„Kończą się wiśnie”

Wieczór autorski Teresy Kaczorowskiej


Chicago (Inf. wł.) Dziewiątego lutego w auli Jana Pawła II Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago odbył się wieczór autorski Teresy Kaczorowskiej, poetki, pisarki, dziennikarki, doktora nauk humanistycznych, animatorki kultury, autorki wielu książek, na stałe mieszkającej w Ciechanowie. Mottem spotkania była prezentacja nowego tomiku poezji „Kończą się wiśnie” wydanego w polskiej i angielskiej wersji językowej.

 

Czytała je sama autorka wspierana przez członków Zrzeszenia Literatów im. Jana Pawła II w Chicago, którego prezes Alina Szymczyk spotkanie przygotowała i prowadziła oraz Marię Zakrzewską prezentującą utwory w języku angielskim. Pani Maria wygłosiła również słowo o walorach artystycznych i filozoficznych wierszy.

 

O twórczości pani Teresy mówił Władysław Panasiuk, który rzucił wiele światła na różnorodny i szeroki wachlarz jej twórczości, w której bohaterce spotkania nieobce są również sprawy chicagowskiej Polonii i jej dziejów. To dzięki jej naukowym dociekaniom powstała biografia twórcy Muzeum Polskiego w Ameryce, Mieczysława Haimana. W wydanej w 2008 roku książce „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman (1888-1949)”, będącej pokłosiem pracy doktorskiej na jego temat, ukazała nie tylko postać zapalonego historyka patrioty, ale także poety, dziennikarza i pisarza, który wydał w języku angielskim ponad 20 książek o udziale Polaków w tworzeniu amerykańskiej rzeczywistości. Jest to, jak do tej pory, najbardziej znaczący dorobek na niwie krzewienia wiedzy w społeczeństwie amerykańskim i wkładzie naszych rodaków w jego rozwój, o który należy dbać i przypominać kolejnym pokoleniem, do czego w dobie współczesnej przyczyniła się bohaterka wieczoru.

 

O bohaterach i bogactwie tematów jej książek mówił także kolejny członek Zrzeszenia Janusz Kopeć. Teresa Kaczorowska jest autorką 10 prozatorskich książek oraz 4 zbiorów poezji, w tym dwóch o tematyce katyńskiej, z których jedna pt. „Kiedy jesteście, mniej boli…” (wznowiona w 2010 r. jako „Dzieci Katynia”) została wydana w j. angielskim w USA jako „Children of the Katyn Massacre” (McFarland 2006). Autorka w 2004 roku odwiedziła wszystkie polskie nekropolie wojenne na Wschodzie, jako uczestniczka IV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego – efektem tego wydarzenia jest książka „Zapalają ognie pamięci” oraz pomnik Krzyż Katyński w Ciechanowie (z ziemią przywiezioną z cmentarzy w Katyniu, Charkowie i Miednoje), który w 2005 r. stanął w centrum miasta, gdzie pani Teresa mieszka od 1985 r.

 

Bohaterka spotkania zabiega też o pamięć w Polsce o Marii Skłodowskiej-Curie. Napisała książkę o jej związkach z rodzinnym Mazowszem (2007), odbyła szereg prelekcji, dzięki czemu w 2008 r. rozpoczęła się odbudowa zrujnowanego Dworu Żurawskich w Szczukach, pow. Maków Mazowiecki, gdzie słynna Noblistka przebywała jako guwernantka (1886-1889), prowadziła tajne nauczanie dzieci wiejskich, pomagała swej siostrze finansowo w studiowaniu w Paryżu i sama przygotowywała się na Sorbonę.

 

W stulecie śmierci Marii Konopnickiej przebadała mało znane związki autorki „Roty” z Płn. Mazowszem, co zaowocowało nową odkrywczą pozycją wydawniczą: „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska”. Napisała także książki „Maciej Kazimierz Sarbiewski na Mazowszu” i „Muzeum Wychodźstwa Polskiego, Łazienki Królewskie”. Teresa Kaczorowska cieszy się również uznaniem jako poetka. Wiele jej wierszy przetłumaczono na język angielski, portugalski, norweski, ukraiński, litewski, węgierski i czeski. Publikowane były w pismach literackich w Polsce i za granicą.

 

Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago po raz trzeci gościło panią Teresę w Jezuickim Ośrodku Milenijnym. Na pierwszym spotkaniu prezentowana była postać, jak również poezja, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Przed dwoma laty był wieczór poświęcony bohaterowi książki „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman”. Ostatnie spotkanie z 9 lutego przebiegało w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich to wspomniana prezentacja wierszy z tomiku ”Kończą się wiśnie”, a druga część wieczoru przerodziła się w rozmowę z autorką, której tematem był Katyń i różne aspekty mordu na polskich oficerach sprzed 71 lat.

 

Głos w dyskusji zabrał również obecny na sali Wesley Adamczyk, syn oficera zamordowanego w 1940 roku w Katyniu, autor książki w wersji angielskiej o losach Polaków na nieludzkiej ziemi. Pomimo środowego terminu spotkania w auli JOM zebrało się sporo miłośników poezji, poetów ze Zrzeszenia oraz przyjaciół autorki.

 

Wieczór potoczył się w sympatycznej atmosferze, głównie za przyczyną samej bohaterki, oraz oprawy muzycznej w wykonaniu wirtuoza akordeonu, Edwarda Smolenia (prezesa Zrzeszenia Polsko-Amerykańskich Akordeonistów).

 

Tekst i zdjęcia:

Andrzej Baraniak

(Zdjęcia dostępne na stronie: www.newsrp.smugmug.com)

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*