierowca zostanie zatrzymany bez ubezpieczenia, grożą mu następujące kary i wydatki:
1. Minimum 500 dol. kary za prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia.
2. Zawieszenie ważności tablic rejestracyjnych na minimum dwa miesiące.
3. Samochód nie będzie mógł być prowadzony przez nikogo w czasie zawieszenia ważności tablic rejestracyjnych. Minimalna kara za prowadzenie samochodu z nieważnymi tablicami wynosi tysiąc dolarów.
4. Przy odnawianiu tablic pobierana jest opłata w wysokości 50 dol. i sprawdzany dowód
ubezpieczenia. Opłata dla recydywistów wynosi 100 dol.
5. Jeżeli nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek, to będzie on odpowiedzialny
za koszty lekarskie i straty materialne ofiary. Jeżeli nie będzie mógł zapłacić
tych kosztów, utraci prawo jazdy i rejestrację samochodu, być może na zawsze.

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za obrażenia cielesne (ang. Bodily injury liability insurance).
2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody materialne (ang. Property damage liability insurance).
3. Ubezpieczenie od szkód własnych (ang. Collision insurance).
4. Ubezpieczenie od ognia, kradzieży i innych szkód nie powstałych na skutek kolizji (ang. Comprehensive insurance).
5. Ubezpieczenie od kosztów lekarskich (ang. Medical payments insurance).
6. Ubezpieczenie od nieubezpieczonego kierowcy (ang. Uninsured motorists coverage).

Każdy z wymienionych rodzajów ubezpieczeń wymaga określonej opłaty, której wysokość uzależniona jest od wielkości żądanego przez nas ubezpieczenia. Po dodaniu tych kwot otrzymujemy całkowitą sumę, jaką musimy zapłacić za polisę ubezpieczeniową.
Każda standardowa polisa zawiera 3 podstawowe części:
– pierwszą, w której można znaleźć dane personalne, określony czas jej działania oraz wysokość składki ubezpieczeniowej;
– główną, w której określony jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela;
– trzecią, zawierającą opis odpowiedzialności i obowiązków ubezpieczonego.

Ubezpieczenie starego samochodu

Jeżeli samochód, który chcemy ubezpieczyć jest stary lub nie przedstawia większej wartości, często nie opłaca się wykupywać pełnego ubezpieczenia. Natomiast należy pamiętać o wykupieniu, poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia lekarskiego (ang. medical payment coverage), które zabezpieczy nas przed ewentualnymi własnymi wydatkami lekarskimi w razie wypadku.

Dodatkowe formy ubezpieczenia samochodowego

Poza opisanymi wyżej formami ubezpieczeń mamy możliwość wykupienia kilku dodatkowych rodzajów, np. odszkodowania na wypadek śmierci (ang. Death indemnity insurance), czy odszkodowania wyrównujące straty spowodowane utratą możliwości pracy (ang. Disability income protection). Polecam także ubezpieczenie przed kradzieżą dodatkowego wyposażenia samochodu oraz te oferujące pokrycie kosztu wypożyczenia samochodu na czas naprawy powypadkowej.

Za tydzień wyjaśnię znaczenie podstawowych terminów związanych z ubezpieczeniem samochodowym.

Andrzej Babinicz

andrzej_babinicz
warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.
babinicz@autowusa.com
Tel: 773-796-7015,
autowusa.com
facebook.com/AutowUsa
twitter.com/autowusa

Categories: Motoryzacja

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*