Instytut Piłsudskiego udostępnia archiwa

Instytut Piłsudskiego w Ameryce postawił sobie ambitne zadanie udostępnienia wszystkim zainteresowanym zbiorów archiwalnych w postaci cyfrowej. Zadanie to wynika z misji Instytutu, którą jest zabezpieczenie i udostępnienie historycznej spuścizny Polski i Polonii, zdeponowanej w Instytucie w postaci dokumentów, zdjęć, publikacji i pamiątek historycznych.

 

Otwarta 21 czerwca strona internetowa www.pilsudski.org pozwala na pełny dostęp do wybranych kolekcji archiwalnych, zdigitalizowanych i opracowanych przez pracowników i wolontariuszy Instytutu Piłsudskiego oraz przez stażystów z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

Od 2010 r. również Senat RP finansuje projekt digitalizacji za pomocą grantu, koordynowanego przez Fundację Semper Polonia. 

 

Digitalizację zbiorów archiwalnych Instytutu rozpoczęto w roku 2008. Przygotowano wtedy sprzęt, opracowano procedury oraz przeszkolono wolontariuszy. W styczniu 2009 r. przystąpiono do digitalizacji. Od roku 2006 działa na stronie Instytutu pilotowy program digitalizacji kolekcji Powstania Śląskie.

 

Sprzęt został ufundowany przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową i osoby prywatne. 

 

Organizacją zaplecza informatycznego i szkoleniem zajmują się dr Marek Zieliński i dr Artur Kowalski. Dr Iwona Korga sprawuje opiekę merytoryczną i kontroluje wyniki pracy wykonawców digitalizacji. Kierownikiem programu jest M. Zieliński. Stronę internetową przygotowała Justyna Dziuma, właścicielka firmy 3W Serwisy Informatyczne w Gliwicach.

 

Stronę i zbiory archiwalne Instytutu zorganizowano w kolekcjach (zespołach), które podzielone są na teczki (jednostki). W jednostkach wyodrębniono dokumenty, które można oglądać w postaci oryginału cyfrowego. Badacz może wybrać dokumenty według indeksu osobowego i geograficznego, można też odnaleźć dokumenty według języków obcych i dat. Działa także ogólna wyszukiwarka, znajdująca słowa w tytułach, streszczeniach i innych elementach opisu dokumentu.

 

Przed Instytutem jeszcze długa droga do zakończenia tej pracy. Mamy nadzieję na współpracę z polskimi instytucjami kultury i historii w Stanach Zjednoczonych, innych krajach i Polsce, z którymi będziemy się dzielić swoimi doświadczeniami. Liczymy na pomoc wszystkich tych, którym na sercu leżą losy źródeł dokumentujących naszą historię.

(Informacja prasowa)

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*