Low Income Subsidy – dla kogo i czy warto?

Low Income Subsidy – dla kogo i czy warto?

W związku z wielokrotną prośbą dotyczącą ponownego przybliżenia tematu federalnego programu Extra Help, inaczej zwanego Low Income Subsidy, czyli programu pomocy dla osób o niskich dochodach i zasobach nie kwalifikujących się na pomoc w zakresie stanowego Medicaid, postanowiłem ponownie zająć się tym tematem ponownie.

Jest on obecnie na tyle aktualny, że łączy się często z datą pierwszego lipca, która określa dzień wejścia w życie części B Medicare dla osób, składających podania w pierwszym kwartale roku z prośbą o opóźnione wystartowanie lub ponowne uruchomienie części B Medicare po jej zawieszeniu.
Wtedy to najczęściej dowiadujemy się również o konieczności zadbania o część D Medicare, czyli tzw. PDP – Prescription Drug Plan (plan zniżkowy na leki na receptę). Bardzo często okazuje się jednak, że możliwość wystartowania tego planu przez Państwa jest ograniczona do dwóch sytuacji:
– AEP (Annual Enrollment Period)- corocznego okresu zapisowego lub
– specjalnej sytuacji życiowej uruchamiającej SEP (Special Enrollment Period) – specjalny okres zapisowy.
Problem jednak polega na tym, że większość z nas skazana nas na AEP, który corocznie trwa pomiędzy 15 października, a 7 grudnia i uruchamia część D Medicare dopiero od 1 stycznia następnego roku. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że jedną z możliwości stworzenia SEP jest zakwalifikowanie się na program Low Income Subsidy.
Program ten oprócz ewidentnej zalety umożliwiającej wykupienie części D Medicare poza corocznym okresem zapisowym, pozwala na zaoszczędzenie nawet do 4900 dol. w skali rocznej na stawkach leków (co-pays), kosztach stawki miesięcznej planu (premium) oraz udziału własnego w planie (deductible). Dodatkowa korzyścią wynikającą z zakwalifikowania się na ten program rządowy jest zniesienie kary za nie posiadanie części D Medicare od momentu wejścia w Medicare. Przypominam, że kara za niewykupienie Part D Medicare na czas, stanowi 1 proc. średniej krajowej ceny planu zniżkowego na leki na receptę pomnożoną o ilość miesięcy nie posiadania owego planu od momentu otrzymania benefitów Medicare. Kara ta jest naliczana dożywotnio.

Aby zakwalifikować się na program Extra Help w roku obecnym dochody na osobę indywidualną nie mogą być wyższe niż 18 210 dol. lub 24 690 dol. na małżeństwo.

Przykładowe dochody nie brane pod uwagę:
– Food stamps
– Pomoc w kosztach utrzymania domu
– Tax credits
– Odszkodowania
– Stypendia

Jednocześnie sprawdzany jest również poziom zasobów. Nie może przekraczać on 14 100 dol. na osobę indywidualną lub 28 150 dolo. na małżeństwo.

Przykładowe zasoby brane pod uwagę:
– Nieruchomości (nie rezydencyjne)
– Konta bankowe (czekowe, oszczędnościowe, CD)
– Akcje
– Lokaty
– Plany emerytalne (IRA, 401K, 403B, itp.)
– Gotówka

Przykładowe zasoby nie brane pod uwagę:
– Dom rezydencyjny
– Rzeczy osobiste
– Samochody
– Ubezpieczenia na życie
– Odszkodowania

W jaki sposób można składać aplikację na Low Income Subsidy:
– Online: www.socialsecurity.gov/extrahelp
– Zadzwonić do Social Security pod numer 1-800-772-1213 ( TYY 1-800-325-0778 )
– można wypełnić podanie osobiście lub w biurze Social Security
– można również przyjść do naszego biura i jeden z naszych licencjonowanych agentów pomoże wypełnić aplikacje (pomoc ta jest całkowicie bezpłatna)

Po zakwalifikowaniu się na program Low Income Subsidy świadczenia dołączane i naliczane są automatycznie do obecnego planu posiadanego przez Państwa, pozwalając jednocześnie na jednorazową zmianę planu tak by dostosować go do nowej sytuacji lub możliwość zapisania się na plan osobom go obecnie nieposiadającym.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA
Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.
Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.
Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

fot.depositphotos.com

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*