Kalifornia pomoże dzieciom z zielonej granicy

Kalifornia pomoże dzieciom z zielonej granicy

Dzieci z krajów Ameryki Środkowej, które nielegalnie przybyły do Stanów Zjednoczonych otrzymają pomoc prawną od władz Kalifornii. Zatwierdzona już ustawa stanowa przewiduje wydanie na ten cel trzech milionów dolarów.

Gubernator Jerry Brown złożył podpis pod ustawą, która ustanawia fundusz w wysokości trzech mln dol. dla niedochodowych organizacji świadczących usługi prawne dzieciom zatrzymanym przy przekraczaniu granicy USA. Zatwierdzone przepisy przynajmniej w części rozwiązują „kryzys humanitarny na południowej granicy ” − jak nazwał go prezydent Obama − powstały latem tego roku po napływie tysięcy dzieci, głównie z Ameryki Środkowej, które bez opieki dorosłych przybyły do Stanów Zjednoczonych.

− Udzielenie pomocy tym dzieciom w poruszaniu się w gąszczu naszych przepisów prawnych jest nie tylko przyzwoitą rzeczą, którą możemy uczynić, ale zgodną też z panującym w Kalifornii duchem postępu − mówił w ubiegłym miesiącu Brown przedstawiając projekt ustawy wspólnie z przywódcami Legislatury stanowej i prokurator generalną Kalifornii Kamalą D. Harris.

Nowe przepisy pozwolą też stanowym sądom na stworzenie podstawy dla przyznania dzieciom federalnego statusu wymaganego przy procedurze przyspieszonej naturalizacji. Niedawno jeden z przedstawicieli rządu ujawnił, że ok. 70 proc. rodzin imigranckich, które otrzymały prawo wjazdu na terytorium USA, nigdy więcej nie pojawia na rozmowy kwalifikacyjne z urzędnikami imigracyjnymi.

Z rządowych danych wynika, że w okresie od stycznia do sierpnia ponad 43,4 tys. nieudokumentowanych dzieci otrzymało zgodę na zamieszkanie ze sponsorami, oczekując na zakończenie procedury prawnej regulującej ich status. Sponsorzy w Kalifornii sprawują opiekę nad 4680 dziećmi, czyli ponad 10 proc. niepełnoletnich, którzy przekroczyli granicę USA.

Nowy Jork był pierwszym amerykańskim miastem, które jako pierwsze w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło w czerwcu udzielanie pomocy prawnej ubogim imigrantom, którym grozi deportacja.  (ak)

Na zdjęciu: Imigranci z Hondurasu fot.Miguel Sierra/EPA

Categories: Imigracja

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*