Koniec ery AOBRD

Koniec ery AOBRD

18 grudnia 2017 r. był dniem, kiedy większość firm transportowych musiała zrezygnować z tradycyjnych papierowych dzienników pokładowych i wyposażyć swoje pojazdy w ELD, Electronic Logging Device, czyli elektroniczne dzienniki pokładowe. To było prawie dwa lata temu. Okresem przejściowym do stuprocentowego wdrożenia ELD były dwadzieścia cztery miesiące.

Ostatnim etapem, który właśnie się kończy, jest eliminacja poprzednika ELD – AOBRD, Automatic Onboard Recording Device. Od 17 grudnia 2019 roku wszyscy przewoźnicy będą zmuszeni do używania tylko i wyłącznie dzienników pokładowych typu ELD.

Dlaczego Federalna Administracja ds. Bezpieczeństwa Przewoźników (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) rezygnuje z prekursora ELD, skoro oba urządzenia to pokładowe komputery bezpośrednio połączone z silnikiem ciężarówki? Otóż AOBRD nie jest tak zaawansowany technologicznie, przez co rejestruje mniej danych i posiada mniej funkcji. Istniała również możliwość fałszowania zapisów, co jest raczej niemożliwe w przypadku ELD.

ELD jest urządzeniem bardziej restrykcyjnym. Szczegółowe przepisy mówią wyraźnie, jak dziennik powinien reagować w konkretnych sytuacjach. Przykładowo, kiedy pojazd zatrzymuje się na przynajmniej 5 minut, a kierowca nie zareaguje w ciągu 60 sekund, ELD automatycznie zmienia status z „kierowca na służbie, prowadzi pojazd” na „kierowca na służbie, nie prowadzi pojazdu” (być może rozładowuje, bądź tankuje, etc.). Natomiast AOBRD nie posiada takiej funkcji i nie zmienia statusu kierowcy, kiedy pojazd nie jest w ruchu.

Dodatkowo, za każdym razem, kiedy kierowca rozpoczyna pracę i loguje się, ELD informuje, przez ile godzin może prowadzić pojazd komercyjny danego dnia. Ponadto każda mila jest rejestrowana, nawet kiedy ciężarówka odwożona jest do mechanika.

Ponieważ AOBRD pokazywał limitowaną ilość informacji, istniała możliwość ukrycia pewnych nadużyć. Poprawki były niewidoczne (zazwyczaj dotyczyły ilości godzin pracy), a oficerowie DOT nie mieli możliwości ich wykrycia podczas inspekcji. Taka sytuacja nie ma miejsca w wypadku ELD. Każda naniesiona poprawka pozostaje w pamięci i nie ma możliwości jej ukrycia.

Dla wszystkich, którzy muszą teraz przejść fazę transformacji z AOBRD na ELD, data do zapamiętania to 17 grudnia 2019 roku. Pozostały niecałe trzy miesiące, ale już warto rozglądać się za firmą, z którą podpiszecie kontrakt.

A wszystkim chcącym pogłębić wiedzę na temat wymogów dotyczących ELD, proponujemy lekturę książki FMCSA z przepisami „Safety Regulation”, gdzie od rozdziału 395.20 do rozdziału 395.38 odnajdziecie potrzebne informacje.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy ALL ABOUT TRUCKS! We serve Truckers!

 

fot.Depositphotos.com

Categories: Kierowcy, Truck

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*