Promocja książki o polskim Papieżu

17 grudnia 2012 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się promocja książki dra Jana Jaworskiego Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II (Lublin, 2012).

 

Organizatorami spotkania były: Instytut Jana Pawła II oraz wydawnictwo Norbertinum.

 

Gospodarzem wieczoru był dyrektor Instytutu, ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki.

 

Autor książki, dr Jan Jaworski – zasłużony działacz polonijny, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół KUL w Chicago, organizator wydatnej pomocy dla Uniwersytetu i jego biblioteki w czasach komunizmu i w pierwszych latach niepodległości – nie mógł przybyć z Chicago. Skierował jednak do wszystkich zebranych list, w którym nakreślił w skrócie swoje związki z papieżem Janem Pawłem II oraz inspiracje, pozwalające mu podjąć się trudnego zadania opisu przemyśleń Ojca Świętego o Ojczyźnie.

 

List odczytał prezes wydawnictwa Norbertinum, Piotr Sanetra, który zaprezentował również treść przesłania arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia do uczestników promocji oraz list gratulacyjny burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, mgr. inż. Stanisława Początka. Honorowymi gośćmi spotkania byli bowiem zaprzyjaźnieni z Janem Jaworskim mieszkańcy jego rodzinnego miasta, Dąbrowy Tarnowskiej.

 

Mgr Cezary Ritter, pracownik naukowy Instytutu Jana Pawła II, dokonał obszernej prezentacji treści książki, wskazując na ważne w przemyśleniach autora punkty jego analizy źródeł papieskiego patriotyzmu. Osadził także publikację w szerszym kontekście innych książek podejmujących temat patriotyzmu Jana Pawła II oraz własnych przemyśleń dotykających tego zagadnienia.

 

W zainspirowanej prezentacją dyskusji wypowiadali się obecni na spotkaniu pracownicy naukowi KUL i współpracownicy Jana Jaworskiego z lat jego zaangażowania na rzecz Uniwersytetu, m.in. Andrzej Paluchowski, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1976-1997; Norbert Wojciechowski, wieloletni szef działu wydawniczo-poligraficznego KUL; dr Stanisław Majdański, goście z Dąbrowy Tarnowskiej i prowadzący spotkanie ks. prof. Alfred Wierzbicki.

 

Promocję zakończyła luźna wymiana zdań o książce i autorze w bezpośrednich rozmowach przy lampce wina.

Piotr Sanetra

prezes wydawnictwa „Norbertinum”

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*