Antologie poezji

Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago zaprasza poetów,  ludzi pióra, do zamieszczenia swoich wierszy w „IV Antologii poetów chicagowskich”, wydawanej przez nasze zrzeszenie.

 

Każdy może znaleźć się w antologii, jeśli do 25 lipca 2010 prześle 10 swoich wierszy o tematyce dowolnej, swoją fotografię i krótki życiorys na adres:

 

Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II

5835 W. Diversy Ave.

Chicago IL 60639 

 

Równocześnie zapraszamy poetów, którzy piszą poezję religijną lub patriotyczną, do „Antologii poezji religijnej i patriotycznej”. 

 

Do obydwu antologii ma-teriały należy nagrać na CD.

 

Prosimy podać swój adres kontaktowy i nr telefonu. 

 

Szczegółowe uzgodnienia i  informacje przez telefon: Andrzej – (773) 732-1004 lub Alina – (773) 931-5412.

 

(Komunikat prasowy)

Categories: Kultura i Rozrywka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*