Sprawa BP znowu na wokandzie

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wystosował ostry list do funkcjonariuszy odpowiedzialnych za rozpatrywanie skarg o odszkodowanie wynikających z tragicznych skutków katastrofy na platformie wiertniczej koncernu BP, która 20 kwietnia 2010 roku na zawsze zmieniła historię Zatoki Meksykańskiej. List ma charakter ponaglający – strona rządowa uważa, że rozdysponowanie 20miliardów dolarów przeznaczonych na rekompensatę poszkodowanym przebiega zbyt mozolnie i nieefektywnie. 

Najbliższy współpracownik prokuratora generalnego i trzeci najważniejszy prawnik w USA, Thomas Perrelli, zaapelował w piątek do Kennetha Feinberga, odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosków o odszkodowanie po katastrofie na platformie wiertniczej Deepwater Horizon, tłumacząc, że Feinberg nie może „zwrócić 20miliardów dolarów koncernowi BP”. Perrelli podkreśla, że stworzony fundusz ma trafić w ręce poszkodowanych.

Jak do tej pory, z pokaźnego funduszu rozdysponowano zaledwie 3,5 miliardów dolarów. Jest to tym bardziej zaskakujące, że specjalny fundusz powstał już 9 miesięcy temu. Opieszałość Feinberga i obawa, że część pieniędzy miałaby ponownie trafić do kieszeni udziałowców BP sprowokowała Perrelliego do wystosowania 3 stronicowego listu.

Zdaniem Perrelliego, w wyniku katastrofy na platformie wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej wielu ludzi prowadzących prywatną działalność gospodarczą poniosło ogromne szkody. „W tych miejscach trzeba inwestować i powinno to być sprawą priorytetową w wymiarze państwowym” – powiedział.     

Perrelli wyjaśnił, że negatywny wpływ jaki wyciek ropy wywarł na życie ludzi zamieszkujących region dotknięty tragedią jest niewyobrażalny. Jego zdaniem Freinberg oddala zbyt wiele wniosków, gdzie poniesione szkody wynikały niebezpośrednio z wycieku ropy, ale były z nią związane.

Kenneth Feinberg z Partii Demokratycznej został mianowany szefem funduszu zajmującego się rozpatrywaniem wniosków o odszkodowanie w wyniku katastrofy na platformie Deepwater Horizon dzięki zaufaniu społecznemu, jakim się cieszy. Feinberg był bardzo chwalony za sprawne zarządzanie skargami ludzi, którzy domagali się odszkodowania od amerykańskiego rządu po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

AS

Categories: Gospodarka

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*