Aukcja dzieł sztuki

Stowarzyszenie Paderewskiego i Muzeum Polskie w Ameryce zapraszają na aukcję dzieł sztuki i antyków Dzieła sztuki godne Mistrza (Luxuries Befitting a Maestro).

Aukcja odbędzie się w sobotę 11 marca w godzinach od 5:00 po południu do 9:30 wieczorem w Sali Głównej. Dochód będzie przeznaczony na konserwację eksponatów Muzeum Polskiego.

Muzeum przy 984 N. Milwaukee Ave. dysponuje bezpłatnym parkingiem.
Informacje na temat auk-cji: Stowarzyszenie Paderewskiego, tel. (312) 208-4045 i paderewskiassociation@go2.pl.

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*