Urząd imigracyjny unieważnia tysiące zielonych kart. Może też Twoją…

fot.Wikipedia

Urząd imigracyjny (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) unieważnia tysiące zielonych kart. Decyzja dotyczy osób, które niedawno otrzymały dokumenty potwierdzające stały pobyt.

Jak poinformował USCIS, około 8,5 tys. zielonych zielonych kart zostało unieważnionych z powodu usterki produkcyjnej, w wyniku której na dokumentach widnieje błędna data przyznania stałego pobytu; znajduje się ona przy nadruku “Resident Since…” (“rezydent od…”).

Poszkodowanymi beneficjentami są współmałżonkowie obywateli amerykańskich, którzy składali wnioski o stały pobyt przy pomocy druku “Form I-751”.

Jak wiadomo, współmałżonkowie obywateli amerykańskich mogą ubiegać się o naturalizację po trzech latach stałego zamieszkania w USA. Jeśli na zielonej karcie pojawi się niewłaściwa data uzyskania statusu stałego mieszkańca, to procedura ubiegania się o obywatelstwo może ulec wydłużeniu.

Według USCIS zielone karty z błędami w dacie uzyskania stałego pobytu zostały wydrukowane między lutym a kwietniem 2018 roku.

Urząd imigracyjny zaczął wysyłać zawiadomienia do osób, które otrzymały zielone karty z błędnymi datami przyznania statusu rezydenta. Karty muszą być odesłane do USCIS w specjalnie dostarczonej przez urząd kopercie w ciągu 20 dni od otrzymania powiadomienia.

Dokumenty można też zwrócić osobiście w rejonowych oddziałach USCIS. Nowe zielone karty zostaną przysłane beneficjentom w ciągu 15 dni od otrzymania przez urząd kart z błędami. Dodatkowo USCIS zapewnia, że wycofanie kart w żaden sposób nie wpływa na status imigracyjny.

Jeśli imigrant musi wyjechać za granicę USA w trakcie oczekiwania na nową zieloną kartę, musi skontaktować się z USCIS w celu sprawdzenia, czy potrzebuje dodatkowych dokumentów. W tym celu należy telefonować do USCIS pod numer: (800)375-5283.

Alicja Otap
a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Imigracja

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*