Nagrody Fundacji Turzańskich za lata 2007-2009


Działająca od 1988 roku w Toronto Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich przyznała po raz osiemnasty nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej.


Laureatami za lata 2007-2009 zostali:

 

Włodzimierz Bolecki – profesor w Instytucie Badań Literackich w Warszawie, teoretyk i historyk literatury polskiej, krytyk literacki i eseista, autor wielu znaczących prac badawczych, otrzymał nagrodę za całokształt dotychczasowej twórczości naukowej, krytyczno-literackiej i eseistycznej, cechującej się odkrywczością, przenikliwością sądów, rzetelnością naukowego wywodu i wysokimi walorami stylu. 

Uzasadniając swą decyzję Rada Fundacji zwróciła szczególną uwagę na publikacje prof. Boleckiego, które przyczyniły się do przywrócenia polskiej literaturze pisarstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Józefa Mackiewicza.

 

Tamara Jaworska – artystka specjalizująca się w dziedzinie tkactwa artystycznego, autorka unikatowych gobelinów, których artyzm i kunszt techniczny wyznaczają obowiązujące standardy w tej dyscyplinie sztuki, otrzymała nagrodę za całokształt dotychczasowego dorobku. Tamara Jaworska nie tylko projektuje oryginalne, urzekające niezwykłą wizją wzory gobelinów, ale także sama je tka i ściśle przestrzega zasady, że każdy z nich ukazuje się wyłącznie w jednym egzemplarzu.

 

Marian Pankowski – prozaik, dramaturg, poeta, krytyk literacki i tłumacz, jeden z najbardziej oryginalnych polskich pisarzy współczesnych, wieloletni wykładowca współczesnej literatury polskiej na Université Libre w Brukseli, otrzymał nagrodę za całokształt dorobku twórczego, wyróżniającego się nie tylko najwyższymi walorami literackimi, ale także wpisanym w jego powieści i dramaty twórczym nonkonformizmem, mądrą i płodną intelektualnie prowokacją, która wytrąca czytelnika z wygodnego bezmyślenia i zmusza go do wspólnego z pisarzem uczestnictwa w poszukiwaniu nowych form artystycznej ekspresji.

 

Jarosław Marek Rymkiewicz – poeta, prozaik, eseista, dramaturg i krytyk literacki, autor wielu książek, które od lat stanowią ważny element polskiego życia artystyczno-literackiego i intelektualnego, został wyróżniony nagrodą w uznaniu najwyższego kunsztu jego pisarstwa oraz zawartej w nim mądrej lekcji historii, prowokującej do głębokiej, wyznaczającej odpowiedzialne postawy życiowe współczesnych pokoleń dyskusji nad przeszłością i dniem dzisiejszym Polski. W przeświadczeniu Rady Dyrektorów Fundacji dzieła Jarosława Marka Rymkiewicza, ukazując złożoność naszej historii i bogactwo dziedzic-twa, są ważnym dyskursem o sprawach decydujących o kształcie naszego jednostkowego i narodowego bytu.

 

Grażyna Zambrzycka została wyróżniona za twórczość poetycką, należącą do najciekawszych zjawisk literatury polskiej na kontynencie amerykańskim. Jej oryginalna wyobraźnia czerpiąca z nieprzebranego rezerwuaru inspiracji, jakim jest kultura, w sensie artystycznym tworzy świat rozpoznawalny i własny. Będąc mistycznym opisem rzeczywistości, poezja ta jest jednocześnie intrygującym artystycznie dialogiem z nieprzeniknioną tajemnicą ludzkiej egzystencji. Unikając aktualnych mód, poetka tworzy prywatną mitologię, ukazuje sugestywny obraz widzialnego świata i fascynująco oddaje wrażliwe wnętrze podmiotu lirycznego.

 

Kontynuując zapoczątkowaną przed laty tradycję, Rada Fundacji przyznała również Nagrodę Młodych. Otrzymał ją Jan Miłosz Lisiecki za wzbudzające najwyższy podziw osiągnięcia pianistyczne, wirtuozerię znamionującą niezwykły talent i wyjątkowo wyrazistą osobowość twórczą. Oryginalne i perfekcyjne interpretacje polskiej i światowej klasyki już dzisiaj zjednały młodemu pianiście powszechne uznanie zarówno ekspertów, jak i wrażliwej na piękno muzyki publiczności.

 

Rada Fundacji wyróżniła ponadto Archiwum Emigracji w Toruniu, instytucję, której zasług dla scalania dorobku kultury polskiej – rozdzielonego politycznym dogmatem przez długie, dramatyczne w skutkach półwiecze – nie sposób przecenić. Przyznana nagroda stanowi wyraz uznania Fundacji za pionierskie działania, ich rozmach i za profesjonalizm, z jakim zespół tej pracowni gromadzi, opracowuje i udostępnia zebrane materiały badaczom, krytykom literackim, pisarzom i studentom. Jest to równocześnie wyróżnienie za ambicje, społeczne znaczenie i oryginalność podejmowanych inicjatyw, m.in. za periodyk Archiwum Emigracji, przyznawanie nagród za najciekawsze prace magisterskie i doktorskie na temat emigracji polskiej XX wieku, inspirujące wystawy, pieczołowite zbieranie i przechowywanie księgozbiorów oraz archiwów pisarzy i artystów tworzących na obczyźnie.

Udostępnił: 

Edward Zyman

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*