Sposób na niesprawiedliwe punkty karne

fot.123RF Stock Photos

Kierowcy zawodowi wiedzą, a niewtajemniczonych właścicieli zwykłych czterech kółek informujemy, że w USA istnieje system punktowy pod nazwą CSA (Compliance, Safety, Accountability). Jest to system oceniający firmy transportowe i kierowców zawodowych CDL pod względem bezpieczeństwa drogowego.

System jest dość złożony, więc żeby zbytnio się w niego nie wgłębiać, dodamy tylko, że składa się z siedmiu segmentów, z których każdy jest oceniany osobno. Zbyt wysoka suma punktów karnych może doprowadzić do zawieszenia firmy przez Departament Transportu.
W całym systemie nie zabrakło nieprzemyślanych i niesprawiedliwych punktów, które do dziś nie zostały skorygowane.

Do tej pory punktem doprowadzającym właścicieli firm transportowych do białej gorączki był paragraf o wypadkach drogowych (ang. crash indicator), w którym kierowca ciężarówki był zawsze winny. Bez względu na to, czy kierowca rzeczywiście zawinił, czy też do wypadku doszło bez jego winy, bardzo poważne punkty karne zawsze lądowały na jego koncie. I nie było możliwości odwołania się.

Na szczęście 27 lipca 2017 r. Federalna Administracja Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) ogłosiła wprowadzenie programu, który umożliwia odwoływanie się od podobnych incydentów. Program pod nazwą Crash Preventability Demonstration wszedł w życie 1 sierpnia, będzie obowiązywał przez 24 miesiące i obejmuje wypadki, które miały miejsce od 1 czerwca tego roku. Jednakże nie wszystkie wypadki będą podlegały rozpatrzeniu. Pod uwagę będą brane tylko poniższe sytuacje:

Ciężarówka została uderzona przez kierującego, który był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Ciężarówka została uderzona przez kierowcę jadącego „pod prąd”.

Sprawca uderzył w tył naczepy.

Ciężarówka została uderzona, kiedy prawidłowo zatrzymała się bądź parkowała prawidłowo.

Pieszy lub jadący samochodem próbował popełnić samobójstwo pod kołami ciężarówki.

Ciężarówka odniosła poważne uszkodzenia w wyniku uderzenia zwierzęcia przebiegającego drogę.

Do wypadku doszło w wyniku uszkodzonej infrastruktury, spadających drzew, osuwających się skał, kamieni itp.

Do wypadku doszło w wyniku osunięcia się ładunku bądź sprzętu z innego pojazdu.

Po rozpatrzeniu każdego wypadku orzeczenia FMCSA mogą przyjąć trzy formy: możliwe do uniknięcia, niemożliwe do uniknięcia oraz takie, w których decyzja nie zapadła. O ile dwa pierwsze orzeczenia nie pozostawiają wątpliwości, parę słów wyjaśnienia należy się sprawom określonym jako te, w których decyzja nie zapadła. Po przeprowadzonym dochodzeniu agencja może stwierdzić, że dostarczona dokumentacja jest niewystarczająca, aby podjąć jakąkolwiek decyzję – taki też zapis znajdzie się w systemie pomiaru bezpieczeństwa danej firmy (Safety Measurement System, SMS).

All About Trucks jak zawsze będzie trzymać rękę na pulsie i na bieżąco śledzić rezultaty, jakie przyniesie opisany program. Miejmy nadzieję, że będą one pozytywne.
Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy All About Trucks. We serve Truckers!

Categories: Kierowcy, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*