Co niesie nowy rok 2017 w prawie imigracyjnym?

fot.David Maung/EPA

fot.David Maung/EPA

Rok 2017 może wiązać się z istotnymi zmianami w prawie imigracyjnym. Obietnice przedwyborcze prezydenta elekta Donalda Trumpa oraz zbliżające się objęcie władzy zdają się gwarantować, że przed nami duży zwrot.

Jakie zmiany mogą nas czekać?

W nadchodzącym roku możemy spodziewać się istotnych reform. Najistotniejsze z nich dotyczyć mogą systemu E-Verify, programu DACA oraz programów wizowych EB-5, H-1B oraz L-1.

E-Verify

Jedną z potencjalnych zmian na horyzoncie, która może zajść w prawie imigracyjnym jest wprowadzenie obowiązku używania system E-Verify przez pracodawców. Obecnie, pracodawcy nie są prawnie zobowiązani do korzystania z systemu E-Verify; ich uczestnictwo ma jedynie wymiar dobrowolny. Jednak w niedalekiej przyszłości może to ulec zmianie, co miałoby dalekosiężne konsekwencje dla osób szukających zatrudnienia bez ważnego prawa do pracy.

Czym jest E-Verify?

Tak jak nazwa sugeruje, E-Verify to program weryfikujący zgodność danych na formularzu I-9 z informacjami z rządową bazą danych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie czy dana osoba posiada pozwolenie na pracę w USA.

Program DACA

Nadchodzące zmiany w prawie imigracyjnym mogą również objąć osoby obecnie korzystające z programu DACA.

Czym jest DACA oraz kim są DREAMersi?

Program DREAM (Deferred Action for Childhood Arrivals) to program oddalający deportację imigrantów, którzy przyjechali do USA jako nieletni. Dotychczas, ponad 700 tys. osób skorzystało z tego programu. Osoby objęte tym programem określane są mianem DREAMersów. Oprócz oczywistej korzyści możliwości pozostania w USA, osoby zakwalifikowane mogą także otrzymać pozwolenie na pracę.

Jakich zmian można się spodziewać?

Na szczęście, wiadomości na tym polu są dobre. Jedną z ważniejszych inicjatyw dotyczących osób, które przyjechały do USA jako dzieci, lub które są dziećmi nieudokumentowanych imigrantów, jest obecnie proponowany Akt BRIDGE (Bar Removal of Individuals who Dream and Grow our Economy). Jak wynika z komunikatu prasowego senatora Dicka Durbina z 9 grudnia 2016 r., BRIGDE ma na celu oddalenie deportacji zarówno osób objętych programem DACA, jak i osób nieobjętych, ale kwalifikujących się do programu DACA, oraz umożliwienie im dalszej pracy w USA.

Program Wizowy EB-5

Obecnie program wiz EB-5 zapewnia zielone karty osobom, które zainwestują w Stanach Zjednoczonych przynajmniej 1 milion dolarów oraz stworzą nie mniej niż 10 pełnoetatowych miejsc pracy. Wymagana kwota inwestycji może być obniżona do 500 tys. dolarów w przypadku niektórych rejonów objętych wysokim bezrobociem lub obszarów wiejskich.

W grudniu 2016 Urząd Imigracyjny zwrócił się do Office of Management and Budget w celu uzyskania opinii względem proponowanych zmian w regulacji programu EB-5. Na razie szczegóły dokumentu Improvement of the Employment Creation Immigration Regulations nie są upubliczniane, ale z opublikowanego streszczenia wiadomo, że celem proponowanych zmian jest modernizacja program EB-5 oraz dopasowanie jego wymogów do obecnych realiów ekonomicznych. W praktyce zmiany oznaczać mogą zarówno obniżenie jak i podniesienie wymaganej kwoty inwestycyjnej, uaktualnienie obecnych zasad związanych z „priority date retention” oraz pewne restrykcje dotyczące łączenia kapitału.

Programy Wizowy H-1B i L-1

Wizy H-1B są wizami dla osób o wysokich kwalifikacjach. O wizę H1-B ubiega się pracodawca, który musi wykazać, że nie był w stanie zatrudnić na dane stanowisko nikogo z obywateli USA z miejscowego rynku pracy.

Tak jak i wizy H-1B, wizy L-1 są wizami dla osób o wysokich kwalifikacjach. Ubiega się o nie pracodawca, który również musi wykazać się niemożnością pozyskania lokalnego pracownika na dane stanowisko. Jednak wizy te nie nadają statusu rezydenta i są zazwyczaj wydawane na krótszy okres.

Jakich zmian możemy się spodziewać?

Jednym z istotnych warunków stawianych przed pracodawcami ubiegającymi się o wizy H-1B oraz L-1 dla pracowników jest obowiązek wykazania, że osoba, która ma otrzymać powyższą wizę, będzie wynagradzana odpowiednio wysoko w stosunku do kwalifikacji. Potencjalne zmiany w prawie mogą właśnie dotyczyć wysokości tej kwoty, w ten sposób regulując, kto może kwalifikować się do otrzymania wizy tej kategorii.

Jeżeli należą Państwo do jednej z powyższych kategorii, które mogą dotyczyć zmiany, albo mają Państwo dodatkowe pytania związane z prawem imigracyjnym, proszę o kontakt z kancelarią TOP LAW pod nr. tel. 1-844-44-TOPLAW.

Aneta Lennartson

aneta_lennartson
Mecenas Aneta Lennartson posiada licencję prawną umożliwiającą reprezentowanie klientów w sprawach imigracyjnych w każdym stanie w USA, jak również reprezentowanie klientów w każdej gałęzi prawa w stanie Minnesota. Aneta Lennartson pochodzi z Kraśnika z Polski; ukończyła studia licencjackie w National-Louis University z siedzibą w Chicago, studia magisterskie w College of Saint Scholastica, została doktorantem prawa uniwersytetu Hamline. Międzynarodowa kancelaria adwokacka TOP LAW mecenas Anety Toporowskiej-Lennartson z główną siedzibą w Minneapolis i placówkami w Chicago i Nowym Jorku istnieje od 8 lat. Kancelaria pomaga osobom indywidualnym, jak również firmom we wszystkich sprawach imigracyjnych, wizowych i konsularnych.
Tel. (844) 44-TOPLAW,
e-mail: aneta@toplaw.legal

Categories: Imigracja, porady prawne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*