List do Redakcji Dziennika Związkowego

Chicago 01-31-2011

Pomysł pisania artykułów „Od Redaktoaa” uważam za trafny. Zmusza czytelników do refleksji i poIemik. Osobiście nie zgadzam się z pewnymi wywodami Pana Redaktora, również poglądami. Otóż wiem, że jest Pan z wykształcenia historykiem, ale to nie znaczy, że Redakcja gazety jest warsztatem naukowym i nie wolno wyrażać swoich poglądów poIitycznych. Gazeta jest wydawana dla polonusów polskojęzycznych i powinna zawierać również opinie polityczne. Odżegnywanie się oficjalnie, że nie popieram ani PO, ani PiS rodzi podejrzenie, że jednak u Pana Redaktora jest zakodowany serwilizm. Serwilizm to też opcja polityczna. Zgadzam się z opinią Pana Redaktora dotyczącą postaw części PoIonii, czy to udziału w głosowaniach, czy w tworzeniu inicjatyw społecznych. Jednak naiwnością byłoby oczekiwanie, że każdy członek społeczności wykaże się pomysłami na szczęśliwe życie. Jestem byłym działaczem Solidarności, ogólniej mówiąc ruchu społecznego, którego ideały przyciągnęły miliony. Struktury organizacyjne Solidarności na czele których stawali wybrani przez te miliony działacze, byli obligowani do przedstawiania inicjatyw a masy akceptowały je lub nie. To samo dotyczy struktur państwowości. Wybieramy przedstawicieIi do władz i mamy prawo do krytyki ich działań. Do tego służą rozbudowane ponad potrzeby tzw. środki masowego przekazu.

 

Wyciszanie czy krytykowanie krytykujących jest, powtórzę, serwilizmem. Zostali wybrani „więc ciszej nad tą trumną”.

 

Piotrze, że pozwolę sobie na taką poufałość – jest powiedziane: „bądź zimny albo gorący – nie bądź letni”.

 

To jest właściwy kurs na dialog o sprawach tutejszych i wcale nie odIegłych dla znacznej części Polonii spraw Polski, w tym szczególnie dla piszącego ten list.

 

„Dążmy do doskonałości własnej, a nie innych”.

 

Zygmunt Goliński

solgolinski@yaboo.com


Anonimowych listów nie umieszczamy. redakcja zastrzega sobie prawo do skracania listów. Listy przeznaczone do umieszczenia należy pisać na maszynie z podwójnym odstępem i na jednej stronie kartki. Umieszczone poniżej opinie nie zawsze są zgodne ze stanowiskiem redakcji.

Categories: Listy do Redakcji

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*