Co robić w razie wypadku

Co robić w razie wypadku

Każdy kierujący pojazdem mechanicznym powinien mieć świadomość tego, że w każdej chwili może stać się bardziej lub mniej przypadkową ofiarą lub sprawcą wypadku drogowego. Warto wiedzieć, co robić i jak się zachować, jeśli do wypadku dojdzie.

Rozróżniamy trzy podstawowe kategorie wypadków samochodowych. Są to:
1. Kolizja (zderzenie) z innym samochodem.
2. Przejechanie bądź potrącenie osoby lub zwierzęcia.
3. Uderzenie w stały obiekt np. w drzewo, ogrodzenie, budynek.
Wśród najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można wymienić świadome lub częściej nieświadome nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, prowadzenie pojazdu w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem narkotyków. Według National Safety Council ponad 90 proc. śmiertelnych wypadków samochodowych jest spowodowanych błędną oceną sytuacji przez kierowcę i wynikającą z niej niewłaściwą reakcją. Z psychologicznego punktu widzenia większość wypadków i naruszeń przepisów ruchu drogowego wynika ze złych przyzwyczajeń kierowców, które sprawiają, że w momencie wypadku uwaga kierowcy jest skierowana na całkiem coś innego niż prowadzenie pojazdu. Niemal zawsze za wypadek drogowy odpowiedzialny jest w mniejszym lub większym stopniu kierowca prowadzący pojazd.

Postępowanie w razie wypadku

Każdy wypadek drogowy, jeżeli już się przydarzy, narzuca pewne reguły postępowania, które opisane są poniżej.

1. Zatrzymaj samochód. Nigdy nie opuszczaj miejsca, w którym zdarzył się wypadek, nawet jeśli kolizja jest mało znacząca. Powinieneś zatrzymać swój samochód jak najszybciej, bez narażania na niebezpieczeństwo osoby lub jakiejkolwiek cudzej własności i nie utrudniając poruszania się innym pojazdom. Prawo wymaga, abyś zatrzymał swój samochód jak najbliżej miejsca wypadku. Jeżeli więc zatrzymałeś się dalej, powinieneś powrócić na miejsce wypadku i pozostać tam do czasu zebrania przez policję niezbędnych informacji.

2. Uczyń wszystko, co możliwe, aby ostrzec innych użytkowników ruchu o zaistniałym wypadku, aby zapobiec powstaniu następnych. Jeśli jest to możliwe postaw specjalne trójkąty lub inne urządzenia ostrzegawcze w miejscu widocznym dla zbliżających się pojazdów. W nocy można użyć latarki lub innych źródeł światła.

3. Powiadom policję i w razie potrzeby wezwij ambulans.

4. Jeśli to konieczne, staraj się udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Do czasu przybycia profesjonalnej pomocy zrób wszystko, co możesz, aby pomóc poszkodowanym, ale bądź bardzo ostrożny. Jeśli nie masz odpowiedniego przeszkolenia w zakresie medycznym, nie powinieneś próbować, możesz bowiem pogorszyć sytuację zamiast pomóc poszkodowanym. Dla przykładu, przesunięcie poszkodowanej osoby może pogorszyć jej stan. Osoby z krwawieniem wewnątrz ciała lub w fazie początkowego szoku mogą być w stanie o wiele poważniejszym niż pozornie to wygląda. Nigdy nie przypuszczaj, że brak widocznego uszkodzenia ciała świadczy rzeczywiście o braku takiego uszkodzenia.

5. Podporządkuj się poleceniom policji. Pamiętaj, że nawet jeśli uczestniczysz w wypadku i nie odniosłeś żadnych obrażeń fizycznych, możesz nie być w stanie myśleć trzeźwo z powodu przeżytego szoku i podekscytowania sytuacją, w jakiej się znalazłeś. Jeśli policja nie przeprowadzi żadnego dochodzenia, prawo wymaga, aby kierowcy uczestniczący w wypadku, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie ciała, śmierć którejkolwiek z osób lub zniszczenie jakiejkolwiek własności na sumę powyżej 250 dol., sporządziły pisemny raport dotyczący wypadku tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie później niż w ciągu 10 dni od wypadku. Jeżeli kierowca odniósł obrażenia lub z innego powodu jest niezdolny do sporządzenia raportu z wypadku, osoba będąca pasażerem lub właścicielem pojazdu powinna sporządzić taki raport. Zaniedbanie stron uczestniczących w wypadku dotyczące dokonania powyższej czynności może spowodować zawieszenie prawa jazdy względem tych osób bez względu na ich winę.

