Wieczór autorski trojga poetów w JOM

Poezja balsamem dla duszy

 

Chicago (Inf. wł.) – Szesnastego marca w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago miał miejsce wieczór poetycki trojga autorów zorganizowany w ramach comiesięcznych spotkań literackich przez chicagowskie Zrzeszenie Literatów im. Jana Pawła II. Bohaterami literackiego wieczoru byli: Eleonora Przybyło Trzpit z Chicago, członek ZLP, Józefa Nita z Opoczna w Polsce i Antoni Bosak, członek ZLP.

 

W rolę gospodyni wieczoru wcieliła się prowadząca wieczór prezes ZLP Alina Szymczyk. Wieczór jak zwykle rozpoczął duchowy opiekun poetów, ojciec Jerzy Karpiński nawiązując w duszpasterskim przesłaniu do okresu Wielkiego Postu i jakże ważnego w życiu każdego człowieka słowa miłość.

 

Prezentację poezji rozpoczął Marcin Kowalik, który zaśpiewał wiersz „Odlatują motyle” autorstwa Janusza Klisia oraz utwór Władysława Panasiuka „Wszystko odeszło”.

 

Eleonora Przybyło-Trzpit pochodzi z ziemi tarnowskiej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie Studium Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie, gdzie stawiała pierwsze kroki na literackiej drodze. Do „Wietrznego Miasta” przyjechała w 1978 roku. Tęsknota za krajem i kolejne życiowe przygody sprawiły, że przenosiła się w krainę poezji, pisząc wiersze. Jej utwory były publikowane w “Dzienniku Związkowym”, periodyku literackim „Dwa Końce Języka” oraz polonijnym miesięczniku „Nadzieja” oraz czasopiśmie „Żyjmy Ewangelią”.

 

W swojej twórczości najwięcej miejsca poświęca miłości z jej pięknymi barwami rodzinnego szczęścia. Odzwierciedlenie w utworach znajduje jej pasja, jaką są podróże. Opisuje w nich niepowtarzalną urodę i piękno odwiedzanych miejsc. Poza Polską i Stanami Zjednoczonymi odwiedziła Niemcy, Kanadę, Meksyk i Kolumbię w Ameryce Południowej oraz wyspy San Andres na Karaibach.

 

Drugą bohaterką literackiego wieczoru była Józefa Nita, poetka z Opoczna, autorka tomiku wierszy „Śmieję się do życia”. Pedagog z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem sporo miejsca w swojej twórczości poświęca kształtowaniu postaw i charakterów młodych ludzi. W utworach odnaleźć można opisy piękna rodzinnych stron. Autorka stara się prowadzić rozmowy z Bogiem, który jest bardzo blisko i ma wymiar przyjaciela, dostrzega problem pijaństwa, prosi Boga o ratunek dla Ojczyzny. W jej wierszach znaleźć można pochwałę normalności. W jednym z nich pisze: – Nie palę, nie piję, dobrze mi się żyje. Mam rodzinę, dom i pracę. Siebie i kraj swój bogacę. W innym z kolei upomina młodzież pisząc: – Nie próbuj „trawki”, ani „kompotu”. Gdy raz spróbujesz, życie zmarnujesz. Przyszłość przecież należy do zdrowej młodzieży.

 

Swoje wiersze publikowała w opoczyńskiej prasie. Jest członkiem Klubu Literackiego „Nad Wąglanką”. Podczas spotkania mówiła o życiu w Opocznie, o biedzie która narasta z dnia na dzień, dlatego jako emerytka włączyła się aktywnie w organizowanie pomocy dla dzieci najuboższych, które dzięki temu mogą wyjechać na kilka dni na wycieczkę lub wakacje.

 

Ostatnim bohaterem spotkania był popularny poeta Antoni Bosak znany w naszym mieście z roli fryzjera w filmie TVN pt. „Chicago”. Od 30 lat pisze poezje. Od 2001 roku uczestniczy w konkursach poetyckich organizowanych przez Panoramę i Fundację im. Tadeusza Ungara w Chicago, w których był nagradzany. Pochodzi z rodziny głęboko religijnej i patriotycznej, stąd wiodącymi tematami jego poezji są: umiłowanie Boga, człowieka i Ojczyzny. W jego wierszach przebija się wielkie umiłowanie do Chrystusa i Matki Bożej, potem są ukochane dzieci, Ojczyzna z jej wszelkimi problemami, z troską i niepokojem. W 2006 roku wydał tomik poezji „Droga do nieba”. Jest członkiem Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago od początku istnienia. Swoje wiersze zamieścił w almanachach wydanych przez Zrzeszenie: „Janowi Pawłowi II Chicagowscy poeci” (2006), „Powroty” (2008), „Czy może być inaczej”(2009).

 

Prowadząca wieczór prezes Zrzeszenia Alina Szymczyk dziękując poetom za udział w wieczorze życzyła wszystkim udanych wierszy i wyszukanych metafor. Zapraszając uczestników spotkania na okolicznościowy poczęstunek podziękowała również przedstawicielom mediów polonijnych za promowanie tej dziedziny sztuki.

 

Tekst i zdjęcia:

AB/NEWSRP

(Zdjęcia dostępne są na stronie: www.newsrp.smugmug.com)

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*