Domniemana gwarancja

Domniemana gwarancja

W sierpniu 2016 roku gubernator Illinois, Bruce Rauner podpisał ustawę House Bill 4377, która w istotny sposób zmienia prawa nabywcy samochodu w przypadku poważnej awarii zaraz po jego kupnie. Do chwili podpisania tej ustawy praktycznie wszyscy nabywcy używanych samochodów byli zmuszenie do akceptowania tzw. klauzuli “As Is” (takim jaki jest), czyli klauzuli, która w znacznym stopniu utrudniała nabywcy możliwość odzyskania pieniędzy wydanych na naprawę kupionego samochodu lub zwrócenie go sprzedawcy.

Zasady działania domniemanej gwarancji

Nowe prawo stanu Illinois zabrania sprzedaży samochodów w stanie “As Is”. Od 1 lipca 2017 roku każdy, kto kupuje używany samochód u dealera (obojętnie, czy jest to dealer nowych samochodów, czy sprzedający wyłącznie samochody używane), ma przez 15 dni lub pierwsze 500 mil jazdy, prawo do darmowej naprawy układu napędowego samochodu. Ewentualny udział własny to 100 dol. przy jednej naprawie, lub 200 dol. (ale nie więcej), jeżeli naprawy były dwie lub więcej więcej i nie dotyczą tego samego elementu. “Domniemana gwarancja” dotyczy wszystkich sprzedaży. “Domniemana” oznacza tutaj, że otrzymuje się ją automatycznie. Jest to niepisana gwarancja uznana przez prawo.
Gwarancja ta zapewnia, że samochód, który kupujesz, jest “odpowiednim do zwykłych celów, do których są używane takie samochody”. To oznacza, że będzie jeździł bez zarzutu i nie jest wadliwy. W przypadku sprzedaży “takiego, jaki jest”, domniemaną jest gwarancja jego przydatności handlowej.
Bardzo ważnym jest, że dealerzy nie mogą zrzec się tej gwarancji przy sprzedaży samochodu aż minie 15 dni kalendarzowych lub przejechane zostanie 500 mil – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dni, kiedy samochód jest zepsuty, nie liczą się w tym rachunku. Nie liczą się też mile przejechane do czasu naprawy. W razie awarii nabywca musi powiadomić o niej sprzedającego (dealera) nie później niż dwa dni od daty wygaśnięcia gwarancji telefonicznie, osobiście, SMS-em, przez telefon lub drogą emailową.

Wyjątki

Przepisy te obowiązują tylko w przypadku sprzedaży samochodów o stanie licznika mniejszym niż 150 tys. mil. Nie dotyczą też samochodów sprzedawanych jako tzw. “rebuilt” – czyli zrekonstruowanych po wypadku oraz samochodów oznaczonych jako “flooded”, czyli uprzednio zatopionych w powodzi. Gwarancja ta nie dotyczy też samochodów o ciężarze powyżej ośmiu tysięcy funtów. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych na skutek jazdy terenowej, wyścigów, holowania i nadużycia.

Jakie części obejmuje gwarancja?

Gwarancja ta ograniczona jest do tzw. “power train component”, czyli układu napędowego samochodu. Oznacza to, że gwarancją objęte są następujące elementy samochodu: blok silnika, głowica, wszystkie wewnętrzne części silnika, miska olejowa i uszczelki, pompa wodna, kolektor ssący, skrzynia biegów i wszystkie jej wewnętrzne części, reduktor i jego części wewnętrzne, dyferencjały z częściami wewnętrznymi, konwertor hydrokinetyczny, wał napędowy, przednie i tylne półosie z przegubami i łożyskami.

Zrzeczenie się gwarancji

Dealer i kupujący mogą uzgodnić, że niektóre zespoły w samochodzie nie będą objęte tą gwarancją. Zrzeczenie się domniemanej gwarancji musi zostać sporządzone na piśmie przy pomocy specjalnej formy, w której trzeba sprecyzować, które zespoły w samochodzie nie są objęte gwarancją.

Prawa kupującego

Jeśli koszt naprawy będzie wyższy niż koszt samochodu, otrzymasz zwrot pieniędzy razem ze wszystkimi opłatami dodatkowymi, takimi jak rejestracja, podatki i inne opłaty.
Jeżeli sprzedawca nie poinformował cię o domniemanej gwarancji, masz prawo do anulowania umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli dealer odmówi naprawy lub wykona naprawę w sposób niewystarczający, masz prawo do wystąpienia na drogę sądową. Ponieważ ustawa ma chronić konsumentów, jeżeli będziesz miał adwokata i wygrasz sprawę, to masz prawo do zwrotu wszystkich kosztów sądowych i adwokata. Jest to bardzo istotne, bo nie wymaga z twojej strony wykładania żadnych pieniędzy na ewentualną sprawę sądową.

Jak wygląda oświadczenie dealera

Bez tego oświadczenia podpisanego przez obie strony transakcja może być unieważniona.
“Illinois law requires that this vehicle will be free of a defect in a power train component for 15 days or 500 miles after delivery, whichever is earlier, except with regard to particular defects disclosed on the first page of this agreement. “Power train component” means the engine block, head, all internal engine parts, oil pan and gaskets, water pump, intake manifold, transmission, and all internal transmission parts, torque converter, drive shaft, universal joints, rear axle and all rear axle internal parts, and rear wheel bearings. You (the consumer) will have to pay up to $100 for each of th e first 2 repairs if the warranty is violated.”
Tłumaczenie: “Prawo stanu Illinois wymaga, aby pojazd ten był wolny od wad w układzie napędowym przez 15 dni lub 500 mil od odebrania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, z wyjątkiem konkretnych wad ujawnionych na pierwszej stronie niniejszej umowy. Element układu napędowego oznacza blok silnika, głowicę, wszystkie wewnętrzne części silnika, miskę olejową i uszczelki, pompę wody, kolektor ssący, skrzynię biegów i wszystkie wewnętrzne części przekładni, przekładni hydrokinetycznej, wału napędowego, przegubów uniwersalnych, tylnej osi i wszystkich części wewnętrznych tylnej osi i łożysk kół tylnych. Ty (konsument) będziesz musiał zapłacić do 100 dol. za każdą z pierwszych dwóch napraw, jeśli gwarancja zostanie naruszona.”

Andrzej Babinicz

andrzej_babinicz
warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.
babinicz@autowusa.com
Tel: 773-796-7015,
autowusa.com
facebook.com/AutowUsa
twitter.com/autowusa

 

fot.LuckyBusiness/123RF

Categories: Motoryzacja

Comments

  1. altis
    altis 30 maja, 2018, 05:37

    usterka, która ujawnia się już w pierwszych dniach użytkowania jest z pewnością wadą ukrytą o której wiedział sprzedawca, tym bardziej, że to dealer

    Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*