6. Pamiętaj o obowiązku udzielenia informacji. Prawo zobowiązuje kierowcę uczestniczącego w jakimkolwiek wypadku samochodowym do podania innym uczestnikom wypadku następujących danych:
a) imienia i nazwiska,
b) numeru rejestracyjnego samochodu,
c) imienia i nazwiska właściciela pojazdu,
d) nazwy firmy ubezpieczeniowej i numeru polisy ubezpieczeniowej.
Na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku, kierowca powinien okazać swoje prawo jazdy. Jeśli wypadek, w którym uczestniczysz, dotyczy kolizji z innym samochodem i nie możesz natychmiast znaleźć właściciela lub kierowcy drugiego pojazdu, jesteś zobowiązany do zostawienia w widocznym miejscu wiadomości i podania w niej imienia i nazwiska kierowcy i właściciela twojego samochodu, adresu właściciela samochodu, numeru rejestracyjnego, a następnie do zawiadomienia policji i sporządzenia pisemnego raportu z wypadku.

7. Najlepszą taktyką postępowania w razie wypadku samochodowego jest podanie informacji wymaganych przez prawo. Absolutnie nie należy spekulować na temat jego przyczyn, nawet jeśli się poczuwasz do winy. Nikt nie ma prawa do wymuszenia opinii na temat przyczyn wypadku.

8. Udokumentowanie wypadku. Jeżeli to możliwe, oprócz informacji dotyczącej imion i adresów osób rzeczywiście uczestniczących w wypadku, spróbuj zdobyć informacje o jego świadkach. Świadkowie mogą okazać się przydatni. Zrób zdjęcia i sporządź notatki zawierające opis kolizji, abyś mógł ją później bez problemu odtworzyć. Powinieneś w tym celu sporządzić diagram pokazujący dokładną pozycję samochodów przed i po wypadku, a ponadto zanotować istotne znaki czy obiekty na drodze. Jeśli zauważysz na drodze znaki świadczące o poślizgu lub inne np. leżące szczątki pojazdów, powinieneś je sfotografować. Jeśli zauważysz, że inne strony wypadku sporządzają notatki dotyczące wypadku, dokonują pomiarów, staraj się zrobić to samo. Tego rodzaju przezorność może okazać się bezcenna w razie procesu sądowego.

9. Odwiedź lekarza. Pamiętaj, że często uszkodzenia ciała nie są widoczne ani odczuwalne bezpośrednio po wypadku, a wychodzą na jaw dopiero po paru godzinach lub nawet dniach. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do kondycji zdrowotnej swojej i pasażerów, pozwól na odwiezienie siebie i ich karetką z miejsca wypadku. Jeśli nie zdecydujesz się pojechać do szpitala, natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem lub udaj się na badania do najbliższego punktu opieki medycznej. Poproś swoich pasażerów, aby uczynili to samo. Opisz dokładnie lekarzowi, w jaki sposób doszło do wypadku i jakiego typu uszkodzeń doznałeś w jego rezultacie. Następnie musisz zastosować się do wszystkich wskazań lekarza.

10. Zawiadom natychmiast swojego ubezpieczyciela. Niezawiadomienie firmy ubezpieczeniowej o zaistniałym wypadku może spowodować przykre następstwa w postaci braku pokrycia strat. Aby tego uniknąć, powinieneś skontaktować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym lub osobą oceniającą szkody jak najszybciej i dostarczyć wszystkie niezbędne i żądane informacje.

11. Sporządź dokładną listę wszystkich szkód, jakie poniosłeś w związku z wypadkiem. Jesteś uprawniony do zadośćuczynienia ze strony firmy ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez polisę ubezpieczeniową. Możesz być również uprawniony do pokrycia szkód, które poniosłeś, przez stronę przeciwną uczestniczącą w wypadku samochodowym. W tym również szkód powstałych na skutek utraty wartości twojego pojazdu, który nawet po naprawie będzie miał mniejszą wartość.

Andrzej Babinicz

andrzej_babinicz
warszawiak z pochodzenia, wychowany w Bytomiu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału MEiL. Pracował w Centralnym Biurze Projektów Bistyp w Warszawie. W 1979 r. wyemigrował do Chicago. Pracował m.in. dla Franka Bella – niezależnego dealera Fiata i MG. Po wycofaniu się fiata z rynku amerykańskiego od 1981 roku pracował dla firmy Chrysler. Od 1987 r. prowadził pogadanki motoryzacyjne w różnych polonijnych programach radiowych. W 1991 r. wydał poradnik zatytułowany: „Samochód w Ameryce”. W latach 1997-2016 prowadził ze swoim wspólnikiem Robertem Rogalskim salon samochodowy w Chicago. Poza samochodami jego pasją są podróże po świecie, zwłaszcza do Afryki.
babinicz@autowusa.com
Tel: 773-796-7015,
autowusa.com
facebook.com/AutowUsa
twitter.com/autowusa

 

fot.Ewa Malcher

Categories: Motoryzacja

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*